DE WOONFISCALITEIT ANNO 2017

Begin:
jan 30, 2017, 18:00
Einde:
jan 30, 2017, 22:00
:
-
Prijs:
200,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE MAANDAGAVOND 30 JANUARI 2017
Hotel Van der Valk Oostkamp (afrit E40)

DE WOONFISCALITEIT ANNO 2017
EEN OVERZICHT VAN DE MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN
SEDERT DE INVOERING VAN DE 6° STAATSHERVORMING

Filip Vandenberghe

 

 

De woonfiscaliteit van de eigen woning is door de 6e staathervorming grotendeels  gewestelijke materie geworden.  De gewesten hebben vanaf 1 januari 2015 gretig gebruik gemaakt van deze nieuwe bevoegdheid om een eigen invulling aan de woonfiscaliteit te geven, waardoor er een fiscaal kluwen is ontstaan waarbij de logica, in een aantal gevallen, ver te zoeken is.

Een direct gevolg is het toegenomen aantal codes in het vak van de woonfiscaliteit vanaf AJ 2016 …

Zo is er vanaf 1.01.2015:

  • geen gewestelijke belastingvermindering voor het bouwsparen meer mogelijk voor woningen gelegen in het Vlaams Gewest maar wel in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest…
  • wel nog een belastingvermindering mogelijk voor gewone intresten in het Vlaams Gewest maar niet in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • wel nog een belastingvermindering voor bijkomende intresten mogelijk in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar niet langer in het Vlaams Gewest
  • een beperking van de keuzemogelijkheden voor leningen afgesloten vanaf 2015 in combinatie met leningen afgesloten vóór 2005….
     

Maar wie dacht dat daarmee opnieuw een periode van standvastige woonfiscaliteit was aangebroken, is er aan voor de moeite….

 

Vanaf AJ 2017 worden opnieuw een aantal wijzigingen aangebracht en deze verschillen per gewest :

 

Vlaanderen:

  • schaft vanaf 1.01.2016 het  lange termijnsparen voor leningen voor de eigen maar niet-enige woning (2e korf) af, waardoor dergelijke kredieten voor de eigen woning enkel nog recht geven op het reeds vanaf 1.01.2015 verlaagde basisbedrag van 1.520 euro. Indien blijkt dat de woning alsnog de enige woning is, dan worden  de verhogingen van 760 euro en (eventueel) 80 euro alsnog toegekend. Zoniet blijft enkel het basisbedrag van 1.520 euro behouden. Ook de belastingvermindering voor gewone intresten wordt afgeschaft… . Door deze aanpassingen heeft men het voortaan over de Vlaamse geïntegreerde woonbonus…
  • de combinatie van uitgaven voor de nieuwe ‘geïntegreerde’ woonbonus vanaf 1.01.2016 met uitgaven voor de ‘oude woonbonus’ is niet langer mogelijk…
  • het Vlaams Gewest heeft vanaf 1.01.2016 een fictie ingevoerd in het kader van de hypotheekoverdracht en het zorgwonen, teneinde, mits het naleven van een aantal voorwaarden, toch in aanmerking te komen voor de voortzetting van de Vlaamse woonbonus… Echter, in de oorspronkelijke wetgeving werden een aantal ‘tekortkomingen’ vastgesteld. Deze worden nu d.m.v. een nieuw Vlaams decreet verholpen.
  • wie een lening deels door een hypothecaire inschrijving en deels door een hypothecaire volmacht laat waarborgen, kan de betaalde verzekeringspremie die betrekking heeft op het hypothecair gedeelte voortaan toch onder de Vlaamse woonbonus vermelden volgens een pro-rata omdeling

 

Wallonië

De Waalse woonbonus wordt vervangen door een wooncheque per belastingplichtige  (= cheque habitat).  Deze ‘Chèque Habitat’ geeft vanaf 1.01.2016 recht op een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingvermindering en/of -krediet m.b.t. leningen afgesloten voor de eigen woning. Bovendien wordt dit voordeel inkomensafhankelijk gemaakt. Deze wooncheque wordt gedurende maximum 20 jaar toegekend en wordt niet langer per lening maar per belastingplichtige bekeken.

Daarnaast worden, voor de bestaande stelsels, de bedragen vastgelegd (geen indexering) op het niveau van 1.01.2015 en wordt de looptijd van de bestaande woonbonus vanaf 1.11.2015 beperkt tot de initiële looptijd van de lening.

 

Brussel:

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrapt vanaf 1.01.2017 de woonbonus maar verhoogt, als compensatie, de vrijstelling van de registratierechten bij de aankoop van een pand voor zover de belastbare basis voor de toepassing van het abbatement de 500.000 euro niet te boven gaat …

Het Brussels Parlement legt de laatste hand aan een ordonnantie die de bepalingen definitief moet vastleggen en een dubbel gebruik van sommige fiscale voordelen moet uitsluiten…

 

Federaal:

Op  federaal niveau  (= de niet-eigen woning) blijft de wetgeving ongewijzigd waardoor de korf van het federaal lange termijnsparen nog steeds mogelijk is.

Maar er is wel een verstrenging van de voorwaarden om van de federale belastingvermindering voor bijkomende intresten, bouwsparen en de woonbonus  vanaf 1.01.2016 (aj. 2017) te kunnen blijven genieten.

Daarnaast blijkt, door de gewijzigde wetgeving op gewestelijk niveau, de ‘wet van de communicerende korven ‘ niet langer van toepassing tussen de gewestelijk en de federale korven…. waardoor nieuwe reparatiewetgeving zich opdringt….

 

Kortom, een duidelijk overzicht van de materie  dringt zich op. De deelnemers aan het seminarie  bekomen tevens een naslagwerk van de behandelde materie.

 

Filip Vandenberghe is adviseur bij de FOD Financiën en gespecialiseerd in personen- en vennootschapsbelasting. Hij doceert ruim vijftien jaar fiscaliteit bij diverse beroepsverenigingen en geeft les in het post-graduaat Fiscale Wetenschappen aan de Brugge Business School en SBM (skills voor bedrijven en medewerkers). Filip Vandenberghe is o.a. auteur van het jaarlijks bijgewerkte referentiewerk Handboek Personenbelasting, uitgegeven bij Maklu (Antwerpen).

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)

Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting

Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze

Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : Van der Valk Hotel, Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp (afrit E40)

 

DEELNAMEPRIJS : 200,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, als door het BIV, voor 4 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt eveneens de erkenning aangevraagd. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 juridische punten.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20


Deze activiteit boeken: DE WOONFISCALITEIT ANNO 2017

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336