ONTTREKKEN VAN ONROEREND GOED AAN EEN VENNOOTSCHAP

Begin:
mrt 8, 2017, 14:00
Einde:
mrt 8, 2017, 18:00
:
-
Prijs:
200,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE WOENSDAGNAMIDDAG 8 MAART 2017
ANTWERPEN (Van der Valk Borgerhout)
TER BESCHIKKING STELLEN VAN ONROEREND GOED AAN DE BEDRIJFSLEIDER &
ONTTREKKEN VAN ONROEREND GOED AAN EEN VENNOOTSCHAP

Philippe Salens

 

Zoals bekend, poogt de fiscus in de praktijk zeer dikwijls om de kosten van onroerend goed (vruchtgebruik, maar ook volle eigendom) te verwerpen als beroepskost, in de mate dit onroerend goed ter beschikking gesteld wordt van een bedrijfsleider. Ze werd daarin soms gevolgd door de rechtbanken en hoven. Het Hof van Cassatie heeft de laatste jaren verschillende interessante arresten geveld met betrekking tot de aftrek van beroepskosten. We moeten evenwel vaststellen dat de belastingadministratie, daarin meestal gevolgd door de lagere rechtspraak, de kosten blijft verwerpen omdat niet bewezen zou zijn dat (voldoende) prestaties geleverd werden om de (bijkomende) bezoldiging in natura te verantwoorden.  

In het eerste deel van het seminarie evalueren we deze nieuwe aanvalspiste en gaan we na hoe dit risico kan worden geminimaliseerd.

Indien toch beslist zou worden het onroerend goed te onttrekken aan de vennootschap, bekijken we, in het tweede deel van het seminarie, welke juridische instrumenten we daarvoor hebben en wat de fiscale gevolgen ervan zijn. We bespreken daarbij de recentste standpunten van zowel de federale belastingadministratie als van de Vlaamse belastingdienst.

 

Inhoud:

1.            Ter beschikking stellen van onroerend goed

 •         Aanvalspistes fiscus 
 •         Doel en cash drain leer 
 •         Geen prestaties 
 •         Onvoldoende prestaties 
 •         Beoordeling aanvalspistes door lagere rechtspraak en Hof van Cassatie 
 •         Remediëring 

2.            Onttrekken van onroerend goed

 •         Juridische instrumentarium 
 •         Koop (al dan niet met retentie zakelijk recht) 
 •         Verdeling 
 •         Kapitaalvermindering 
 •         Dividend 
 •         Ontbinding/vereffening 
 •         Fiscale aspecten 
 •         Inkomstenbelasting 
 •         Btw 
 •         Registratierechten 

 

Philippe Salens is vennoot bij EY Tax Consultants. In die hoedanigheid adviseert en staat hij talrijke advocaten, notarissen, boekhouders, accountants, belastingconsulenten, fiscalisten en bedrijfsrevisoren bij de fiscale onderbouwing en verdediging van hun dossiers. Hij is tevens programmadirecteur Vermogens- en successieplanning en docent vennootschapsbelasting aan de Brugge Business School en auteur van diverse publicaties in de vakliteratuur.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 13.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)

Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)

Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : Van der Valk Hotel (voorheen Scandic), Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen (Borgerhout)

 

DEELNAMEPRIJS : 200,00 Euro (exclusief 21 % BTW), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en documentatiemap. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815).

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder.

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

BELANGRIJK : Door het BIBF en het IAB wordt het seminarie erkend voor 4 uur permanente vorming. Door het BIV wordt de opleiding erkend voor 3 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen, wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 uur. Bij de OVB wordt de erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten.

 

 

 


Deze activiteit boeken: ONTTREKKEN VAN ONROEREND GOED AAN EEN VENNOOTSCHAP

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336