DE FISCALITEIT VAN MEDISCHE EN PARAMEDISCHE VRIJE BEROEPEN

Begin:
mrt 31, 2017, 14:00
Einde:
mrt 31, 2017, 18:00
:
-
Prijs:
200,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VRIJDAGNAMIDDAG 31 MAART 2017
ANTWERPEN (Van der Valk Hotel)
DE FISCALITEIT VAN MEDISCHE EN PARAMEDISCHE VRIJE BEROEPEN
Marc Gielis & Stefan Ruysschaert

GEZIEN HET SUCCES EN OP AANVRAAG, WORDT DIT SEMINARIE HERHAALD TE ANTWERPEN

 

Steeds meer medische vrije beroepen kiezen ervoor om hun beroep uit te oefenen in het kader van een vennootschap, dit is niet nieuw. Maar wat zijn de mogelijkheden en beperkingen ? 

Het eerste deel van dit seminarie geeft een globaal en praktisch beeld van de voor- en nadelen van het werken met een vennootschap. Ook wie reeds een vennootschap heeft, stelt zich wel eens de vraag wat hij of zij moet doen met de liquiditeiten in de vennootschap. Ook dit onderwerp wordt behandeld.

Het tweede deel gaat in detail in op de nieuwe regelgeving wat de ‘kostendelende verenigingen’ betreft.  Aan de hand van enkele toepassingen wordt deze regelgeving verder verduidelijkt.  

Dit seminarie is interessant omdat het een combinatie van een aantal fiscale elementen biedt en dit op een praktische wijze.


In deel 1 komen onder meer de volgende items aan bod :
- De belangrijkste voordelen van het werken met een vennootschap : de tariefvoordelen, de voordelen alle aard (zoals de bedrijfswagen) , …
- Hoe gaan we te werk bij de omzetting van eennmanszaak naar een vennootschap ? Hoe verloopt de overstap fiscaal ?
- Welke instrumenten zijn in uw situatie bruikbaar om uw fiscale situatie te optimaliseren ? Hoe moet u hieruit selecteren?
- Hoe onttrekken we gelden aan de vennootschap : huurinkomen, intrest (rekening courant), dividend, liquidatiereserve … ? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen hiervan ?
- Kan de vennootschap later ook een voordeel opleveren in het kader van successieplanning door vastgoed onder te brengen in de vennootschap ? Wat te denken van vruchtgebruik ?
- Nadenken over uw woning : binnen of buiten de vennootschap?
- Is een goodwillconstructie (nog) ideaal ? En zo ja, hoe moet deze worden gefinancierd ?
- Fiscale optimalisatietechnieken : de mix tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
- De notionele interestaftrek : hoe werkt dit en waarmee opletten …
- Beleggen : sparen als natuurlijk persoon of als vennootschap ?
- De fiscaal-vriendelijke pensioenopbouw (individuele pensioentoezegging)
- De rekening courant met de bijhorende problematiek
- De roerende voorheffing van 15% (VVPRbis) en de liquidatiereserve (VVPRter)

Tijdens deel 2 wordt de nieuwe regeling aangaande de “kostendelende verenigingen” toegelicht en staan we stil bij de belangrijkste praktijkgevallen.

Komen onder andere aan bod :

- Over welke zelfstandige groeperingen gaat het? Moet het gaan om een rechtspersoon (welke?) Of niet ?

- Welke vorm kan een kostendelende vereniging aannemen ?

- Wie kan er toetreden tot een kostendelende vereniging ?

- Hoe moeten de kosten worden doorgerekend ? Met of zonder markup ?

- Wat indien er diensten worden verstrekt aan derden ?

- Recht op aftrek voor de “kostendelende vereniging” en voor de leden ?

- Hoe zit het met personeel van de “kostendelende vereniging”?

- Welke zijn de nieuwe administratieve verplichtingen?

- Praktijkvoorbeeld


Docenten :
Marc Gielis is verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies en tevens belastingconsulent bij Bank J.Van Breda en C° NV. Hij begeleidt in deze functie dagdagelijks uitoefenaars van vrije beroepen en ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Tevens is hij redactielid bij Kluwer, auteur van een aantal fiscale boeken, gastprofessor aan de Brugge Business School en Odisee (Brussel).
Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën en docent aan de UGent waar hij het vak btw doceert.

PROGRAMMA :
Vanaf 13.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 14.00 u tot 15.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 15.30 u tot 16.00 u : koffiepauze
Van 16.00 u tot 18.00 u : tweede deel uiteenzetting

LOCATIE : Van der Valk Hotel (voorheen Scandic), Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen (Borgerhout)

DEELNAMEPRIJS : 200,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte aanwezigheidsattest, gratis de individuele erkenning aanvragen bij de OVB voor 4 juridische punten.

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.


VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

Deze activiteit boeken: DE FISCALITEIT VAN MEDISCHE EN PARAMEDISCHE VRIJE BEROEPEN

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336