ONROERENDE VOORHEFFING IN VLAANDEREN

Begin:
mrt 23, 2017, 18:00
Einde:
mrt 23, 2017, 22:00
:
-
Prijs:
200,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE DONDERDAGAVOND 23 MAART 2017
LOKEREN (Biznis Hotel)
ONROERENDE VOORHEFFING IN VLAANDEREN :
STAND VAN ZAKEN ANNO 2017

Guy Poppe


 

De onroerende voorheffing is sinds een aantal jaren een regionale materie. Sindsdien is het wettelijk kader ook meermaals ingrijpend gewijzigd. Het wordt meer en meer een beleidsinstrument. Met andere woorden : hoog tijd om alle relevante principes vanuit een praktisch oogpunt grondig te analyseren voor het Vlaamse Gewest, met nadruk op de actuele wijzigingen.
 

Wij bespreken grondig alle relevante bepalingen van de Codex Vlaamse Fiscaliteit, meer bepaald deze met betrekking tot de berekeningsgrondslag (die vanaf AJ 2017 grondig zal wijzigen), de verminderingen (o.m. voor kinderen ten laste en improductiviteit), de vrijstellingen (waar o.m. de relatie met de energierenovatieinvesteringen, alsmede de vrijstelling wegens gebrek aan winstoogmerk aan bod komen en de vrijstelling voor materiaal en outillage), de kwijtschelding en de procedureregels (vestiging, bezwaar en invordering). Ook de invloed van het kadastraal inkomen op de OV komt uitgebreid aan bod, alsmede relatie tussen de onroerende voorheffing en de zakelijke rechten. Tevens bespreken we alle standpunten en rulings van Vlabel inzake OV.
 

Volgende items komen onder meer aan bod :
 

· Wie is de OV verschuldigd ?

· Onverdeeldheid en onroerende voorheffing

· Op welke goederen ?

· Wat zijn  de vrijstellingen ?

· Welke verminderingen zijn er anno 2017 ?

· Vermindering OV voor de huurder

· Nieuwe berekeningsmethode OV vanaf 2017

· De vrijstelling voor energie renovatie investeringen= stand van zaken

· Verband onroerende voorheffing en kadastrale inkomens, onder meer bij wijziging kadastraal inkomen

· Leidt leegstand steeds tot vrijstelling van OV ?  Is er een onderscheid tussen private en beroepsmatig gebruikte gebouwen ? Wanneer is er sprake van improductiviteit ?

· Regels OV inzake investeringen in materiaal en outillage

· De vrijstelling wegens gebrek aan winstoogmerk: stand van zaken in weinig eensgezinde rechtspraak (onder meer inzake rusthuizen). Wat is een weldadigheidsinstelling

· Overzicht van de relevante procedureregels inzake vestiging en bezwaar
 

Dit alles wordt verwerkt in een uitvoerige syllabus.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren

 

DEELNAMEPRIJS : 200,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIV, voor 4 uur permanente vorming. Ook bij het BIV werd de erkenning aangevraagd. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 juridische punten.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 


Deze activiteit boeken: ONROERENDE VOORHEFFING IN VLAANDEREN

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336