SNELCURSUS VENNOOTSCHAPSRECHT

Begin:
aug 28, 2017, 18:00
Einde:
aug 31, 2017, 22:00
:
-
Prijs:
600,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SNELCURSUS VENNOOTSCHAPSRECHT 

MAANDAGAVOND 28 AUGUSTUS, DINSDAGAVOND 29 AUGUSTUS EN DONDERDAGAVOND 31 AUGUSTUS 2017

GOED VOOR 12 PUNTEN

LOKEREN (Biznis Hotel)

Mr. Guy Poppe

BEPERKT AANTAL PLAATSEN

 

Het vennootschapsrecht is onlosmakelijk verbonden met het boekhoudrecht en het fiscaal recht. Een gedegen kennis is dan ook een must. In deze cyclus bespreken we het vennootschapsrecht vanuit een praktisch oogpunt dat zowel voor de cijfermatige beroepsbeoefenaars als de juristen nuttig kan zijn. De eerste dag bespreken we de typische elementen en de voor- en nadelen van de diverse vennootschapstypes (met eventuele fiscale repercussies), en dit zowel voor deze met als deze zonder rechtspersoonlijkheid. Tevens bespreken we de bepalingen die gemeenschappelijk zijn aan alle vennootschapsvormen, zoals de publicatieplicht van benoemingen, de vereffening , de bepalingen omtrent de benaming van de vennootschap, de afbakening van het maatschappelijk doel (met de fiscale gevolgen), de "nationaliteit" van een rechtspersoon, de emigratie van een vennootschap, nuttige tips voor de redactie van de statuten.  Tevens werpen we ook reeds een blik op de nakende ingrijpende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.

 

De tweede avond concentreren we ons op de financiering van de vennootschap, zowel via kapitalisatie als via leningen (telkens met de fiscale implicaties, na de recente wetgeving). Hierbij wordt ruim aandacht besteed aan de diverse vormen van kapitaalverhoging, de kapitaalvermindering, de verwatering en het voorkeurrecht, de inkoop van eigen aandelen en aflossing van kapitaal, het voordeel verbonden aan verschillende categorieën van aandelen, de uitgifte van obligatieleningen en converteerbare obligatieleningen en de uitgifte van warrants. Ook de keuze voor aandelen op naam, dan wel gedematerialiseerde effecten komt aan bod, alsmede de regels tot kapitaalbescherming, zoals het verbod op eigenfinanciering, de "alarmbelprocedure" , de beperkingen inzake winstuitkeringen en het verbod op kruisparticipaties en de "squeeze out" regels.

 

De derde avond behandelen we de werking van de organen van de vennootschap, dus de algemene vergadering, de raad van bestuur en de zaakvoerder en de vaste vertegenwoordiger voor een vennootschap-bestuurder/zaakvoerder. Tevens wordt dieper ingegaan op de inhoud van het begrip "dagelijks bestuur" en de problematiek van de bestuurdersaansprakelijkheid (zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk en de bijzondere aansprakelijkheden voor fiscale en sociale schulden). Ook het oplossen c.q voorkomen van conflicten binnen de bestuursorganen, komen uitgebreid aan bod, met bijzondere aandacht voor de actio mandati, de voorlopig bewindvoerder, het sekwester en het wipaandeel. Tot slot worden ook de formaliteiten voor de bijeenroeping en de werking van de bestuursorganen aan bod, met oog voor de recente wijzigingen uit de Wet Aandeelhoudersrechten die sinds 1 januari 2012 toepasselijk is.

 

Een uitgebreide syllabus met full-teksten is voorzien,  telkens met verwijzing naar de wetteksten en relevante rechtspraak.

 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan de nieuwsbrief Accountancy & Actualiteit en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent in persoonsbelastingen en vennootschapsbelastingen bij LBC en lid van de Raad van Bestuur van de Accountant Vereniging van de LBC.

 

Programma voor de 3 avonden :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren

BELANGRIJK : Deze opleiding werd reeds een aantal keer georganiseerd. Op uitdrukkelijk verzoek, wordt deze dit jaar nog eens hernomen, doch dit keer wel op een kleinere schaal, m.a.w. : met een beperkt aantal plaatsen. Er vlug bij zijn, is dus de boodschap.

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder.

 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

DEELNAMEPRIJS : 600 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815).

 

ACCREDITATIES : Door het BIBF is het seminarie erkend voor 12 uur permanente vorming. Er wordt tevens een attest afgeleverd conform de vereisten van het IAB (12 punten) en het BIV. Bij de Orde van Vlaamse Balies wordt eveneens de erkenning aangevraagd ten belope van 12 juridische punten.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20.

 


Deze activiteit boeken: SNELCURSUS VENNOOTSCHAPSRECHT

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336