DE FISCALE PROCEDURE

Begin:
juli 3, 2017, 18:00
Einde:
juli 6, 2017, 22:00
:
-
Prijs:
600,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

DE FISCALE PROCEDURE 
MAANDAG 3 JULI, DINSDAG 4 JULI EN DONDERDAG 6 JULI 2017
LOKEREN (Biznis Hotel)
EEN GRONDIGE, PRAKTIJKGERICHTE STUDIE VAN DE VOLLEDIGE PROCEDURE
VOOR DE ALGEMENE PRACTICUS
VANAF DE AANGIFTE TOT DE RECHTBANK, ZOWEL INZAKE BTW ALS INKOMSTENBELASTINGEN, MET NADRUK OP ACTUELE ITEMS
GOED VOOR 12 PUNTEN
Mr. Guy Poppe

BEPERKT AANTAL PLAATSEN

 

Deze driedaagse cylcus beoogt een grondige studie van de volledige fiscale procedure inzake inkomstenbelastingen en btw, vanuit een praktisch oogpunt, dus op formaat zowel van de cijfermatige beroepen, als van juristen.
 

We volgen de volledige procedure vanaf de aangifte tot de rechtbank, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de praktische kant van de zaak en de actuele hangijzers, zoals de verdeelde rechtspraak over het gebruik van onrechtmatige bewijsstukken, het bezwaarschrift zonder handtekening, de internationale gegevensuitwisseling, de samenloop van het strafrecht en het fiscaal recht, de nieuwe structuur van de belastingadministratie. Er wordt ook uitvoerig ingegaan op de recent ingevoerde procedureregels inzake erfbelasting en registratierechten in het Vlaamse Gewest.
 

Zo komen volgende items aan bod :
· Hoe worden de termijnen berekend in fiscale zaken ? Quid wat betreft de gewestbelastingen
· hoe en binnen welke termijn antwoorden op een vraag om inlichtingen ?
· welke inlichtingen mag de administratie U vragen ? Quid samenwerking btw en directe belastingen
· mag u weigeren te antwoorden en u beroepen op uw zwijgrecht ?
· wat zijn de gevolgen van het niet tijdig antwoorden op een vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging van aangifte ?
· wie kan geldig tekenen, moet men een volmacht hebben ?
· wat is een aanslag van ambtswege ?
· de fiscus en mails : wat kan ? 
· aan welke voorwaarden moet een bezwaarschrift voldoen ? Is een originele handtekening vereist ?
· wat is de betekenis van een akkoordverklaring ? kan men erop terug komen ? wie mag tekenen ?
· wanneer en voor wat kunnen administratieve boetes opgelegd worden ?
· praktische toelichting bij de aanslag- c.q. onderzoekstermijnen
· wanneer kan de zevenjarige termijn (fraude) ingeroepen worden ?
· wat is de bemiddelingsdienst ?
· aan welke voorwaarden moet een bezwaarschrift voldoen ?
· wat zijn de bewijsregels inzake inkomstenbelastingen en btw ?
· kan men terugkomen op een aangifte of een akkoordverklaring ?
· wat kan de fiscus doen met onrechtmatig verkregen bewijsstukken ?
· wat zijn de regels en termijnen voor taxatie van uit het buitenland ontvangen info ?
· hoe sterk is het bankgeheim nog anno 2016 ?
· FATCA en CRS anno 2016 ; wat zijn de gevolgen ?
· de aanslag en bezwaarprocedure inzake registratierechten en erfbelasting in Vlaanderen sinds 2015

 

Ook een aantal praktische kanten van een fiscale controle komen uitgebreid aan bod :
· wie moet aanwezig zijn bij een controle ?
· mag u inzagerecht weigeren in bepaalde documenten ?
· hoe moet u zich gedragen t.a.v. controlediensten ?
· mag men een verhoor afnemen van bedrijfsleiders, personeelsleden, afnemers ?
· welke documenten moet u bijhouden ?
· mag uw controleur op uw pc kijken ?
· mag de fiscus steunen op bv. dossiers van de sociale inspectie of rsz ?

 

Ook de invorderingsrechten (verjaringstermijnen - verjaringstuitende maatregelen - hypotheken - borgstellingen - mogelijkheid tot aflossingplannen - WCO, vereffening en faillissement en de rechten van de schatkist ) en de kwijtschelding van belastingschulden komen beknopt aan bod, alsmede de fiscale procedure voor de rechtbank.
 

Tot slot komt ook de btw procedure aan bod, waarin onder meer volgende items aan de orde zijn:
· moet de fiscus steeds een correctie-opgave opmaken ?
· wat betekent de bijzondere bewijskracht van het proces-verbaal ?
· hoe kan men reageren op een proces-verbaal ?
· zijn er dwingende termijnen in de btw-procedure ?
· kan men reductie of kwijtschelding van boetes vragen, en zo ja bij wie ?
· wanneer verjaart de btw schuld ?
· samenloop van procedure btw en directe belastingen bij controle ?

 

Er wordt een zeer uitgebreide syllabus met volledig uitgeschreven teksten voorzien over alle besproken items., telkens voorzien van de relevante wetteksten, en relevante (recente) rechtspraak.
 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen – gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel – gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen – gegradueerd in 1990.
Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994.
Medewerker aan talrijke nieuwsbrieven, fiscale databanken en spreker voor vele organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.

 

Programma voor de 3 avonden :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : BIZNIS Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 

DEELNAMEPRIJS : 600 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815).

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

BELANGRIJK : Deze opleiding werd reeds georganiseerd. Op uitdrukkelijk verzoek, wordt ze dit jaar nog eens hernomen, maar dan wel op kleinere schaal, m.a.w. : met een beperkt aantal plaatsen. Vlug beslissen is dus de boodschap.

 

ACCREDITATIES : Door het BIBF en het IAB wordt het seminarie erkend voor 12 uur permanente vorming. Bij de Orde van Vlaamse Balies wordt eveneens de erkenning aangevraagd ten belope van 12 juridische punten.
 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20.

 

Deze activiteit boeken: DE FISCALE PROCEDURE

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336