ADVOCATEN EN HUN VENNOOTSCHAP

Begin:
juli 3, 2017, 09:00
Einde:
juli 3, 2017, 17:00
:
-
Prijs:
450,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

STUDIEDAG TE LOKEREN OP 3 JULI 2017
Marc Gielis & Stefan Ruysschaert
ADVOCATEN EN HUN VENNOOTSCHAP
ZINVOL OM NOG OP TE RICHTEN OF TE BEHOUDEN ? ALLE ASPECTEN DOORGELICHT

GOED VOOR 7 PUNTEN

 

VOORMIDDAG :
 

Steeds meer vrije beroepen (advocaten, maar ook artsen, notarissen, apothekers,  …) kiezen ervoor om hun beroep uit te oefenen in het kader van een vennootschap. Veelal uit fiscale overwegingen. Maar wat zijn de mogelijkheden en beperkingen ?

Dit seminarie geeft een globaal en praktisch beeld van de voor- en nadelen van het werken met een vennootschap.

We bekijken hierbij het fiscale luik voor wie erover nadenkt een vennootschap op te richten. 

Maar bijkomend wordt ook aandacht geschonken aan wie reeds een vennootschap heeft en zich hierbij ook een aantal belangrijke vragen stelt wat o.a. de bestemming van de liquiditeiten betreft.

De ganse voormiddag staan we hier dan ook in detail bij stil.
 

Onder meer de volgende items komen aan bod :

 • De belangrijkste voordelen van het werken met een vennootschap: de tariefvoordelen, de voordelen alle aard (zoals de bedrijfswagen) , …
 • Hoe gaan we te werk bij de omzetting van ‘éénmanszaak’ naar een vennootschap ? Hoe verloopt de overstap fiscaal ?
 • Welke instrumenten zijn in uw situatie bruikbaar om uw fiscale situatie te optimaliseren? Hoe moet u hieruit selecteren?
 • De nadelen: kosten, bijkomende administratie, …
 • Hoe onttrekken we gelden aan de vennootschap : huurinkomen, intrest (rekening courant), dividend, … ?  Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen hiervan ?
 • Hoe zit de nieuwe regeling van de liquidatiereserve in mekaar ?
 • Kan de vennootschap later ook een voordeel opleveren in het kader van successieplanning door vastgoed onder te brengen in de vennootschap ?  Wat te denken van vruchtgebruik ?
 • Nadenken over uw woning of ander onroerend goed : binnen of buiten de vennootschap?
 • Is een goodwillconstructie (nog) ideaal ?  Zoja, hoe moet deze gefinancierd worden ?
 • Fiscale optimalisatietechnieken : de mix tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
 • De notionele interestaftrek : hoe werkt dit en waarmee opletten …
 • Beleggen: sparen als natuurlijk persoon of als vennootschap ?
 • De fiscaal vriendelijke pensioenopbouw (groepsverzekering, individuele pensioentoezegging)
 • De rekening courant met de bijhorende problematiek
 • De roerende voorheffing van 15% (VVPRbis) en liquidatiereserve (VVPRter)

Wat het vastgoed betreft komen bijkomend de volgende onderwerpen ter sprake :

 • het verhuren van de woning aan de eigen vennootschap : zijn er hier beperkingen van toepassing ?
 • de meerwaarde op het onroerend goed : hoe wordt dit belast ?
 • waarmee rekening houden bij de overdracht van onroerend goed dat reeds in het bezit is.  Is dit altijd belastingvrij ?
 • hoe werkt de spreiding van de meerwaarde ?
 • de voor- en nadelen van vastgoed in een vennootschap
 • is de keuze van vennootschapsvorm van belang ?
 • hoe kunnen gelden aan de vennootschap onttrokken worden om privé een onroerend goed te financieren ?

 

NAMIDDAG :
 

In de namiddag zal het het BTW-luik zijn dat onder handen wordt genomen.

De btw-eenheid en de kostendelende vereniging zijn twee uitgelezen btw-optimalisatietechnieken. Daar waar de btw-eenheid relatief goed gekend is in de markt, bleef de kostendelende vereniging vaak ondergewaardeerd. Daar is ondertussen verandering in gekomen.

Vanaf 1 juli 2016 is een nieuwe regeling voor de “kostendelende vereniging”  (zelfstandige groeperingen) van toepassing.

De nieuwe regels beogen de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese. Daar waar men initieel had gedacht dat de vrijstelling strenger zou worden toegepast, blijkt het tegenovergestelde waar ! De vrijstelling kan vaker en in veel meer uiteenlopende situaties worden toegepast. Wel komen er een heel aantal (nieuwe) administratieve verplichtingen kijken bij de nieuwe regels : verplichte registratie, registers, indiening van btw-aangiftes, facturatie, enz.

De vrijstelling voor kostendelende verenigingen op zichzelf bekijken heeft evenwel weinig zin. In de praktijk moet altijd de overweging worden gemaakt welke optimalisatietechniek de beste is. Een vergelijking met de btw-eenheid dringt zich met andere woorden op.

Bovendien kent de Belgische btw-praktijk een uiteenlopend aantal (ruime) btw-vrijstellingen. In de praktijk is het aan u om te kiezen welke regels op u(w klanten) van toepassing zijn en hoe u zich btw-matig kunt optimaliseren.

 

In dit praktijkgerichte seminarie wordt in deel twee, de nieuwe regeling aangaande de “kostendelende verenigingen” toegelicht en staan we stil bij de belangrijkste praktijkgevallen. We gaan na waar het onderscheid ligt met de btw-eenheid en in welke gevallen u (niet) voor de ene of de andere kiest.

 

Komen onder andere aan bod :

 • Over welke zelfstandige groeperingen gaat het? Moet het gaan om een rechtspersoon (welke?) Of niet?
 • Welke vorm kan een kostendelende vereniging en een btw eenheid aannemen ?
 • Wie kan er toetreden tot een kostendelende vereniging en tot een btw-eenheid ?
 • Wanneer welke techniek toepassen ? In welke sectoren kiest u best voor een kostendelende vereniging en wanneer gaat u voor een btw-eenheid ? Of wanneer voor geen van beiden ?
 • Hoe moeten de kosten worden doorgerekend ? Met of zonder markup ? Met of zonder factuur ?
 • Wat indien er diensten worden verstrekt aan derden ?
 • Recht op aftrek voor de “kostendelende vereniging” en voor de leden : hoe berekenen?
 • Hoe zit het met personeel van de “kostendelende vereniging”?
 • Hoe is de relatie tussen btw-eenheid en kostendelende vereniging?
 • Welke zijn de nieuwe administratieve verplichtingen?
 • Wat te doen in een internationale context ? Kan de vrijstelling nog steeds worden toegepast en zo ja in welke gevallen?

Bijkomend wordt er verder ook stil gestaan bij het vastgoed met zijn BTW-problematiek. Een combinatie die in de praktijk én niet evident is én daarom ook veel vragen en bezorgdheden opwerpt.

 

Docenten :
Marc Gielis is verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies en tevens belastingconsulent bij Bank J.Van Breda en C° NV. Hij begeleidt in deze functie dagdagelijks uitoefenaars van vrije beroepen en ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Tevens is hij redactielid bij Kluwer, auteur van een aantal fiscale boeken, gastprofessor aan de Brugge Business School en Odisee (Brussel).
Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën en docent aan de UGent waar hij het vak btw doceert.

 

PROGRAMMA :

vanaf 8.00 u : onthaal met broodjesbuffet

van 09.00 u tot 12.00 u : eerste deel van de opleiding

van 12.00 u tot 13.00 u : lunch

van 13.00 u tot 17.00 u : tweede deel van de opleiding

 

LOCATIE : BIZNIS Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren

DEELNAMEPRIJS : 450,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, lunch en syllabi. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 7 uur permanente vorming. Bij de OVB wordt door ons de erkenning aangevraagd voor 7 juridische punten


INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.


VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deze activiteit boeken: ADVOCATEN EN HUN VENNOOTSCHAP

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336