KAPITAALVERMINDERING ANNO 2017 ÉN 2018

Begin:
nov 28, 2017, 18:00
Einde:
nov 28, 2017, 22:00
:
-
Prijs:
200,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 2017
LEUVEN (Brabanthal)

KAPITAALVERMINDERING ANNO 2017 ÉN 2018
WAT ZIJN DE RISICO'S ? NU DOEN OF WACHTEN ?

Mr. Guy Poppe
 


De kapitaalvermindering is al jarenlang een populair instrument om belastingvrij geld uit uw vennootschap te halen, al dan niet in combinatie met de voorafgaande creatie van een holdingstructuur. Maar zowel wetgever als administratie blijken de strijd geopend te hebben tegen de belastingvrije kapitaalvermindering.
 

Eerst was er de Programmawet van 25 december 2016, die de inbreng van aandelen van een werkmaatschappij in een eigen holding vanaf 1 januari 2017, enkel nog als werkelijk gestort kapitaal beschouwt voor het bedrag van de kapitaalwaarde van de ingebrachte vennootschap.  Voor alle voordien gedane inbrengen (dus voor 1 januari 2017), blijft de oude wetgeving van toepassing.
 

De Minister van Financiën verklaarde dat alle gedane of nog te verrichten kapitaalverminderingen aan een “gerichte” controle zullen onderworpen worden. De eerste berichten van wijziging zijn inmiddels verzonden. De doelstelling is duidelijk: de kapitaalvermindering op grond van artikel 344, § 1 WIB 92 herkwalificeren als een verdoken dividenduitkering. Hoe moet men zich hiertegen wapenen ? We analyseerden voor U alle gepubliceerde rulings van de afgelopen jaren.
 

In het kader van het Zomerakkoord zal de kapitaalvermindering verder aan banden gelegd worden, waarbij de vrije keuze van aanrekening zal sneuvelen, en dit voor alle vormen van kapitaalvermindering. Vanaf 1 januari 2018 leidt een kapitaalvermindering tot de toekenning van een belastbaar dividend in verhouding van het aandeel van de in het maatschappelijk kapitaal geïncorporeerde reserves verhoogd met de andere belastbare reserves en de in het kapitaal geïncorporeerde belastingvrije reserves (pro rataregeling). Enkel het gedeelte van de kapitaalvermindering dat aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal blijft onbelast. Het andere gedeelte is onderworpen aan 30 % roerende voorheffing.

 

Inmiddels zijn de teksten beschikbaar, zodat we de nieuwe regeling grondig kunnen bespreken, inclusief een aantal concrete toepassingsgevallen.

 

Dus tijd om alle risico’s in kaart te brengen, en tips te geven om de fiscus af te blokken bij controle, of risico’s in de toekomst te verminderen.
 

Volgende vragen komen onder meer aan bod:

·     Welke kapitaalverminderingen worden geviseerd ? Alle kapitaalverminderingen of enkel die uit holdings?

·     Was is het standpunt van de DVB inzake kapitaalverminderingen?

·     Is er een verschil tussen een gewone kapitaalvermindering en deze voortvloeiend uit het ingeklikt kapitaal (artikel 537 WIB 92)?

·     Wat zijn de plannen van de wetgever voor 2018 inzake kapitaalverminderingen?

·     Samenloop” inklikkapitaal” – VVPR bis en kapitaalvermindering anno 2017

·     Kan de fiscus de toepassing van artikel 344, §1 WIB 92, herkwalificeren?

·     Viseert de wetgever straks elke kapitaalvermindering?  Of enkel de misbruiken ? En zo ja, wanneer is er sprake van een misbruik?

·     Wat zijn in concreto economische motieven, waarmee u de fiscus buitenspel kan zetten?

·     Het belang van de aandeelhouder versus de belangen van de vennootschap, een relevant element, of niet?

·     Motivering opnemen in de akte of de verslaggeving?

·     Viseert men ook de reeds voorheen goedgekeurde holdingstructuren?

·     Hoe zal de nieuwe fiscale regeling er vanaf 1 januari 2018 luiden ?

·     Blijven de kapitaalvermindering van het “inklikkapitaal”  buiten schot ?

·     In welke mate kan een schending van de regels van het vennootschapsrecht invloed hebben op de kwalificatie van de uitkering?

·     Zijn de interesten aangegaan om een kapitaalvermindering te financieren aftrekbare beroepskosten?

 

Dit alles wordt uitgewerkt in een uitgebreide syllabus.  Vragen kunnen voor de sessie aan de docent worden overgemaakt.

 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountantsverenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.
 


PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

 

LOCATIE : Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven
 

 

DEELNAMEPRIJS : 200,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen bij de OVB gratis de individuele erkenning aan vragen voor 4 juridische punten. Ook bij de Nationale Kamer van Notarissen werd de erkenning aangevraagd. 

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

Deze activiteit boeken: KAPITAALVERMINDERING ANNO 2017 ÉN 2018

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie