DE HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING GRONDIG ONTLEED

Begin:
dec 13, 2017, 18:00
Einde:
dec 13, 2017, 22:00
:
-
Prijs:
200,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE WOENSDAG 13 DECEMBER 2017
NAZARETH (Aula Schaubroeck)

DE HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING :
GRONDIGE ANALYSE VAN DE DEFINITIEVE REGELING
Mr. Guy Poppe


 

Vanaf 1 januari 2018 zal de eerste fase van het zogenaamde “Zomerakkoord”, zijnde de hervorming van de vennootschapsbelasting, in werking treden. En in 2020 het tweede deel, waarvan het wettelijk kader nu echter reeds is vastgelegd.

 

We bespreken de nieuwe wetgeving aan de hand van de teksten, waarbij de nadruk wordt gelegd op enerzijds de verschillen met de huidige regeling en anderzijds op de praktische gevolgen van de wijzigingen. Zowel de wijzigingen die intreden vanaf AJ 2019, als die van AJ 2020 komen uitgebreid aan bod, in twee duidelijk afgescheiden delen.
 

De hervorming is veel meer dan een loutere tariefverlaging. Voor sommige zaken (zoals een kapitaalvermindering) is een snelle actie in 2017 alsnog aangewezen, terwijl voor andere aangelegenheden (zoals investeringen) 2018 veel interessanter wordt, idem voor wat betreft de stopzettingsmeerwaarden, die aantrekkelijker worden. In vele gevallen zullen bestaande structuren moeten bijgestuurd worden, onder meer door (i) de verhoogde minimale bezoldiging van 45.000 euro en de bijhorende bestraffing bij niet-nakoming, (ii) de nieuwe regels betreffende de vrijstelling van de verwezenlijkte meerwaarden op aandelen en (iii) de vereiste van een minimale deelneming om van de vrijstelling van meerwaarden op aandelen te kunnen genieten. 
 

De bedoeling van deze opleiding is vooreerst de maatregelen grondig én kritisch te analyseren, verbanden te leggen waar nodig en eventuele uitwegen aan te wijzen We behandelen de materie in drie blokken, (i) de bepalingen inzake de Ven.Bel., (ii) de gewijzigde bepalingen in de PB en beleggingsfiscaliteit en (iii) diverse maatregelen.
 

Volgende items komen (onder meer) aan bod:

-        Hoe luiden de nieuwe tarieven, en hoe hiervan optimaal gebruik maken ?

-        Wat is het aangepaste regime van de meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting ?  Wat zijn de verbanden tussen DBI en meerwaardenleer ?

-        Wat zijn de nieuwe regels om belastingvrij kapitaal terug te betalen vanaf 2018?  Hoe hierop antciperen ?  Hoe wordt de pro rata regeling met de belaste reserves in concreto toegepast ?

-        Wat zijn de nieuwe regels inzake interestaftrek?

-        Het einde van de investeringsreserve: hoe nog optimaliseren in 2017 ?

-        De minimale bezoldiging en de sancties bij niet-naleving.  Hoe concreet toepassen ?

-        De nieuwe regeling van de minimale winstheffing: voor wie en hoe werkt die in concreto ?

-        Wat blijft er over van de notionele interestaftrek in 2018 ?

-        Voldoende en tijdig vooraf betalen wordt opnieuw belangrijk na de aanpassingen van de gemiddelde rentevoet ?

-        Verhoogde investeringsaftrek tot 20 %: voor wie en voor welke investeringen ?

-        De nieuwe regeling van nalatigheids- versus moratoriuminteresten.

-        Vooruitbetaalde kosten afgeschaft: waar ligt de grens ?

-        Wat wijzigt er inzake het belastingvrij aanleggen van voorzieningen ?

-        Fiscale gunstmaatregelen voor groeibedrijven

-        Nieuwe regeling aftrek wagenkosten voor zelfstandigen : einde van de uniforme 75 % aftrek?

-        Wijziging aftrekbaarheid van autokosten in de Ven.bel. vanaf 2020

-        Hoe ziet de regeling van de stopzettingsmeerwaarde er uit vanaf 2018 ?

-        Hoe wordt de marktrente gedefinieerd vanaf 2020 ?  Ook voor debetrente ?

-        Wat wijzigt er inzake “rentegevende voorschotten” ?

-        Welke kosten zullen vanaf 2020 niet langer aftrekbaar zijn ?

-        Het gewijzigde begrip marktrente : op wat steunt het  ?  Toepassingsgebied ?

-        Nieuwe regels inzake exittaks voor vennootschappen die emigreren ?

-        Omzetting van Europese Richtlijnen inzake belastingontwijking via CFC’s 

-        Wijzigingen in de beleggingsfiscaliteit: verlaging vrijstelling spaarboekjes – vrijstelling dividenden - keuzestelsel inzake pensioensparen en taks op effectenrekening

-        Enzovoort
 

De nieuwe wetgeving wordt uitgewerkt in een uitgebreide syllabus, met tal van voorbeelden.

 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountantsverenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.
 

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth
 

DEELNAMEPRIJS : 200,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 juridische punten. Ook bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd. 

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 


Deze activiteit boeken: DE HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING GRONDIG ONTLEED

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie