DE VERNIEUWDE AUTOFISCALITEIT ANNO 2018

Begin:
feb 20, 2018, 18:00
Einde:
feb 20, 2018, 22:00
:
-
Prijs:
200,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN DINSDAGAVOND 20 FEBRUARI 2018
LOKEREN (Biznis Hotel)
DE VERNIEUWDE AUTOFISCALITEIT ANNO 2018
AFTREKBAARHEID EN VVA NA HET ZOMERAKKOORD 

Mr. Guy Poppe

 

 

Het Zomerakkoord wijzigt ook de autofiscaliteit op ingrijpende wijze, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Zo wordt in de personenbelasting de autoaftrek niet langer aan eenvormig 75 % in aftrek gebracht – en dit met een getrapte inwerkingtreding – , maar wordt de aftrek gekoppeld aan de Co2 uitstoot. Tevens wordt de berekening voor de voordelen van alle aard voor de “oneigenlijke” plug–in hybride wagens aangepast, eveneens met een overgangsregeling voor alle na 1 januari 2018 gekochte hybride plug-in wagens. In 2020 wordt de aftrekregeling in functie van de Co2 uitstoot grondig gewijzigd. Kortom, tijd voor een volledige en gedetailleerde bespreking van de regeling voor de komende jaren. Hierbij maken we een onderscheid tussen de benzine- en dieselwagens, de hybride wagens en de zuiver elekrische wagens, en dit voor de aanslagjaren 2019, 2020 en 2021.
 

Op korte termijn zal ook de regeling voor het mobiliteitsbudget in werking treden, regelig die we uitvoerig gaan toelichten teneinde te kunnen beoordelen of een bedrijfswagen nog fiscaal interessant is.
 

Naast deze wijziging besteden we ook aandacht aan onder meer (i) het fiscaal regime van de electrische wagens, zowel inzake aftrekbaarheid als inzake berekening van het voordeel van alle aard, (ii) recente rechtspraak en rulings inzake autofiscaliteit (o.m. wat betreft het begrip “vaste plaats van tewerkstelling”) en (iii) de kostenvergoeding voor gereden kilometers.

 

In een laatste deel besteden we ook aandacht aan de fiscale aspecten van de (elektrische) fiets en de bromfiets/moto, zowel wat betreft de aftrekbaarheid als de door de fietser ontvangen vergoedingen.
 

Volgende vragen komen onder meer aan bod :
 

·       Hoe worden personenwagens belast in de personenbelasting ?  Hoe zit de overgangsregeling in elkaar ? Hoe wordt de meer/minderwaarde op bedrijfswagen berekend ?

·     Zijn de nieuwe bepalingen ook toepasselijk op bedrijfsleiders ?

-     Wijzigt er iets aan de woon-werkregeling ?

·       Overzicht van de regels inzake aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting anno 2018, vergeleken met de toekomstige regeling vanaf ajr.2021

·       Wat is het fiscaal regime van doorgerekende autokosten ?

·       Is het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens aftrekbaar van de verworpen uitgaven ?

·       Hoe wordt het voordeel van alle aard berekend voor hybride bedrijfswagens (plug- in en andere hybride wagens)

·       Wordt de vooruitbetaling in rentingovereenkomsten geviseerd door de nieuwe regel die vooruitbetaalde kosten fiscaal niet meer toelaat vanaf ajr.2019 ?

·       De kosten eigen aan de werkgever en de auto: stand van zaken

·       De kilometervergoeding : een alternatief ?

·      Wat is een vaste plaats van tewerkstelling ?

·       Het delen van een auto: hoe werkt dit fiscaal ?

·       De verhuur van de wagen aan een vennootschap: waarop letten ?
 

Alles wordt opgenomen in een uitvoerige (full tekst) syllabus, voorzien van talrijke voorbeelden en overzichtstabellen.
 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountants-verenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.00 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 

DEELNAMEPRIJS : 200,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 

 


Deze activiteit boeken: DE VERNIEUWDE AUTOFISCALITEIT ANNO 2018

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336