DE FISCUS ZEGT, DE RECHTER BESLECHT

Begin:
mrt 27, 2018, 18:00
Einde:
mrt 27, 2018, 22:00
:
-
Prijs:
200,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN DINSDAG 27 MAART 2018
LOKEREN (Biznis Hotel)
DE FISCUS ZEGT, DE RECHTER BESLECHT
EEN GRONDIG OVERZICHT VAN DE FISCALE RECHTSPRAAK
VAN HET VOORBIJE JAAR

Victor Dauginet, Bruno Cardoen, Christophe Dillen, Vincent Vercauteren

 


 

De sprekers bieden een grondig en kritisch overzicht van de ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak van het voorbije jaar. Er wordt gewezen op oude en nieuwe inzichten, standpunten en beslissingen van de belastingadministratie en de reactie van hoven en rechtbanken hierop.

 

De volgende takken van de fiscaliteit komen aan bod: personen- en vennootschapsbelasting, fiscale procedure en erf- en registratiebelasting.

 

Zo worden o.a. de volgende actuele topics besproken:

-       Mag de fiscus uw privéwoning binnenwandelen zonder te beschikken over aanwijzingen dat er ter plaatse een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend?

-       Welke onderzoeksdaden van de fiscus beletten een belastingplichtige alsnog te regulariseren?

-       Is er sprake van belastingontduiking indien de fiscus nalaat een persoonlijke verrijking in hoofde van de belastingplichtige aan te tonen?

-       Wat blijft er nog over van “het fiscaal bankgeheim”?

-       Hoe worden huurinkomsten van buitenlandse onroerende goederen belast?

-       Hoe worden volgens het Hof van Cassatie inkomsten uit een Franse SCI belast?

-       Is de cessie van auteursrechten mogelijk in de advocatuur?

-       Hoe kan de belastingplichtige 15% recupereren van de Belgische roerende voorheffing op Franse dividenden?

-       Zijn taxaties via forfaitair bepaald voordeel van woninggebruik ongrondwettig?

-       Wat met de bezoldiging van helpende familieleden? Wanneer is die aftrekbaar?

-       Wat blijft er op heden over van de bezoldigingstheorie?

-       Hoe verloopt de verliesverrekening bij belastingvrije reorganisaties?

-       Is een rechtzetting van de jaarrekening tegenstelbaar aan de fiscus?

-       Hoe verloopt de boekhoudkundige verwerking van ontvangen optiepremies op het ogenblik van de uitoefening van de optie?

-       Hoe bekijken het Hof van Cassatie en de fiscus het finaal verrekenbeding?

 

Zowel relevante nationale rechtspraak, als rechtspraak van het Hof van Justitie en het Europees Hof ter bescherming van de Rechten van de Mens wordt onder de loep genomen. Hierbij wordt graag de klemtoon gelegd op uitspraken die de rechten van de belastingplichtige scherper stellen.

 

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de algemene principes die voor alle fiscale domeinen gelden en waarvan de sprekers, vanuit hun beroepservaring, weten dat ze van bijzonder groot belang zijn voor de praktijk (t.w. de beginselen van behoorlijk bestuur, het vertrouwensbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, etc.).

 

Voor wie binnen een relatief kort tijdsbestek wil weten hoe de positionering van de fiscus en de visie hierop van Belgische en supranationale hoven en rechtbanken evolueert in fiscale aangelegenheden, is dit seminarie van onschatbare waarde.
 

De sprekers :

1.    Victor Dauginet

Victor Dauginet begon in 1986 zijn advocatenloopbaan na eerst meer dan 15 jaar in fiscale administraties gewerkt te hebben. Meer dan 30 jaar was hij managing partner in het toonaangevende fiscale advocatenkantoor Dauginet Advocaten (onder het motto: “voorkomen, vermijden en oplossen van belastinggeschillen”).

 

Victor is auteur van verschillende fiscale artikels en is een regelmatig spreker op interne en externe seminaries.

 

2.     Bruno Cardoen

Bruno Cardoen begon zijn carrière bij het advocatenkantoor Tiberghien, waarna hij vennoot werd bij Dauginet Advocaten. Sinds juli 2017 is Bruno werkzaam als partner bij Tiberghien Advocaten. Als advocaat verdedigt hij de belangen van zowel particulieren als rechtspersonen in elk Zijn aanpak is pragmatisch en constructief, maar bovenal gericht op het bereiken van de gewenste oplossing, zo nodig via de gerechtelijke weg.

Hij beschikt verder ook over een ruime ervaring inzake familiale vermogensplanning en fiscale regularisaties.

Bruno is auteur van verschillende fiscale artikels en is een regelmatig spreker op interne en externe seminaries.

fiscaal geschil, vanaf de administratieve fase tot en met een eventuele gerechtelijke procedure. Daarnaast behandelt hij ook familiaal vermogensrechtelijke betwistingen.

 

3.   Vincent Vercauteren

Vincent Vercauteren begon zijn loopbaan in 2010 bij Dauginet Advocaten. Sedert 1 juli 2017 is hij werkzaam als advocaat bij Tiberghien.

In 2012 won hij de pleitwedstrijd Ridder René Victor, jaarlijks ingericht door de Vlaamse Conferentie bij de Balie van Antwerpen.

Van maart 2011 t.e.m. augustus 2013 combineerde hij zijn advocatenactiviteit met een praktijkassistentschap (10%) aan het Instituut voor Europees recht van de KU Leuven. Na zijn aanvullende studie in de Verenigde Staten werd Vincent vanaf 1 oktober 2014 deeltijds praktijkassistent (20%), verbonden aan de Master-na-masteropleiding in het fiscaal recht van de Universiteit Antwerpen (Grondige Studie Fiscale Procedure, Grondige Studie Vennootschapsbelasting, Grondige Studie Personenbelasting).

Vincent legt zich o.m. toe op vennootschapsbelasting, personenbelasting alsook op grensoverschrijdende fiscaliteit. Hij begeleidt cliënten in fiscale procedures (zowel administratief als gerechtelijk) en staat cliënten bij in fiscale strafzaken.

Vincent spreekt regelmatig op seminaries en publiceert geregeld over fiscale onderwerpen. Hij is lid van de International Bar Association (IBA), de International Fiscal Association (IFA) en de Antwerp Tax Academy (ATA).

 

4.   Christophe Dillen

Christophe Dillen werd in 2011 Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Een gedeelte van zijn masteropleiding genoot hij aan de Université de Neuchâtel te Zwitserland. Vervolgens behaalde hij in 2012 een Master na Master in het Fiscaal Recht aan de Universiteit te Antwerpen.

Sinds 2012 is Christophe ingeschreven aan de Balie te Antwerpen en startte hij zijn carrière als advocaat bij Dauginet Advocaten. Sedert 1 juli 2017 is hij werkzaam als advocaat bij Tiberghien.
Hij begeleidt cliënten in fiscale procedures (zowel administratief, als gerechtelijk) en fiscale strafzaken.

Christophe is geregeld spreker op seminaries en publiceerde reeds diverse bijdragen in fiscale tijdschriften en handboeken. Hij is lid van de International Fiscal Association (IFA).

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.00 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 

DEELNAMEPRIJS : 200,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 


Deze activiteit boeken: DE FISCUS ZEGT, DE RECHTER BESLECHT

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336