BOUWEN EN VERBOUWEN BIJ VRUCHTGEBRUIK EN OPSTALRECHT

Begin:
mrt 20, 2018, 18:00
Einde:
mrt 20, 2018, 22:00
:
-
Prijs:
200,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN DINSDAGAVOND 20 MAART 2018
LOKEREN (Biznis Hotel)
BOUWEN EN VERBOUWEN BIJ VRUCHTGEBRUIK EN OPSTALRECHT :
WIE BETAALT DE REKENING OP HET EINDE VAN HET ZAKELIJK RECHT ?
HOE PROBLEMEN VERMIJDEN ?

Guy Poppe

 


Een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik heeft steeds een bepaalde looptijd. We onderzoeken wat de fiscale gevolgen zijn van de beëindiging van deze rechten, en inzonderheid wat het lot is van de verbouwingswerken.

In het eerste deel bespreken we de juridische aspecten, met tevens de mogelijkheden van verlenging en vernieuwing, en met bijzondere aandacht voor de vervroegde beëindiging.

In het tweede deel  komen de fiscale aspecten aan bod, en dit op multidisciplinaire wijze, waarbij zowel alle aspecten inzake inkomstenbelastingen, btw en registratierechten worden behandeld. Bijzondere aandacht krijgt onder meer de recente rechtspraak van het Hof van Beroep van Brussel over het onderscheid tussen verbeteringswerken en grove herstellingen door de vruchtgebruiker, alsmede de recente (controversiële) standpunten en rulings van VLABEL inzake beëindiging en verlenging van zakelijke rechten.

Uiteraard geven wij u praktische richtlijnen voor een doordachte beëindiging van de zakelijke rechten.

 

Volgende vragen komen onder meer aan bod:
 

·       Is de blote eigenaar een vergoeding verschuldigd voor gedane verbouwingswerken door de vruchtgebruiker ? Quid wat betreft grove herstellingen ?

·       Wat is het onderscheid tussen verbeteringswerken en grove herstellingen ? 

·       Kunnen contractuele bepalingen de regels van het BW terzijde schuiven ?

·       Wat moet men in de akte van vestiging van het zakelijk recht terzake opnemen, of juist niet ?

·       Wanneer zijn eventuele verbouwingswerken belastbaar ?

·       Is de verkoop van de blote eigendom aan de vruchtgebruiker een oplossing om de problemen op te lossen ? Hoe wordt dan de waarde van de blote eigendom bepaald ?

·       Is de grondeigenaar een vergoeding verschuldigd voor het verwerven van de opstallen ? Zijn er uitwegen ? Quid wat betreft een taxatie in hoofde van de vennootschap ?

·       Spelen de regels inzake meerwaarden bij beëindiging van zakelijke rechten, en zo ja, hoe worden ze in concreto toegepast ?

·       Zijn er registratierechten verschuldigd bij de (vroegtijdige) beëindiging van de zakelijke rechten ?

·       Kan men zakelijke rechten verlengen ? Welke formaliteiten moeten vervuld worden ? Zijn er registratierechten verschuldigd ? Hoe staat de fiscus tegenover een verlenging van een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik ?

 

Dit alles word opgenomen in een uitgeschreven syllabus, aangevuld met een documentatiebundel. Vragen kunnen voorafgaand aan de docent voorgelegd worden, via e-mail gericht aan info@artelegis.be.
 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountants-verenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.00 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 

DEELNAMEPRIJS : 200,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 


Deze activiteit boeken: BOUWEN EN VERBOUWEN BIJ VRUCHTGEBRUIK EN OPSTALRECHT

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336