WORDT HET AANHOUDEN VAN PRIVATIEF ONROEREND GOED ANNO 2018 PLOTS WEER INTERESSANT ?

Begin:
juni 25, 2018, 18:00
Einde:
juni 25, 2018, 22:00
:
-
Prijs:
200,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN MAANDAGAVOND 25 JUNI 2018
LOKEREN (Biznis Hotel)

WORDT HET AANHOUDEN VAN PRIVATIEF ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP ANNO 2018 PLOTS WEER INTERESSANT ?
Mr. Guy Poppe


 

De afgelopen jaren deed de wetgever talrijke pogingen om het aanhouden van onroerend goed in een vennootschap onaantrekkelijk te maken. Denken we maar aan de onder de regering Di Rupo gewijzigde regels inzake de berekening van het voordeel  van alle aard bij gratis woonst. Recente rechtspraak heeft deze berekeningswijze onderuit gehaald. Inmiddels heeft de administratie zich aangesloten bij deze rechtspraak. We bespreken het nieuwe standpunt, en vooral hoe en welke jaren nog kunnen aangevochten worden.
 

Vervolgens onderzoeken we de veelvuldige rechtspraak omtrent de aftrekbaarheid van de kosten voor (gedeeltelijk) privatief aangehouden onroerend goed, inzonderheid in welke mate de bezoldigingstheorie effectief hanteerbaar is. De rechtspraak is terzake verdeeld.
 

In een derde deel van de avond, gaan we in op een aantal specifieke topics inzake vruchtgebruik.  Vanaf wanneer hanteren de taxatiediensten de door de Rulingcommissie in 2016 voorgestelde berekeningswijze? Is deze formule steeds toe te passen ? Wat zijn de gevolgen van verbouwingswerken door de vruchtgebruiker ? Biedt recente rechtspraak van het Hof te Brussel inzake verbeteringswerken, een alternatief om te ontsnappen aan taxatie wanneer de vruchtgebruiker verbouwt ? 
 

In het vierde deel  bespreken we alle recente rulings van Vlabel inzake onttrekking van onroerende goederen (registratierechten), evenals de risico’s verbonden aan vroegtijdige beëindiging van zakelijke rechten.
 

Volgende  vragen komen (onder meer) aan bod ?

-       Hoe het voordeel van alle aard voor gratis woonst aangeven  ?

-       Hoe kan ik de voorgaande jaren aanvechten en hoeveel jaar kan ik teruggaan om de nieuwe regeling toe te passen ?  

-       Wat als men een werkelijke huur ten bedrage van het voordeel van alle aard betaalde ?

-       Gaat de wetgever ingrijpen ? 

-       Wat is de bezoldigingstheorie en hoe wordt die in concreto toegepast  ?

-       Hoe staat de rechtspraak tav de bezoldigingstheorie ? 

-       Wat zijn risico’s verbonden aan de vervroegde beëindiging van een vruchtgebruik, zowel in de hypothese met als zonder verbouwingswerken door de vruchtgebruiker ?

-       Wat is het onderscheid tussen verbeteringswerken en verbouwingswerken ? 

-       Wat is het standpunt van de rechtspraak inzake verbouwingswerken ?

-       Wat is het standpunt van Vlabel inzake toepassing registratierechten bij uithaal van onroerende goederen uit een vennootschap ?

-       Biedt het verlaagde tarief vennootschapsbelasting vanaf AJ 2019 perspectieven ? 

-       De meerwaardeleer en vruchtgebruik

-       Kan terugwerkende kracht verleend worden aan de nettorendementswaardetheorie die de Rulingcommissie sinds 2016 voorschrijft ?

-       Wat is de laatste twee jaar het standpunt van de Rulingcommissie inzake waardering van een vruchtgebruik/blote eigendom geweest  ?

 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus. Vragen kunnen vooraf aan de docent worden voorgelegd via e-mail gericht aan info@artelegis.be.
 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountants-verenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.
 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.00 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 

DEELNAMEPRIJS : 200,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de erkenning aanvragen voor 4 juridische punten. Ook bij het BIV werd de erkenning aangevraagd.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 


Deze activiteit boeken: WORDT HET AANHOUDEN VAN PRIVATIEF ONROEREND GOED ANNO 2018 PLOTS WEER INTERESSANT ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie