DRIEDELIGE OPLEIDING VENNOOTSCHAPSBELASTING : GRONDIGE CURSUS NA DE HERVORMING

Begin:
juli 2, 2018, 18:00
Einde:
juli 4, 2018, 22:00
:
-
Prijs:
600,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

MAANDAGAVOND 2 JULI, DINSDAGAVOND 3 JULI & WOENSDAGAVOND 4 JULI 2018
LOKEREN (Biznis Hotel)

DRIEDELIGE OPLEIDING VENNOOTSCHAPSBELASTING : 
GRONDIGE CURSUS NA  DE HERVORMING
Mr. Guy Poppe

GOED VOOR 12 PUNTEN


 

De wet van 25 december 2018 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, alsmede andere eindejaarswetgeving, wijzigden het stelsel van de vennootschapsbelasting grondig. Inmiddels zijn we zes maanden verder en zijn er al heel wat onduidelijkheden opgehelderd. Kortom, tijd voor een grondige studie, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan de vele parlementaire vragen en circulaires die de afgelopen maanden werden gepubliceerd.  
 

Tevens gaan we in op nieuwe tendensen die zich in de rechtspraak en/of rulingpraktijk de afgelopen maanden aftekenden, zoals de steeds strenger wordende regels inzake aftrek als beroepskost, o.m. wat betreft interestaftrek en de zogenaamde “bezoldigingstheorie”.
 

Wij kiezen een aantal thema’s die we eerst op theoretische basis uitwerken en vervolgens toelichten met concrete voorbeelden.
 

Alles wordt gebundeld in een uitgeschreven syllabus, vergezeld van een bijlage met concrete toepassingen en een documentatiebundel.

 

Volgende thema’s komen o.m. aan bod:

Eerste avond : verlaagd tarief of gewoon tarief en investeringen in 2018

-       Hoe maximaal profiteren van de hervorming, en wat zijn de valkuilen ?

-       De concrete toepassingsvoorwaarden van het verlaagd tarief, met bijzondere aandacht voor minimale bezoldigingsregels

-       De meerwaardenleer anno 2018 : meerwaarden op aandelen en materiële vaste activa 

-       Investeringen (investeringsaftrek en afschrijvingen) : ideaal tijdstip voor investeringen ? 

Tweede avond: winstuitkeringen, vereffening en kapitaalvermindering 

-       Uitkering van dividenden, inclusief dbi-aftrek en tarieven roerende voorheffing (vvprbis)

-       Kapitaalverminderingen in 2018 : wat zijn de mogelijkheden nog in 2018 ?

-       Interestaftrek anno 2018 : strengere toepassing van artikel 49 WIB 92 ?  Intresten binnen groepsstructuren en interesten om dividenduitkeringen/ kapitaalverminderingen te financieren

Derde avond:  Capita selecta

-       Rentegevende voorschotten:  stand van zaken en vooruitzichten, met bijzondere aandacht voor de creditrente RC

-       De verworpen uitgaven met bijzondere aandacht voor autokosten, receptiekosten en onredelijke beroepskosten

-       De aangepaste bedragen sociale voordelen via bons/cheques

-       Nieuwe regels inzake het aanleggen belastingvrije provisies

-       De aftrek van beroepskosten in de vennootschapsbelasting:  weinig eensgezinde rechtspraak… 

-       VVA gratis woonst 

 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountants-verenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.

 

PROGRAMMA VOOR DE DRIE AVONDEN :

Vanaf 17.00 u : onthaal en registratie der deelnemers (met koffie en frisdranken)
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjebuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 

DEELNAMEPRIJS : 600,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 12 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de erkenning aanvragen voor 12 juridische punten. 

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deze activiteit boeken: DRIEDELIGE OPLEIDING VENNOOTSCHAPSBELASTING : GRONDIGE CURSUS NA DE HERVORMING

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336