HET ONTTREKKEN VAN EEN ONROEREND GOED AAN EEN VENNOOTSCHAP

Begin:
apr 2, 2015, 18:00
Einde:
apr 2, 2015, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

Artelegis
LAATSTE KANS
SEMINARIE DONDERDAGAVOND 2 APRIL 2015
GENT (Monasterium Poortackere)
HET ONTTREKKEN VAN EEN ONROEREND GOED AAN EEN VENNOOTSCHAP
Philippe Salens

 

In de praktijk stellen we soms vast dat een (exploitatie)vennootschap in het verleden een onroerend goed heeft verworven. Dit gebeurt meestal omdat de exploitatievennootschap over de nodige middelen of terugbetalingscapaciteit daartoe beschikte en/of men op die manier de btw-aftrek veilig wilde stellen.

Het aanhouden van onroerend goed in een (exploitatie)vennootschap heeft evenwel ook belangrijke nadelen:

 • Indien het onroerend goed geheel of gedeeltelijk gratis ter beschikking wordt gesteld van een bedrijfsleider, wordt deze laatste belast op een thans substantieel voordeel van alle aard.
 • Het onroerend goed is rechtstreeks onderworpen aan het exploitatierisico.
 • De waarde van het onroerend goed wordt meestal niet volledig weerspiegeld in de waarde van de aandelen (die in praktijk voornamelijk op basis van rendementsmethodes wordt bepaald).
 • In de mate de waarde van het onroerend goed wel weerspiegeld wordt in de waarde van de aandelen, maakt het een mogelijke verkoop dikwijls moeilijker, zeker wanneer een kandidaat-overnemer geen interesse in onroerend goed heeft en/of de exploitatie op een andere locatie wenst verder te zetten.
 • Door de normale waardestijging van het onroerend goed, wordt de latente meerwaardeproblematiek alsmaar groter.

Tijdens het seminarie gaan we na hoe een onroerend goed aan een vennootschap kan worden onttrokken. Wij onderzoeken zowel de mogelijkheid om het onroerend goed over te dragen aan de aandeelhouders/bedrijfsleiders als de mogelijkheid om het onroerend goed over te dragen naar een andere (patrimonium)vennootschap. Daarbij zal telkens bijzondere aandacht besteed worden zowel aan de inkomstenbelasting (latente meerwaardeproblematiek) als aan de registratierechten en btw en aan de (nieuwe) antirechtsmisbruikbepaling.

INHOUD

Inleiding : Probleemstelling

 • Taxatie meerwaarden
 • Registratierecht op overdracht
 • Btw - herziening

Deel I. Bijzonderheden bij overdracht naar een natuurlijke persoon

 1. Voordelen van alle aard / abnormale of goedgunstige voordelen
 2. Artikelen 129 en 130 W.Reg.
 3. Overdracht bezwaarde eigendom, voorbehoud van een tijdelijk zakelijk onroerend recht

Deel II. Bijzonderheden bij overdracht naar een vennootschap - de partiële splitsing

 1. Belaste versus belastingvrije partiële splitsing
 2. Gevolgen van een belaste partiële splitsing

Iedere deelnemer krijgt de kans zijn/haar vragen te stellen, niet enkel mondeling tijdens het seminarie, doch ook schriftelijk - per e-mail - vóór het seminarie, via info@artelegis.be. Er wordt aan de deelnemers een antwoord op hun vragen gegarandeerd.

Philippe Salens is zaakvoerder van de Bvba Cnockaert & Salens. In die hoedanigheid adviseert en staat hij talrijke advocaten, notarissen, boekhouders, accountants, belastingconsulenten, fiscalisten en bedrijfsrevisoren bij de fiscale onderbouwing en verdediging van hun dossiers. Hij is tevens programmadirecteur Vermogens- en successieplanning en docent vennootschapsbelasting aan de Brugge Business School en auteur van diverse publicaties in de vakliteratuur.

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, 9000 Gent

DEELNAMEPRIJS : 175 Euro (exclusief 21 % BTW), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en documentatiemap. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 50 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815).

INSCHRIJVINGEN : via het formulier op onze website artelegis.be

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

BELANGRIJK : Door het BIBF en het IAB wordt het seminarie erkend voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het door ons uitgereikte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen voor 4 juridische punten.

 


Deze activiteit boeken: HET ONTTREKKEN VAN EEN ONROEREND GOED AAN EEN VENNOOTSCHAP

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336