SNELCURSUS : HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT

Begin:
aug 27, 2018, 18:00
Einde:
aug 29, 2018, 22:00
:
-
Prijs:
600,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SNELCURSUS : HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT 
(INCLUSIEF HET OUDE WETBOEK, WAAR DAT VAN KRACHT BLIJFT) 

LOKEREN (Biznis Hotel)
MAANDAGAVOND 27, DINSDAGAVOND 28 EN WOENSDAGAVOND 29 AUGUSTUS 2018
Mr. Guy Poppe

 
GOED VOOR 12 PUNTEN  -  BEPERKT AANTAL PLAATSEN

 
 
Op 25 mei 2018 keurde de Ministerraad het aangepaste wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goed (in tweede lezing). Inmiddels werd het ontwerp en advies van de Raad van State neergelegd in de Kamer. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het nieuwe wetboek goedgekeurd in het najaar 2018. De wet treedt in principe in werking op 1 januari 2019. Voor dan reeds bestaande vennootschappen wordt in een overgangsperiode voorzien : voor hen  treedt de wet in werking op 1 januari 2020, met evenwel de mogelijkheid zich reeds in 2019 aan de nieuwe bepalingen te onderwerpen. Voor de afgeschafte vennootschapsvormen voorziet de wetgever in een uitloopperiode. Kortom, het “oude” en het “nieuwe” wetboek zullen nog een tijd naast elkaar blijven bestaan.
Voor deze driedaagse kozen we dan ook een formule waarbij het nieuwe wetboek getoetst wordt aan het oude wetboek. We leggen ons niet uitsluitend toe op wat komende is, maar ook op het huidige wetboek (waarvan grote delen immers intact blijven). Voor de practicus is het, met het oog op de advisering van zijn cliënten, immers van belang ook de verschillen en de mogelijke nadelen cq voordelen te kennen.

 
De eerste avond bespreken we de evolutie in de meest gehanteerde vennootschapsvormen, in casu de NV en de BVBA
 
Gevolgen van het afschaffen van het onderscheid handels- en burgerlijke vennootschap
Welke vennootschappen blijven over na de hervorming ? Welke verdwijnen ?
Hoe moeten we de overstap maken ? Hoe kunnen we zo lang mogelijk de bestaande situatie handhaven ? Wat zijn de overgangstermijnen ?
Bespreking van de wijzigingen inzake de NV
De afbouw van de coöperatieve vennootschap
Bespreking van de nieuwe BV, die de diverse vormen van de bestaande BVBA vervangt, waarbij onder meer veel aandacht wordt besteed aan het kapitaalloze karakter van de BV, de omvorming van BVBA naar BV, de striktere regels voor het opmaken van het financieel plan, de mogelijkheden tot uittreden, de vereenvoudigde procedure bij oprichting en de regels inzake kapitaalverhoging
De wijzigingen voor vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (maatschap, VOF en Comm.V.)
 
De tweede avond heeft als thema de bestuursorganen in de NV en BV en de bestuursaansprakelijkheid
 
Zowel in de NV als de nieuwe BV (ex bvba) wordt de organisatie van de bestuursorganen op ingrijpende wijze gewijzigd. We bespreken de nieuwe mogelijkheden en plaatsen deze tegenover de bestaande regeling. Ook de bestuurdersaansprakelijkheid werd grondig gewijzigd.
 
Volgende vragen komen onder meer aan bod:
Hoe kan het bestuursorgaan in de NV worden georganiseerd in de toekomst ? 
Ook in de BV nu een bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder !
Nieuwe regels inzake de wettelijke vertegenwoordiger
Grondige wijziging van de regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid : hoe werkt het ? Quid wat betreft bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement ? 
Wat wijzigt er aan de werking van de algemene vergadering ? 
Mededelingen via de website
Nieuwe regels inzake vernietiging /schorsing van beslissingen van het bestuursorgaan
 
De derde avond heeft als thema de vereffening en de winstuitkeringen
 
De vereffeningsprocedure van alle vennootschapsvormen wordt grondig hervormd, waarbij de formaliteiten voor een niet-deficitaire vereffening aanzienlijk worden vereenvoudigd.
Door het afschaffen van het kapitaalbegrip in de BV, werden ook een aantal kapitaalbeschermende maatregelen (o.m. bij winstuitkeringen en alarmbelprocedure) grondig herschreven, wijzigingen die we grondig analyseren.
 
Volgende vragen komen onder meer aan bod:
Hoe luiden in de toekomst de nieuwe kapitaalbeschermende maatregelen in een BV  (liquiditeits- en netto-actieftest) ? Wat wijzigt er voor de NV ?
Hoe werkt de alarmbelprocedure in BV en NV ? 
Hoe werkt de regeling van tegenstrijdige belangen ?
Is de tussenkomst van een revisor nog vereist bij een inbreng in natura ? 
Wat is een deficitaire vereffening  ?
Hoe zal een niet-deficitaire vereffening in de toekomst verlopen ?
Hoe zal een deficitaire vereffening  in de toekomst verlopen ?
Wat wijzigt er aan de “ééndagsvereffening” ? 
 
 
Een zeer uitgebreide syllabus met full-teksten is voorzien, telkens met verwijzing naar de wetteksten.
 
 
Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan de nieuwsbrief Accountancy & Actualiteit en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent in persoonsbelastingen en vennootschapsbelastingen bij LBC en lid van de Raad van Bestuur van de Accountant Vereniging van de LBC.
 
Programma voor de 3 avonden :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder.
 
Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
DEELNAMEPRIJS : 600 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815).
 
ACCREDITATIES : Door het BIBF en het IAB wordt de opleiding erkend voor 12 uur permanente vorming. Bij de Orde van Vlaamse Balies wordt eveneens de erkenning aangevraagd ten belope van 12 juridische punten, evenals bij de Nationale Kamer van Notarissen.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20.
 

 


Deze activiteit boeken: SNELCURSUS : HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336