DE VZW NA DE HERVORMING VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT

Begin:
sept 19, 2018, 18:00
Einde:
sept 19, 2018, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN WOENSDAGAVOND 19 SEPTEMBER 2018
LOKEREN (Biznis Hotel)
DE VZW NA DE HERVORMING VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT :
ENORME WIJZIGINGEN OP KOMST !

Guy Poppe


 

Begin juni 2018 werd het  wetsontwerp tot hervorming van het Wetboek van Vennootschappen neergelegd, wetsontwerp dat het vennootschapsrecht grondig zal wijzigen. Dit wetsontwerp viseert niet enkel de handelsvennootschappen, maar alle rechtspersonen.
 

Zo worden de vzw, de internationale vzw en de stichting volledig geïntegreerd (boekdelen 9 en 10) in het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, dat normaliter op 1 januari 2019 in werking zal treden.  
 

Het zal niet een loutere overname zijn van de bestaande VZW Wet, maar een grondige hervorming.  Zo zal de vzw ook een activiteit kunnen voeren en daarbij winst kunnen genereren, die ze evenwel niet mag uitkeren. Maar dat is niet de enige wijziging. Ook de vereffeningsprocedure, de werking van de bestuursorganen en de externe vertegenwoordiging van de vzw wijzigen, zodat zij op gelijke voet komen te staan met de handelsvennootschappen. Nieuw is ook dat de vzw kan worden erkend als beroepsvereniging of sociale onderneming.
 

We analyseren alle relevante wijzigingen en kaderen die in de bestaande wetgeving vanuit een praktische invalshoek. Uiteraard wordt tevens veel aandacht besteed aan het overgangsrecht. 
 

Sinds dit jaar wordt de vzw ook als onderneming beschouwd in de zin van boek XX WER, wat (onder meer) tot gevolg heeft dat zij failliet kan worden verklaard.  Ook hierop zal worden ingegaan.
 

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

-      Wat wordt het onderscheid tussen handelsvennootschappen en vzw’s ?  Wat zijn de toegelaten activiteiten van een vzw ? Hoe zit het met bestaande vzw’s ? 

-      Wat zijn de wijzigingen inzake de organisatie en werking van de algemene vergadering ?

-      Wat zijn de wijzigingen inzake de werking en de bevoegdheden van de raad van bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vzw ?

-      Nieuwe regeling tegenstrijdige belangen in een vzw  

-      Wijzigingen inzake de organisatie van de algemene vergadering

-      Hoe ziet de vereffeningsprocedure er uit na de hervorming ? 

-      Kan een vzw omgevormd worden tot een handelsvennootschap ? 

-      Wanneer treedt de nieuwe wet in werking ?  Is er een overgangsperiode ?

-      De erkenning van de  vzw als beroepsvereniging 

-      De erkenning van de vzw als sociale onderneming

-      Wat wijzigt er voor de internationale vzw ? 

-      De reorganisatie van vzw’s in het nieuwe wetboek. 
 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide full-text syllabus. Vragen kunnen vooraf aan de docent bezorgd worden en dit per e-mail gericht aan info@artelegis.be.

 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountants-verenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.00 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 

DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de OVB wordt door ons de erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 


Deze activiteit boeken: DE VZW NA DE HERVORMING VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336