ONTTREKKEN VAN ONROEREND GOED AAN EEN VENNOOTSCHAP

Begin:
okt 24, 2018, 18:00
Einde:
okt 24, 2018, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE WOENSDAGAVOND 24 OKTOBER 2018
LEUVEN (Brabanthal)
TER BESCHIKKING STELLEN VAN ONROEREND GOED AAN DE BEDRIJFSLEIDER &
ONTTREKKEN VAN ONROEREND GOED AAN EEN VENNOOTSCHAP
Philippe Salens
 
 
 
Tijdens de laatste begrotingsbespreking in juli, werd binnen de regering een akkoord bereikt om het voordeel van alle aard voor gratis huisvesting, in alle gevallen forfaitair te ramen op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met de vermenigvuldigingsfactor 2.  Daarmee is de discussie, omtrent het al dan niet grondwettelijk karakter van het onderscheid dat de Koning maakte naargelang het onroerend goed al dan niet door een rechtspersoon wordt ter beschikking gesteld, van de baan. 
 
De discussie omtrent de vraag of de kosten verbonden aan een aan een bedrijfsleider ter beschikking gesteld onroerend goed, aftrekbare beroepskomsten vormen, blijft evenwel onverminderd bestaan. Tijdens het seminarie analyseren we de recentste rechtspraak terzake en geven we tips hoe het risico van het verwerpen van de kosten kan worden geminimaliseerd.
 
Indien toch beslist wordt het onroerend goed aan de vennootschap te onttrekken, bekijken we in het tweede deel van het seminarie de mogelijkheden daartoe, evenals de eraan verbonden fiscale aspecten, zowel op het vlak van de directe belastingen (personen- en vennootschapsbelasting), als op het vlak van de indirecte belastingen (btw en registratierecht).  
 
Inhoud:
 
1. Forfaitaire raming voordeel van alle aard : stand van zaken       
 
2. Ter beschikking stellen van onroerend goed
 
Aanvalspistes fiscus 
Doel en cash drain leer 
Geen prestaties 
Onvoldoende prestaties 
Beoordeling aanvalspistes door lagere rechtspraak en Hof van Cassatie 
Remediëring 
 
3. Onttrekken van onroerend goed
 
       Juridische instrumentarium 
       Koop (al dan niet met retentie zakelijk recht) 
       Verdeling 
       Kapitaalvermindering 
       Dividend 
       Ontbinding/vereffening 
       Fiscale aspecten 
       Inkomstenbelasting 
       Btw 
       Registratierechten 
 

Philippe Salens is senior counselor bij EY Tax Consultants. Hij is tevens programmadirecteur Vermogens- en successieplanning en docent vennootschapsbelasting aan de Brugge Business School en auteur van diverse publicaties in de vakliteratuur.
 
 
PROGRAMMA :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 
LOCATIE : Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (exclusief 21 % BTW), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en documentatiemap. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie of betaal m.a.w. slechts 117,00 EUR (ons erkenningsnummer : DV.O104815).
 
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder.
 
Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
 
BELANGRIJK : Door het BIBF en het IAB wordt het seminarie erkend voor 4 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen, evenals bij het BIV, wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 uur. Bij de OVB wordt de erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten.
 
 
 

Deze activiteit boeken: ONTTREKKEN VAN ONROEREND GOED AAN EEN VENNOOTSCHAP

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336