DE MAATSCHAP EN DE PRIVATE STICHTING ANNO 2019

Begin:
okt 17, 2018, 18:00
Einde:
okt 17, 2018, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN WOENSDAGAVOND 17 OKTOBER 2018
LOKEREN (Biznis Hotel)
DE MAATSCHAP EN DE PRIVATE STICHTING ANNO 2019 :
NOG STEEDS INTERESSANT NA HET GEWIJZIGD JURIDISCH KADER ?

Mr. Guy Poppe

 

De maatschap werd tot voor kort beschouwd als een ideaal instrument voor successieplanning. Het was een eenvoudig en vooral anoniem vehikel met vele mogelijkheden en weinig of geen werkingskosten.  Daar is de afgelopen maanden ingrijpende verandering in gekomen. In het kader van de aanpassing van het WER, werd de maatschap een “onderneming” die niet enkel de anonimiteit verdrongen heeft, maar ook op administratief vlak de formaliteiten aanzienlijk heeft verzwaard.  Zo zal een inschrijving in het KBO noodzakelijk worden en zal een boekhouding moeten worden gehouden.  Zij valt ook integraal onder het insolventiewetboek, wat onder meer tot gevolg heeft dat een maatschap failliet kan worden verklaard. Het is dan ook noodzakelijk om deze ingrijpende wijzigingen te kaderen in de praktijk. Tevens onderzoeken we of de nakende invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - dat normaliter op 1 januari 2019 in werking zal treden – gevolgen zal hebben op de maatschap.
 

Ook op fiscaal vlak werd de maatschap geviseerd door een aantal standpunten van VLABEL, die veel ophef hebben veroorzaakt.  In het tweede deel analyseren we de fiscale positie van de maatschap, met nadruk op de schenkbelasting en erfbelasting. We onderzoeken of de maatschap nog steeds als een volwaardig instrument in de successieplanning kan gebruikt worden anno 2018.
 

In een tweede deel bespreken we de private stichting, waarvan het juridisch kader ook sterk zal gewijzigd worden door het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen waarvan het deel zal uitmaken vanaf 2019 (boekdeel 11).  Ook wordt ingegaan op een aantal fiscale aspecten van de inbreng in een stichting.
 

Volgende onderwerpen/vragen komen (onder meer) aan bod:

-      Moet een maatschap ingeschreven worden in het KBO ? Wat met de bestaande maatschappen ? Wat zijn de sancties bij het negeren van deze regel ?

-      Moet een maatschap een boekhouding voeren ?  Wordt zij een belastbare entiteit voor de inkomstenbelastingen ? 

-      Wat zal er wijzigen door de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ? 

-      Kunnen delen van een maatschap nog steeds geschonken worden via een Nederlandse notaris ? 

-      Wat zijn de recente standpunten en rulings van VLABEL inzake maatschappen ?

-      Zijn er andere binnenlandse of buitenlandse alternatieven ? 

-      Wijzigen de oprichtingsformaliteiten ?

-      Moeten de statuten van bestaande maatschappen herschreven worden ?

-      Wat wijzigt er inzake het bestuur van een maatschap ?

-      Welke boekhouding moet een maatschap (minimaal) houden ?

-     Wat verandert er in concreto wat betreft de private stichting ? Is zij ook een onderneming in de     zin van het WER ?

-      Wanneer treedt de nieuwe wet in werking ?  Is er een overgangsperiode ?

-      Wie is de uiteindelijke begunstigde in een stichting ?

-      De nieuwe regels inzake belangenconflicten in een stichting

 

Dit alles wordt toegelicht in een praktijkgerichte syllabus. Vragen kunnen vooraf aan de docent bezorgd worden via e-mail gericht aan info@artelegis.be

 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountants-verenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.00 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 

DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de OVB wordt door ons de erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 


Deze activiteit boeken: DE MAATSCHAP EN DE PRIVATE STICHTING ANNO 2019

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336