DE VZW EN DE STICHTING IN 2019 : EEN GRONDIGE OMWENTELING

Begin:
okt 15, 2018, 18:00
Einde:
okt 15, 2018, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN MAANDAG 15 OKTOBER 2018
LEUVEN (Brabanthal)

DE VZW EN DE STICHTING IN 2019 : EEN GRONDIGE OMWENTELING
Mr. Guy Poppe

 

Op  4 juni 2018 werd het  wetsontwerp tot hervorming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen neergelegd in de Kamer, wetboek dat het vennootschapsrecht grondig zal wijzigen. Dit wetsontwerp viseert niet enkel de handelsvennootschappen, maar alle rechtspersonen.
 

Zo worden de vzw, de internationale vzw en de (private) stichting volledig geïntegreerd (boekdelen 9, 10, 11) in het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, dat normaliter op 1 januari 2019 in werking zal treden, weliswaar met een overgangsperiode. 
 

Het betreft niet een loutere overname van de bestaande  Wet Verenigingen en Stichtingen, maar een ingrijpende hervorming.  Zo zal de vzw ook een commerciële activiteit kunnen voeren en daarbij winst kunnen genereren, winst die ze evenwel niet mag uitkeren. Maar dat is niet de enige wijziging. Ook de vereffeningsprocedure, de werking van de bestuursorganen en de externe vertegenwoordiging van de vzw wijzigen, zodat zij op gelijke voet komen te staan met de handelsvennootschappen. Nieuw is ook dat de vzw kan worden erkend als beroepsvereniging of sociale onderneming. Ook de private stichting zal grondig aangepast worden.
 

Tevens bespreken we alle nieuwigheden inzake de ivz en de private stichting vanuit een praktisch oogpunt.
 

We analyseren alle relevante wijzigingen, die we kaderen tegen de bestaande wetgeving vanuit een praktische invalshoek. Uiteraard wordt eveneens veel aandacht besteed aan het overgangsrecht. 
 

Sinds dit jaar wordt de vzw, ivzw en stichting ook als onderneming beschouwd in de zin van boek XX WER, wat (onder meer) tot gevolg heeft dat zij failliet kan worden verklaard. Ook hierop zal worden ingegaan.

 

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

- Wat wordt het onderscheid tussen handelsvennootschappen en vzw’s ?  Wat zijn de toegelaten activiteiten van een vzw ? Hoe zit het met bestaande vzw’s ? 

- Wat zijn de wijzigingen inzake de organisatie en werking van de algemene vergadering ?

- Wat zijn de wijzigingen inzake de werking en de bevoegdheden van de raad van bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vzw/ivzw ?

- Nieuwe regeling van tegenstrijdige belangen in een vzw/ivzw  

- Wijzigingen inzake de organisatie van de algemene vergadering

- Hoe ziet de vereffeningsprocedure er uit na de hervorming ?

- Wat wijzigt er op het vlak van de jaarrekening en het jaarverslag ? 

- Wat verandert er voor de private stichting ? 

- Wat is het verschil tussen een vzw en een ivzw ? 

- Wat verandert er in concreto wat betreft de oprichting van een vzw, ivzw of stichting ?

- Wanneer treedt de nieuwe wet in werking ?  Is er een overgangsperiode ?

- Wie is de uiteindelijke begunstigde in een vzw of stichting ?

- De nieuwe regels inzake belangenconflicten in een vzw en stichting

- De reorganisatie van vzw’s in het nieuwe wetboek

- Enz.
 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus.
 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountants-verenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.00 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven
 

DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen bij de OVB gratis de erkenning aanvragen voor 4 juridische punten. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 


Deze activiteit boeken: DE VZW EN DE STICHTING IN 2019 : EEN GRONDIGE OMWENTELING

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336