TWEEDELIGE OPLEIDING VASTGOED EN BTW

Begin:
mei 21, 2019, 18:00
Einde:
mei 22, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
390,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

 
TWEEDELIGE OPLEIDING VASTGOED EN BTW
Deel 1 : DINSDAGAVOND 21 MEI 2019
Deel 2 : WOENSDAGAVOND 22 MEI 2019
LOKEREN (Biznis Hotel)
Bart Buelens & Stefan Ruysschaert

 
DEEL 1 : ONROEREND GOED VERKOPEN EN VERHUREN MET TOEPASSING VAN DE BTW
 
Dat er een optie komt voor onroerende verhuur is u meer dan waarschijnlijk bekend. Maar in welke gevallen hoeft of kunt u niet opteren ? Wanneer is onroerende verhuur sowieso van btw vrijgesteld of aan de btw onderworpen ? Wat doet u met gebouwen die al zijn opgericht (of waarvoor de btw ivm de bouw opeisbaar werd voor 1 oktober 2018) ?
 
Tijdens deze uiteenzetting kaderen we het nieuw optie-regime door in te gaan op alle andere mogelijkheden die er bestaan om te verhuren met toepassing van btw.
 
De verkoop van onroerend goed is eveneens van btw vrijgesteld. Toch kan of moet er soms btw worden aangerekend. In welke gevallen is het nuttig om te opteren ? In sommige gevallen kunnen ook beroepsoprichters opteren.
 
Tijdens deze uiteenzetting gaan we na welke constructies werken en welke niet. We doen dit vanuit praktijkervaring en op basis van de meest recente rechtspraak en wetgeving. Want, jawel, er is wel wat veranderd de laatste tijd.
 
Komen onder andere aan bod:
De wettelijk voorziene afwijkingen op de onroerende verhuur. Aan welke voorwaarden kunnen deze worden onderworpen ?
Vanaf wanneer bent u een beroepsoprichter ? En in welke gevallen moet u opteren om de verkoop van onroerend goed aan de btw te onderwerpen ?
Zijn zakelijke rechten nog steeds een valabel alternatief voor de onroerende verhuur ?
Verhuur van parkings, opslagruimten, hotels, safes, enz.: toepassingsvoorwaarden en wettelijkheid.
Toekenning van het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen: werkt dit en zo ja in welke gevallen ?
Bedrijvencentra en shoppingcentra: wanneer kunt of moet u het specifiek regime toepassen ?
Verhuren van feestzalen, gemeubelde kamers, machines, pijpleidingen en allerlei andere gevallen uit de prakijk.
Prijszetting van een zakelijk recht: impact op de btw ?
Kan een beroepsoprichter opteren voor de btw ? Ja, maar in welke gevallen ?
Beroepsoprichters die te koop gestelde gebouwen verhuren. Probleem ?
Reclameborden langs een voetbalveld. Reclame of onroerende verhuur ?
Verkopen van gebouwen en termijnen ? Enkel de eerste ingebruikname van belang ?
Onroerende leasing: door wie en onder welke voorwaarden ? 
Verhuren. Wat met de bijkomende prestaties, zoals water, elektriciteit, verwarming, … ?
Btw-herzien. In welke gevallen en onder welke voorwaarden ?
Optimaliseren via btw-eenheid: wanneer werkt het (niet) ?

 
DEEL 2 : DIENSTPRESTATIES IN DE VASTGOEDSECTOR : HOE VERMIJDT U FOUTEN ?
 
Als we het hebben over onroerend goed spreken we niet alleen over de verkoop of verhuur. Er komen allerhande dienstprestaties kijken bij de aankoop, het (ver)bouwen, het onderhoud, de verkoop, … van onroerend goed.
 
Tijdens deze uiteenzetting overlopen we de specifieke regels die van toepassing zijn bij het correct factureren van dienstprestaties omtrent onroerend goed. Wanneer speelt de verlegging van heffing ? Welk btw-tarief is van toepassing ?  Wat doet u in grensoverschrijdende gevallen ? enz.
 
Op van dit soort casussen geven we u een antwoord tijdens deze sessie. We benaderen de problematiek vanuit het wettelijk kader en nemen de tijd om specifieke casussen te bespreken.
 
Komen onder andere aan bod :
Wat is werk in onroerende staat in feite ? Een lamp indraaien uiteraard niet. Een armatuur ophangen ? Een ingebouwde spot laten installeren ?
Wanneer speelt de verlegging van heffing (niet) ?
Welke werken kunnen er worden verricht onder het verlaagd btw-tarief ?
In welke gevallen speelt het verlaagd btw-tarief ? Gebruikelijke en ongebruikelijke gevallen. Verbouwingen in de privé-sfeer, de sociale en de onderwijs sector, …
Hoe zit het met het eigen werk in onroerende staat ? Wanneer btw voldoen ? En hoeveel ? Wat als er werknemers helpen ?
Verbouwingswerken door de huurder: aandachtspunten.
Vernieuwbouw: welke zijn de criteria om van een nieuw gebouw te kunnen spreken ?
Onroerende werkzaamheden in het buitenland. Hoe zit dat met de btw?
Welke diensten vallen onder de algemene regel en welke volgen specifieke regels ?
Wat indien u een beroep doet op buitenlandse aannemers ?
Hoe factureren architecten, ingenieurs, raadgevers, notarissen en andere dienstverrichters hun prestaties ?
Wanneer kan de btw op saneringswerken in aftrek worden gebracht?
Wat met de voordelen alle aard in zake btw ? De bedrijfsleider gebruikt het onroerend goed ook privé. Wat met de eenmanszaak ? 
 
Bart Buelens heeft meer dan 17 jaar ervaring als adviseur, docent en auteur inzake btw. Hij is sinds 1 september 2018 actief als zelfstandig adviseur bij Bloom Law, waar hij instellingen, bedrijven en accountants bijstaat met btw-advies.
 
Stefan Ruysschaert is Adviseur bij de FOD Financiën en doceert de grondige studie btw aan de UGent en Fiscale Hogeschool.
 
PROGRAMMA VOOR DE TWEE AVONDEN :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
DEELNAMEPRIJS : 390,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
Bemerk : inschrijving voor een van beide avonden is principieel mogelijk. Gelieve in voorkomend geval, een e-mail te willen richten aan info@artelegis.be, met de specificatie van de avond waarvoor u opteert.
 
Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 8 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 8 punten. De erkenning wordt eveneens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen. Door het BIV wordt de opleiding erkend voor 7 uur.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: TWEEDELIGE OPLEIDING VASTGOED EN BTW

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie