EINDEJAARSVERRICHTINGEN : HOE FISCAAL OPTIMALISEREN ?

Begin:
nov 28, 2018, 18:00
Einde:
nov 28, 2018, 00:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN WOENSDAGAVOND 28 NOVEMBER 2018
LOKEREN (Biznis Hotel)

EINDEJAARSVERRICHTINGEN : HOE FISCAAL OPTIMALISEREN
NA DE HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING ?

Mr. Guy Poppe


 

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft vanaf het boekjaar 2018 (onder meer) een aantal typische eindejaarsverrichtingen grondig gewijzigd, zodat een grondige opfrissing geen overbodige luxe is. Denken we maar aan de vooruitbetaalde kosten en het aanleggen van fiscaal vrijgestelde voorzieningen.

Inmiddels zijn de afgelopen maanden  tal van circulaires en parlementaire vragen gepubliceerd, die we voor u analyseren en toepassen op concrete casussen.  Tevens analyseren we een aantal andere regelmatig toegepaste technieken, zoals wijziging van waarderingsregels of verlenging/ verkorting van het boekjaar. 

Volgende vragen/onderwerpen komen onder meer aan bod:

  • De minimale bezoldiging :  hoe de regels  in concreto toepassen ?   Quid inzake toepassing  in groepsstructuren ?  
  • Het gebruik van tantièmes : risicovol of niet ? 
  • Doorgerekende (administratie)kosten : wanneer zonder problemen aftrekbaar ?
  • Het gebruik van overlopende rekeningen na de hervorming van de vennootschapsbelasting
  • Afschrijvingen: welke percentages ? Degressieve afschrijvingen: wat is nog mogelijk ? Pro-rateren van de afschrijvingen: opportuniteit of verplichting? Wat kan nog aan 120 % afgeschreven worden ? En  kunnen we afschrijvingspercentages zomaar wijzigen ? 
  • Meerwaarden belasten of uitgestelde taxatie ? Welke formaliteiten ?
  • Kunnen we de waarderingsregels wijzigen ? Hoe staat de fiscus tegenover de wijziging ?
  • Het op- of afwaarderen van de voorraden: wat is mogelijk ?
  • Het aanleggen van voorzieningen voor risico’s en lasten:  wat zijn de mogelijkheden ?
  • Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar: wat aanvaardt de fiscus ?
  • Verwerking van het resultaat: reserveren, uitkeren of liquidatiereserve aanleggen ? 
  • Activeren van kosten: wanneer  moet men activeren ?
  • Wederbeleggen voor het einde van het boekjaar:  is de datum van de compromis of  van de authentieke akte relevant ?
  • Hoe inspelen op het nieuwe vennootschapsrecht ? 
  • Hoeveel rente kan ik vragen op mijn creditstand rekening courant ?
  • Hoe zware debetrente vermijden op rekening courant ? 
  • Stand van zaken mbt forfaitaire kostenvergoedingen
     

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide full-tekst syllabus, met talrijke voorbeelden.
 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountants-verenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers 

Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting

Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet

Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren

DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hierboven (en hieronder)

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte aanwezigheidsattest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 juridische punten. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 

 


Deze activiteit boeken: EINDEJAARSVERRICHTINGEN : HOE FISCAAL OPTIMALISEREN ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336