ONDERWIJS EN BTW

Begin:
jan 23, 2019, 18:00
Einde:
jan 23, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN WOENSDAGAVOND 23 JANUARI 2019
LOKEREN (Biznis Hotel)
BTW-ANALYSE VAN ONDERWIJS EN ANDERE EDUCATIEVE EVENEMENTEN
Stefan Ruysschaert
 
MET INBEGRIP VAN HET HANDBOEK "ONDERWIJS EN BTW" (Maklu)
 
 
Onderwijs en kennisoverdracht vormen de hoeksteen van onze moderne kennismaatschappij. Onderwijs wordt echter niet alleen georganiseerd in het algemeen belang door (privaatrechtelijke) vzw’s of publieke instellingen, maar ook in commerciële omstandigheden, waarbij kennis wordt “verkocht”. Opleidingen dragen diverse benamingen zoals cursus, training, update, seminarie, activiteit, ... Het kan hierbij gaan om universitair of hoger onderwijs, schoolonderwijs, een cursus wijnproeven, bepaalde informaticalessen, een cursus assertiviteit op het werk, een cursus boekhouden, een cursus bloemschikken, ... Het is niet omdat deze opleidingen gegeven worden door een vzw dat ze ook per definitie vrijgesteld zijn van btw. Daar waar tot eind 2013 commerciële onderwijsinstellingen konden kiezen om al dan niet btw aan te rekenen over hun prestaties, kan dit vanaf 1 januari 2014 niet meer. Vanaf deze datum gelden duidelijke bepalingen die van toepassing zijn op al diegenen die op één of andere manier onderwijs verstrekken. Van een keuze is geen sprake meer ! De draagwijdte van de vrijstelling inzake onderwijs en de hiermee samenhangende handelingen, wordt op deze studieavond onderzocht. Ook bijzondere topics, zoals bijvoorbeeld het (grensoverschrijdend) organiseren van seminaries, conferenties, ..., de nieuwe regels voor de kostendelende vereniging en de nieuwe regels voor het organiseren van evenementen ter verkrijging van financiële steun., komen aan bod. 
 
De volgende topics worden behandeld :
 
1)   Aard van het verstrekte onderwijs : school- en universitair onderwijs, beroepsopleiding en herscholing, lessen die particulier door leerkrachten worden gegeven 
2)   Draagwijdte van de vrijstelling voor onderwijsprestaties beoogd door
artikel 44, §2, 4°, a), van het Wetboek :
- Beoogde instellingen 
- Nauw met onderwijs samenhangende diensten en leveringen van goederen 
- Bijzondere aandachtspunten : instellingen voor sportonderricht, taalonderricht, autorijscholen, opleidingen tot beroepspiloot, seminaries door beroepsverenigingen 
3)   Draagwijdte van de vrijstelling voor handelingen beoogd door artikel
44, §2, 4°, b), van het Wetboek  
4)   Ondergeschikt verband 
5)   Plaats van de dienst en schuldenaar van de btw 
6)   Recht op aftrek 
7)   Evenementen ter verkrijging van financiële steun  
8)   Netwerking – lobbygroepen – beroepsverenigingen : wetgevend kader en draagwijdte van de vrijstelling 
9)   Kostendelende verenigingen 
10) Bijzondere topics inzake onderwijs :  
- terbeschikkingstelling van personeel
- voordrachten
- subsidies
- retraites
- reisleiders en gidsen
- toegevoegde organismen aan onderwijsinstellingen
- diensten betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting, 
- doorfacturering van kosten van een beroepsopleiding tussen vrijgestelde instellingen
- cursussen van diverse aard door vzw’s 
- Yoga-lessen
- de btw-regeling voor automaten  
- lessen paardrijden  
- de aftrekregeling bij de organisatie van seminaries
- exploitatie van een zeilschool  
- studentenverenigingen 
- cursussen “leren leren” – studiemethode  
- sociaal-cultureel vormingswerk 
- onderscheid tussen balletonderwijs en dansonderricht  
- onderscheid tussen “onderricht” en “het verlenen van een recht op toegang” 
- schoolmaaltijden
11) Het verlaagd btw-tarief voor schoolgebouwen en centra voor leerlingenbegeleiding 
- bedoelde onroerende goederen
- onroerende werken bedoeld in rubriek XL, 3°, van tabel A van het KB nr. 20 
- onroerende financieringshuur
- bijzonder geval: modulaire klasunits 
- hoedanigheid van de afnemer die het tarief van 6% kan genieten
- medeaansprakelijkheid van de leverancier of dienstverrichter en de afnemer 
- voorwaarden van opeisbaarheid van de btw – nieuwe wettelijke regels
inzake opeisbaarheid vanaf 01.01.2016 
- bodemsaneringswerken uitgevoerd aan terreinen uitsluitend aan- gewend door vrijgestelde onderwijsinstellingen 
12) (Grensoverschrijdende) seminaries en andere educatieve activiteiten (conferenties, voordrachten, ...): mét of zonder btw?
 
Stefan Ruysschaert is Adviseur bij de FOD Financiën en doceert de grondige studie btw aan de UGent en Fiscale Hogeschool.
 
 
TIJDSCHEMA :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 22.00 u : uiteenzetting 
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet en het handboek "Onderwijs en btw" (Maklu). U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: ONDERWIJS EN BTW

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie