HET NIEUWE ERFRECHT

Begin:
feb 5, 2019, 18:00
Einde:
feb 5, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN DINSDAGAVOND 5 FEBRUARI 2019
LEUVEN (Brabanthal)
HET NIEUWE ERFRECHT : 
EEN VOLLEDIG EN PRAKTIJKGERICHT OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN

INCLUSIEF EEN OVERZICHT VAN ENKELE EENVOUDIGE,
MAAR EFFICIËNTE TECHNIEKEN INZAKE SUCCESSIEPLANNING

Prof. Bart Chiau


 

De hervorming van ons erfrecht, vervat in de wet van 31 juli 2017, werd op 1 september 2018 van kracht. De wijzigingen zijn talrijk, fundamenteel en hun implicaties verreikend, zowel op het vlak van successieplanning, als op het vlak van de uiteindelijke verdeling van de nalatenschappen. Doelstelling van de wetswijziging was het erfrecht beter te laten aansluiten bij de huidige maatschappelijke realiteit, die o.m. vraagt om meer zelfbeschikkingsrecht en meer rechtszekerheid.

Concreet vertaalt zich dit vooral in de wijziging van de regels m.b.t. de erfrechtelijke reserve, m.b.t. de verdeling en m.b.t. de inbreng van schenkingen, in de verduidelijking en vooral versoepeling van het "klassieke" verbod op het aangaan van overeenkomsten over nog niet opengevallen nalatenschappen (met o.m. de invoering van de mogelijkheid van een globale erfovereenkomst tussen ouders en kinderen) en in de poging tot het bewerkstelligen van een meer evenwichtige belangenafweging tussen kinderen en langstlevende echtgenoot.

 

In deze sessie bieden wij u een duidelijk overzicht van alle belangrijke wijzigingen, zodat u perfect voorbereid bent op wat zich straks aandient.

Daarnaast bieden wij u echter tevens een overzicht van enkele eenvoudige, maar efficiënte technieken inzake successieplanning. Successieplanning is zeker niet enkel aan de orde voor grote vermogens : werkelijk iedereen heeft baat bij enkele eenvoudige technieken waarmee het wettelijk erfrecht kan worden bijgestuurd en waarmee uw situatie (en vooral die van uw wettelijke erfgenamen en/of "uitverkorenen") fiscaal kan worden geoptimaliseerd. Successieplanning is evenwel meer dan belastingen besparen. Een goed uitgedokterd successieplan bespaart inderdaad erfbelasting, maar geeft tevens gemoedsrust en vermijdt toekomstige discussies tussen erfgenamen.

In deze sessie bieden wij u een overzicht van dergelijke technieken. O.m. de volgende topics komen zodoende aan bod :

 • De nieuwe tarieven van erfbelasting in Vlaanderen
 • Tips & tricks om erfbelasting te vemijden (we laten de deelnemers oefeningen maken om zelf te ontdekken hoe ze erfbelasting kunnen vermijden)
 • Invloed van het nieuwe huwelijksvermogensrecht
 • Successieplanning met levensverzekeringen (verzekeringsgift, levensverzekering op 2 namen, schenking gecombineerd met levensverzekering ….)
 • Gevolgen van het nieuwe erfrecht én huwelijksvermogensrecht bij levensverzekeringen
 • Erfbelasting bij levensverzekeringen
 • Vermogens- en successieplanning (met aandacht voor vermogensopbouw in 2de, 3de en 4de pijler)
 • Overdracht familiebedrijf
 • Maatschap, stichting
 • Enz.
   

Er is uiteraard uitgebreide mogelijkheid tot vraagstelling en discussie.
 

Bart Chiau is professor aan de UGent, trainer in de financiële sector en auteur van diverse professionele uitgaven ivm successieplanning & verzekeringen.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven

DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de OVB wordt door ons de erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 

 

Deze activiteit boeken: HET NIEUWE ERFRECHT

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie