ACTUALIA HUURRECHT EN HET VLAAMSE WONINGHUURDECREET

Begin:
jan 24, 2019, 14:00
Einde:
jan 24, 2019, 18:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN DONDERDAGNAMIDDAG 24 JANUARI 2019
LOKEREN (Biznis Hotel)

ACTUALIA HUURRECHT EN HET VLAAMSE WONINGHUURDECREET
Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen
Emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

MET INBEGRIP VAN HET GELIJKNAMIGE HANDBOEK (Intersentia, 2018)
 

Dit seminarie biedt een grondige commentaar bij het op 1 januari 2019  in werking getreden decreet “houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan” ofte het “Vlaamse Woninghuurdecreet”. De spreker analyseert en behandelt alle wijzigingen die het Woninghuurdecreet met zich meebrengt en biedt de deelnemers een degelijk en volledig overzicht van deze nieuwe regelgeving. Hij biedt tevens een uitgebreid overzicht van recente rechtspraak inzake (woning)huurrecht.

Komen zo aan bod :

A. Het Vlaamse Woninghuurdecreet

1.    Totstandkoming en algemeen overzicht 

2.    Precontractuele informatieverplichting bij verhuring van een onroerend goed dat bestemd is voor bewoning 

3.    Huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder tot hoofdverblijfplaats bestemt 

3.1.   Het toepassingsgebied 

3.2.   Het dwingendrechtelijk karakter van het Vlaamse Woninghuurdecreet 

3.3.   De precontractuele verplichtingen 

3.4.   Het vereiste van een geschrift

3.5.   De plaatsbeschrijving 

3.6.   De registratieverplichting en de kosten van huurbemiddeling 

3.7.   De leveringsplicht en de staat van de gehuurde woning 

3.8.   De renovatiehuurovereenkomst 

3.9.   De verplichting van de verhuurder om het rustig genot te verzekeren 

3.10.  De duur en de beëindiging van de huurovereenkomst door opzegging  

3.11.  De staat van de woning tijdens de huurovereenkomst en de onderhouds- en herstellingsverplichting van verhuurder en huurder

3.12.  Overdracht van huur en onderhuur 

3.13. De huurprijs, de kosten en de lasten ; de herziening van de huurprijs ; de huurwaarborg 

3.14.  De overdracht van het gehuurde goed 

3.15.  De beëindiging van de woninghuurovereenkomst 

3.16.  Medehuur : echtgenoten en wettelijk samenwonenden ; feitelijk samenwonenden 

3.17.  Procesrechtelijke regels : bevoegdheid ; uitsluiting van mogelijkheid tot arbitrage ; inleiding bij verzoekschrift ; kennisgeving aan het OCMW ; verplichte verzoeningspoging ; uithuiszetting 

4.    Huurovereenkomsten voor huisvesting van studenten 

5.    Inwerkingtreding, wijzigings- en opheffingsbepalingen 

B.    Uitgebreid overzicht van recente rechtspraak algemeen huurrecht en woninghuurrecht 
 

Aloïs Van Oevelen werd in 1984 benoemd tot docent aan de Universiteit Antwerpen, nadien tot hoofddocent (1992) en vervolgens tot hoogleraar (1994) en gewoon hoogleraar (1997). Aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen doceerde hij "Verbintenissenrecht" (tweede bachelor), "Bijzondere overeenkomsten" (derde bachelor) en "Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht" (master). Hij is emeritus sedert 1 oktober 2017.
Aan het Departement en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen oefende hij verschillende beleidsfuncties uit, waaronder die van academisch secretaris (1984-1987), voorzitter van de curriculumcommissie (1993-1997), facultaire coördinator van de onderwijsvisitatie rechten (1995-1996), departements- en faculteitsvoorzitter (1997-2001) en co-voorzitter van het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) (2001-2012). Hij was onderzoeksleider van de onderzoeksgroep “Rechtshandhaving” (sinds 2009) en voorzitter van de examencommissie van de masteropleiding in de rechten (sinds 2006). Aan de Universiteit Antwerpen was hij voorzitter van de Werkgroep Postacademische Vorming (sinds 2005).
Hij publiceerde verschillende boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het algemeen verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere overeenkomsten.
Sinds 1994 is hij lid van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad”. Sedert 1 september 1998 is hij hoofdredacteur.

PROGRAMMA :

Vanaf 13.00 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)

Van 14.00 u tot 15.30 u : eerste deel uiteenzetting

Van 15.30 u tot 16.00 u : koffiepauze

Van 16.00 u tot 18.00 u : tweede deel uiteenzetting

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren

DEELNAMEPRIJS : 195 euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze, syllabus en het boek van de spreker : A. Van Oevelen, "Actualia huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet", Antwerpen, Intersentia, 2018, viii + 88 p. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Door de OVB wordt de opleiding erkend voor 4 punten en door de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 uur. De erkenning werd tevens aangevraagd bij het BIV.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20


Deze activiteit boeken: ACTUALIA HUURRECHT EN HET VLAAMSE WONINGHUURDECREET

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336