AANDEELHOUDER ZIJN ANNO 2019 : WAT IS (OF WORDT) GEWIJZIGD ?

Begin:
feb 11, 2019, 18:00
Einde:
feb 11, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN MAANDAGAVOND 11 FEBRUARI 2019
LOKEREN (Biznis Hotel)
AANDEELHOUDER ZIJN ANNO 2019 : WAT IS (OF WORDT) GEWIJZIGD ? 
Mr. Guy Poppe
 
 
 
De wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht, heeft ook implicaties op het uitoefenen van rechten en plichten van aandelen in vennootschappen. In het hervormde huwelijksvermogensrecht, dat in werking trad op 1 september 2018, geldt de neutraliteit van de beroepsuitoefening via een vennootschap : de keuze van een echtgenoot om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen binnen of buiten een vennootschap moet huwelijksvermogensrechtelijk neutraal zijn; een echtgenoot mag zijn of haar beroepsinkomsten niet aan de gemeenschap kunnen onttrekken door gebruik te maken van een vennootschapsstructuur. We bespreken alle relevante  wijzigingen m.b.t. het wettelijk stelsel, de gemeenschap met huwelijkscontract en bij scheiding van goederen.
 
Wat zijn de punten waarop in de toekomst moet worden gelet ? 
 
Volgende items komen aan bod :
- Het verschil tussen de vermogensrechten en de lidmaatschapsrechten 
- Is het zinvol c.q. risicovol om aan uw partner aandelen toe te wijzen waarvoor hij/zij niets betaalde ?
- Wat verstaan we onder het principe dat de bedrijfsuitoefening via een vennootschap neutraal moet zijn ?
- Hoe werkt de vergoedingsregeling voor aandelen ?
- Heeft de echtgenoot ook lidmaatschapsrechten op aandelen die op naam van de andere echtgenoot staan, maar gefinancierd werden uit het gemeenschappelijk verrmogen ?
- Kan een vennootschap nog langer als een instrument voor het oppotten van geld gebruikt worden vanuit huwelijksvermogensrechtelijk standpunt ?
- Hoe en wanneer de aandelen waarderen bij scheiding ? 
- Kunnen echtgenoten nog steeds aandelen schenken ?
- Kunnen echtgenoten aan elkaar aandelen verkopen ?
- Vanaf wanneer treden de nieuwe regels in werking ? 
 
In het tweede deel van de avond, behandelen we de problematiek van het overlijden van een zaakvoerder-aandeelhouder. We analyseren de problemen die ontstaan bij het overlijden van een aandeelhouder-zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap.  Wie zijn de gerechtigde erfgenamen van de aandelen en wat zijn de gevolgen voor de vennootschap ?  Hoe kunnen we de inmenging van erfgenamen vermijden ? 
 
Volgende vragen komen hierbij onder meer aan bod :
- Wie zijn de gerechtigde erfgenamen ?
- Welke conflicten  kunnen ontstaan bij overlijden ?
- Kan men verplichte overdracht aan de andere vennoten regelen ?
- Kan een aandeelhoudersovereenkomst een oplossing bieden ?
- Biedt het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen een oplossing ?
 
In een derde deel bespreken we de rechten van de aandeelhouder na de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen. Zo  besteden we aandacht aan de aangepaste regels inzake de uitsluitingsvordering en de nieuwe uittredingsvordering.
 
In het vierde deel tenslotte, besteden we aandacht aan de schenking, met onder meer de voorwaarden en voor- en nadelen van schenking onder last of  met  voorbehoud van vruchtgebruik.
 
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus.
 
 
Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountants-verenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.
 
 
PROGRAMMA :
Vanaf 17.00 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten.
 
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 

 


Deze activiteit boeken: AANDEELHOUDER ZIJN ANNO 2019 : WAT IS (OF WORDT) GEWIJZIGD ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336