DE REKENING-COURANT : EEN ZALIGMAKEND OF GIFTIG WAPEN ?

Begin:
feb 26, 2019, 18:00
Einde:
feb 26, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN DINSDAGAVOND 26 FEBRUARI 2019
LOKEREN (Biznis Hotel)
DE REKENING-COURANT : EEN ZALIGMAKEND OF GIFTIG WAPEN ?
Mr. Guy Poppe

 

Hoewel de rekening courant op het eerste zicht een eenvoudig iets blijkt te zijn, is dit in realiteit duidelijk niet het geval, voornamelijk omdat voor deze rechtsfiguur geen specifiek gemeenrechtelijk kader bestaat.

In het eerste deel van deze studieavond trachten we de rechtsfiguur vanuit het handelsrecht, de boekhoudwetgeving en de inkomstenbelastingen te omschrijven. Zo bespreken we kort de diverse courante boekingen in debet en credit van een rekening- courant. Vervolgens gaan we dieper in op de relatie bedrijfsleider en rekening-courant, waar o.m. de problematiek van de renteloze leningen aan bod komt, alsmede de rekening-courant in indiciaire taxaties en het ten laste nemen van verliezen, wat niet kan via rekening courant, en de boeking op rekening-courant a posteriori en de aanslag geheime commissielonen.

In het tweede deel onderzoeken we in welke mate een rekening-courant als geldlening in de zin van artikel 18 WIB 92 kan worden aangemerkt, wat tot gevolg heeft dat onder welbepaalde voorwaarden de interesten kunnen geherkwalificeerd worden in dividenden.  Ook de overdracht en het eenzijdig afstand doen van een rekening-courant in de inkomstenbelastingen, komen aan bod. Vervolgens onderzoeken we de risico’s en gevolgen van een rekening-courant met creditstand, en de middelen om deze weg te werken.

In het derde deel gaan we kort in op de problemen van de rekening-courant in de bijzondere regelingen van schenking of vererving van ondernemingen in het Vlaamse Gewest.

Volgende vragen komen onder meer aan bod:

·      Vereist de rekening courant een overeenkomst ? 

·      Wie bepaalt de rente op een rekening-courant ?   

·      Hoe ver kan men gaan met interesten op creditstand rekening-courant ?

·      Hoe wordt een rekening-courant overgedragen ? 

·      Is er roerende voorheffing verschuldigd ?

·      Wat zijn de gevolgen van de kwijtschelding van een saldo op rekening-courant ?

·      Wat zijn de formaliteiten bij inbreng van rekening-courant, en is dit zinvol ?

·      Kan een debetstand rekening-courant vervangen worden door een lening op vaste looptijd ?

·      Wat zal er wijzigen vanaf belastbaar tijdperk 2020 ? 

 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus.

 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountants-verenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.

 
 
PROGRAMMA :
Vanaf 17.00 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u. Advocaten kunnen, op basis vn het door ons verstrekte attest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 

 


Deze activiteit boeken: DE REKENING-COURANT : EEN ZALIGMAKEND OF GIFTIG WAPEN ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336