DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT/BOEKHOUDER ANNO 2019

Begin:
mrt 13, 2019, 18:00
Einde:
mrt 13, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN WOENSDAGAVOND 13 MAART 2019
LOKEREN (Biznis Hotel)
DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT/BOEKHOUDER ANNO 2019 :
WAAROP U MOET LETTEN EN HOE U ZICH KAN INDEKKEN
Mr. Guy Poppe
 
 
 
Ook in de advieswereld komen aansprakelijkheidsvorderingen steeds frequenter voor.
 
De afgelopen jaren legt de overheid steeds meer taken op aan de cijfermatige beroepsbeoefenaars, taken die in sommige gevallen ook hun aansprakelijkheid in het gedrang kunnen brengen.  
 
Heeft de cijfermatige beroepsbeoefenaar een resultaats- of een middelenverbintenis ten aanzien van zijn klant ? Het onderscheid is vaak moeilijk af te lijnen, maar wel belangrijk. Bij een middelenverbintenis volstaat het zijn best te doen als een voorzichtig handelend professional, hetgeen echter niet volstaat voor een resultaatsverbintenis. 
 
Wij onderzoeken aan de hand van concrete casussen (en de beperkte rechtspraak) of er sprake is van een resultaatsverbintenis.
De opdrachtbrief is een belangrijk stuk bij deze kwalificatie. Tevens besteden we veel aandacht aan de in acht te nemen beschermingsmaatregelen om u te vrijwaren tegen uw aansprakelijkheid. Ook de regels van het beroepsgeheim komen uitvoerig aan bod.
 
In het tweede deel gaan we dieper in op een aantal recente maatregelen van meldingsplichten die de afgelopen jaren opgelegd werden aan de cijfermatige beroepsbeoefenaars in het kader van de witwaswetgeving en de verplichte melding van vennootschappen waarvan de continuïteit in gevaar is (artikel XX.23 WER).   
 
Volgende vragen komen onder meer aan bod:
Wat dekt uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering ? Kan/moet u zich bijkomend verzekeren ?
Welke vormen van aansprakelijkheid bestaan er ?
Hoe en wanneer een (mogelijk) schadegeval aangeven bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ? 
Wat is het belang van een opdrachtbrief ?
Wie moet wat bewijzen, en hoe dekt men zich in ?
Is het geven van een fiscaal advies een middelenverbintenis ? Hoe kan U zich indekken ?
Kan u aansprakelijk gesteld worden voor een laattijdig ingediende aangifte of laattijdig neergelegde jaarrekening ?   
Wat kunnen de gevolgen zijn als u een vennootschap waarvan de continuïteit in het gedrang is, niet op de hoogte stelt (artikel XX.23 WER, voorheen artikel 10 WCO Wet) ?
Wanneer moet u een melding doen in het kader van de witwaswetgeving na de wet van 18 september 2017 ?
Is men aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste verslaggevingen, zoals bij de alarmbelprocedure of het controleverslag bij opstart van een vereffening ?
Kan u aansprakelijk gesteld worden voor fraude van uw cliënt ?
 
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus, met tal van voorbeelden.
 
Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountants-verenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.
 
 
PROGRAMMA :
Vanaf 17.00 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming.
Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten.
 
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 

Deze activiteit boeken: DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT/BOEKHOUDER ANNO 2019

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336