UPDATE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Begin:
mei 6, 2019, 18:00
Einde:
mei 6, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN MAANDAGAVOND 6 MEI 2019
LOKEREN (Biznis Hotel)
UPDATE VENNOOTSCHAPSBELASTING  
Mr. Guy Poppe

 

Aanslagjaar 2019 is het eerste jaar na de grote hervorming van de vennootschapsbelasting, dus tijd voor een evaluatie.  Wij gaan in op de concrete gevolgen van deze wijzigingen, maar kijken ook reeds vooruit naar de tweede fase die in werking treedt vanaf 2020 (o.m. het knippen in tal van kostenaftrekken, gewijzigde definitie marktrente, aanpassing rentegevende voorschotten), inwerkingtreding die stilaan dichterbij komt en dus belangrijk wordt in de fiscale planning.  Ook de (zeer) recente wetswijzigingen, zoals de afschaffing van de sanctieregeling op het niet-naleven van de minimale bezoldigingsregeling, komen uitvoerig aan bod.

 
We bespreken  niet enkel alle wijzigingen mbt het aanslagjaar 2019, maar ook de ongewijzigde vakken/rubrieken worden stuk voor stuk onder de loupe genomen, aan de hand van recente rulings, rechtspraak en parlementaire vragen, zodat u alle details kent en op oordeelkundige wijze uw advisering in die zin kunt bijsturen.  Zo bevat de syllabus ook een afzonderlijk deel over de kostenaftrek in een vennootschap, met een overzicht van  alle recente rechtspraak, rulings en parlementaire vragen.
 
Tot slot wordt aandacht besteed aan de aanpassing van het WIB aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (goedgekeurd op 28 februari 2019) , waarbij de fiscale wetgever zich aanpast aan het nieuwe vennootschapsrecht, onder meer wat betreft de statutaire zetelleer en het feit dat, op de NV na, er voor de andere vennootschappen geen minimaal kapitaal vereist is.  Hierbij gaat onze aandacht uit naar nieuwe opportuniteiten inzake de winstuitkeringen en de versoepeling van VVPRbis-regels.  Deze wet treedt samen met het nieuwe WVV in werking op 1 mei 2019.
 
We illustreren een en ander met tal van voorbeelden en praktijkcasussen.
 
Volgende vragen  komen onder meer aan bod :
 • Wanneer moet de aangifte ingediend worden bij een gebroken boekjaar ?
 • Is de notionele interestaftrek nog zinvol ?
 • Hoe verloopt een kapitaalvermindering fiscaal anno 2019 ? Wat zullen de implicaties van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zijn ?
 • Hoeveel investeringsaftrek kan ik toepassen ?
 • Hoe worden meerwaarden op aandelen anno 2018/2019 belast ?
 • Kan ik een wederbeleggingsactiefbestanddeel in een later jaar nog vervangen ?
 • In welke gevallen kan de fiscus de DBI-aftrek weigeren ? Of hoe ver reikt de specifieke antimisbruikbepaling terzake ?
 • Wanneer heb ik recht op het verlaagd tarief VenBel. ?
 • Zijn interesten op een lening die afgesloten werd voor een kapitaalvermindering of om dividend toe te kennen, aftrekbaar ?
 • Kan de fiscus artikel 344 inroepen om een tantième te verwerpen als beroepskost ?
 • Kan ik een liquidatiereserve aanleggen en enkele maanden later liquideren ?
 • Zijn managementvergoedingen of bestuurdersbezoldigingen aftrekbaar ?
 • De uitbreiding van de VVPR regeling vanaf mei 2019 : voor welke vennootschappen ?
 • Wat is een kleine vennootschap in fiscale zin ? De Rulingcommissie geeft een aantal nuttige hints !
 • De regeling rentegevende voorschotten: ook voor een vaste vertegenwoordiger ? Hoe wordt het in 2020 ?
 • In welke mate volgt de rechtspraak nog de “bezoldigingstheorie”om  niet- beroepsmatige kosten toch binnen de vennootschap aftrekbaar te maken ?
 • De minimale bezoldigingstheorie na de (retroactieve) afschaffing van de sanctieregeling: wat zijn de concrete gevolgen ?
 • De nieuwe regeling (2020) voor het belasten aan voordeeltarief van bepaalde vrijgestelde voorzieningen : wat zijn de mogelijkheden ?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor de problematiek van debetrenten op RC in 2019 en met een blik op 2020 ?
 • Nog even genieten van de degressieve afschrijvingen ?
 • Wat is de stand van zaken inzake de toepassing van de aanslag geheime commissielonen bij niet-aangegeven bezoldigingen en voordelen van alle aard ?
 • Voor welke bestanddelen kunnen nog belastingvrije provisies aangelegd worden sinds BT 2018 ?
 • Welke sociale voordelen zijn aftrekbare beroepskosten in de VenBel ?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus, met een documentatiebundel.

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Was lang advocaat bij de Balie te Antwerpen. Mederwerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent voor diverse accountants-verenignngen en commerciële organisaties over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers 

Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting

Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet

Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren

DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 


Deze activiteit boeken: UPDATE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336