CULTUUR EN BTW

Begin:
mrt 30, 2019, 09:00
Einde:
mrt 30, 2019, 13:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

In onze reeks “Artelegismatinees van de Kleine Zavel”
 
SEMINARIE VAN ZATERDAGVOORMIDDAG 30 MAART 2019
BRUSSEL (Pictura Aeterna Art Gallery)
CULTUUR EN BTW
Stefan Ruysschaert
 
NOG 5 PLAATSEN
 
 
Met ingang van deze maand organiseert Artelegis een reeks ochtendlijke infosessies, zowel Nederlandstalige als Franstalige, infosessies welke niet noodzakelijk altijd en evenmin steeds uitluitend, maar wel meestal zullen handelen over de fiscale aspecten van kunst en van cultuur in het algemeen. Deze infosessies worden bewust kleinschalig gehouden, dit o.m. teneinde zoveel mogelijk ruimte te bieden aan vraagstelling en interactie en ook teneinde alles te kunnen laten plaatsvinden in een wat lossere, meer gezellige sfeer dan de doorsnee opleidingen. Dit neemt niet weg dat het hier wel degelijk gaat om volwaardige seminaries zoals al onze andere, seminaries waarvoor eveneens de erkenning zal worden gevraagd aan de instanties die instaan voor de accreditatie van opleidingen in het kader van de permanente vorming.
 
Op 30 maart e.k. gaan we van start met een seminarie waarin de cultuursector onder de loupe zal worden genomen vanuit btw-oogpunt.
 
Komen daarbij aan bod :
- Het begrip artistieke prestatie
- Het btw-statuut van uitvoerende artiesten
- Deeleconomie en kunstsector
- De uitbating van een cafetaria of restaurant in de culturele sector
- Welke prestaties zijn vrijgesteld van btw in de culturele sector ? (Mediatheken, exploitatie van musea, monumenten, natuurmonumenten, plantentuinen en dierentuinen, diensten van voordrachtgevers, artiesten en beroepssportbeoefenaars, organisatie van diverse voorstellingen, tentoonstellingen, …)
- Bepaalde leveringen van goederen en diensten, verricht in samenhang met werkzaamheden die ter verkrijging van financiële steun voor vrijgestelde instellingen zijn georganiseerd (art. 44, § 2, 12° W.BTW)
- De erkenning als vrijstellingsvoorwaarde
- Opleidingen in de culturele sector
- Verhuur van zalen in de culturele sector
- Het verlenen van het recht op toegang tot culturele instellingen
- Uitvoeren van concerten en voorstellingen
- Het volgrecht en de btw
- De margeregeling in de kunstsector
- Terbeschikkingstelling van gebouwen aan culturele instellingen
- Subsidies en de exploitatie van een cultureel centrum
- De organisatie van evenementen : waar is btw verschuldigd?
- Doorfacturering van prestaties in de culturele sector
- Auteursrechten en btw
- Beeldende kunstenaars (schilders, beeldhouwers, ...)
- Sociaal bureau voor kunstenaars
- Het toepasselijk btw-tarief op de verkoop van voeding en dranken tijdens festivals
- Enz.
 
Stefan Ruysschaert is Adviseur bij de FOD Financiën en doceert de grondige studie btw aan de UGent en Fiscale Hogeschool.
 
PROGRAMMA :
Vanaf 08.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met koffie en minicroissants))
Van 09.00 u tot 12.00 u : uiteenzetting 
Van 12.00 u tot 13.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
13.00 u : receptie met aperitiefhapjes
 
LOCATIE : Pictura Aeterna Art Gallery, Vierheemskinderenstraat 26, 1000 Brussel. Wie inschrijft ontvangt een gedetailleerd routeplan, maar de locatie ligt vlak naast de Kleine Zavel en parkeren is o.m. mogelijk onder het nabijgelegen Poelaertplein.
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief ontbijt, syllabus en receptie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de erkenning werd aangevraagd zowel bij het BIBF als bij het IAB en dit voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 
      
 

Deze activiteit boeken: CULTUUR EN BTW

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

Artelegis vzw 
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tél: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0880.383.579
kmo-portefeuille nummer : DV.O104815