HOE WERKT DE NIEUWE BESLOTEN VENNOOTSCHAP : EEN PRAKTIJKGERICHTE BENADERING

Begin:
mei 8, 2019, 18:00
Einde:
mei 8, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN WOENSDAGAVOND 8 MEI 2019
LOKEREN (Biznis Hotel)
HET NIEUWE WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN :
HOE WERKT DE NIEUWE BESLOTEN VENNOOTSCHAP ? 
EEN PRAKTIJKGERICHTE BENADERING
Guy Poppe
 
Deel 1 in een cyclus van 4

 
Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is eindelijk wet geworden. 
 
Op donderdagavond 28 februari 2019 keurde de plenaire vergadering van de Kamer het wetsontwerp inzake het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goed en hiermee waarschijnlijk de meest ingrijpende wijziging ooit van ons vennootschapsrecht. Het Wetboek treedt in werking op 1 mei 2019 en voor op die dag reeds bestaande rechtspersonen op 1 januari 2020.  
 
We hebben de materie ingedeeld in vier sessies, namelijk (a) de nieuwe bv, (b) de andere vennootschapsvormen (nv, cv, vof en comm.v), inclusief de afgeschafte vennootschapsvormen (c) de vereffening en (d) de vzw en private stichting. De sessies zullen telkens in Lokeren en Leuven plaatsvinden.  De 4 sessies zijn niet overlappend en voor elk van deze sessies kan afzonderlijk worden ingeschreven ingeschreven; u kunt uiteraard ook het ene deel volgen in Lokeren en een ander in Leuven.
 
De aanpassing van de fiscaliteit aan het nieuwe wetboek van vennootschappen zal in een afzonderlijke opleiding worden behandeld.
 
In deze eerste sessie bespreken we enkel de nieuwe bv.  We opteren voor een praktijkgerichte aanpak, waarbij we uitgaan van de statuten van een bestaande bvba, om er vervolgens de nieuwe bepalingen of opties op te projecteren.
 
De statuten van de bestaande bvba’s moeten uiterlijk tegen 31 december 2023 aangepast worden, maar een aantal bepalingen zijn van dwingend recht, zelfs als de statuten nog niet aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving.  In tegenstelling tot wat het geval is in de huidige bvba, zijn er in de nieuwe bv veel mogelijkheden om van het strikte kader dat de huidige bvba karakteriseert, af te wijken.  Het is dus van groot belang die mogelijkheden te kennen ; hierbij zullen we u met dit seminarie begeleiden aan de hand van voorbeelden en casussen. 
 
Volgende vragen/elementen komen (onder meer) aan bod:
Is er nog een minimumkapitaal vereist ?
Wat wijzigt er aan de oprichtingsformaliteiten ?
Wat en hoe kan men inbrengen ? 
Hoe ziet het nieuwe financiële plan er uit ?
Hoe kunnen vennoten toetreden of uittreden ?
Kunnen vennoten uitgesloten worden ?
Wat wijzigt er inzake de werking van de algemene vergadering ? 
Wat zijn  de nieuwe regels (en risico’s) bij dividenduitkeringen ? 
Hoe luidt de belangenconflictregeling ? 
Exit zaakvoerder, leve de bestuurder:  wie leidt de bv ? 
Is een gedelegeerd bestuurder mogelijk in een bv ?
Wat wijzigt er inzake de vereffening ? 
Nieuwe mogelijkheden: meervoudig stemrecht, preferente dividenden, onevenredige toebedeling van aandelen :  wat zijn de mogelijkheden ? 
Wordt de statutenwijziging van een bvba naar een bv als een omzetting beschouwd ? 
Kunnen vennoten vrij in- en uittreden? 
Hoe werkt de overgangsregeling ? 
Wat zijn de bepalingen van dwingend recht die vanaf 1 januari 2020 toepasselijk zijn, zelfs als de statuten nog niet aangepast zij aan de nieuwe wetgeving.
 
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus (full text, ppt en uitgebreide documentatiebundel).
 
Deze opleiding is nuttig voor belastingconsulenten, accountants, boekhouders, revisoren, bankiers, verzekeringsmakelaars, notarissen, advocaten en bedrijfsjuristen.
 
Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Was lang advocaat bij de Balie te Antwerpen. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.
 
PROGRAMMA :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
BELANGRIJK : wie inschrijft voor de volledige cyclus van 4 delen, betaalt slechts 165,00 EUR per sessie (of 99,00 EUR met kmo-portefeuille). U kunt gerust “switchen” en bv. het ene deel volgen in Lokeren en een ander in Leuven.
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: HOE WERKT DE NIEUWE BESLOTEN VENNOOTSCHAP : EEN PRAKTIJKGERICHTE BENADERING

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336