DE AANPASSING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AAN HET NIEUWE VVVV

Begin:
apr 3, 2019, 18:00
Einde:
apr 3, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving


SEMINARIE VAN WOENSDAGAVOND 3 APRIL 2019
LOKEREN (Biznis Hotel)
WAT ZIJN DE FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE GEVOLGEN VAN HET NIEUWE WVV ?
EEN PRAKTIJKGERICHTE ANALYSE MET TAL VAN ZINVOLLE TIPS
Guy Poppe

 

Op 28 februari 2019 keurde de Kamer het wetsontwerp tot aanpassing van het WIB aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goed, wetsontwerp dat in werking treedt op 1 mei 2019.  Eerder had ook het Vlaams Parlement de VCF aangepast aan het nieuwe vennootschapsrecht. Op dezelfde dag werd een wetsontwerp in de Kamer goedgekeurd voor de overgang van de rechtspersonenbelasting naar de vennootschapsbelasting en dit ter vervanging van een oude circulaire uit de jaren zeventig. Hierin schuilen toch een aantal specifieke punten zoals de VVPR, de kwalificatie van het vroegere kapitaal van de BVBA en de mogelijkheden tot optimalisatie van dividenduitkeringen.

Aangezien een VZW vanaf  1 mei 2019 commerciële daden mag stellen, zullen nog meer VZW’s overgeheveld worden naar de vennootschapsbelasting. In deze sesse ontleden we de concrete gevolgen van deze wet, alsmede de bestaande rechtspraak en rechtsleer omtrent de belastbaarheid in de vennootschapsbelasting.

Wij geven u praktische tips mee m.b.t. de gevolgen van de omvorming van de BVBA naar de kapitaalloze BV en m.b.t. kapitaalverhogingen in een VOF,  en wijzen u tevens op een aantal belangrijke clausules bij de oprichting/omvorming van/naar een BV.

De nieuwe wet treedt in werking op 1 mei 2019. 

Volgende items/vragen komen (onder meer) aan bod:

·      Wanneer is er sprake van een Belgische vennootschap, onderworpen aan de Vennootschapsbelasting ?
 
·      Wat betekent de statutaire zetelleer in fiscalibus ?  Volstaat een verplaatsing van de maatschappelijke zetel om te ontsnappen aan de Belgische vennootschapsbelasting ? 
 
·      Hoe wordt de kapitaalloze BV in het WIB geïntegreerd ? 
 

.      Hoe werkt de regeling van de rentegevende voorschotten voor een BV ?
 

·      Kan een BV na omvorming haar kapitaal terugbetalen ? Kan een BV haar kapitaal terugbetalen na omvorming ? En zo ja aan welk tarief ? En volgens welke procedure ?  Quid wat betreft aangelegde liquidatiereserves of vvprbiskapitalen ? 
 
.      Wat is de fiscale kwalificatie van de terugbetaling van inbrengen in de nieuwe BV ? 
 
.      Heeft de omvorming van een ComVA naar een BV of NV,  of van BVBA naar BV fiscale gevolgen ? 
 
·      Hoe luidt de VVPR regeling voor de BV, de VOF en de ComV na 1 mei 2019 ? Quid wat betreft de kapitaalverhogingen voorafgaand aan 1 mei 2019 ?
 
·      Wordt de fusie of spltsing fiscaal gewijzigd  ? 
 
·      Wat zijn de opportuniteiten inzake winstuitkeringen in de nieuwe BV ? 
 
·      Hoe kan men uittreden uit een BV en wat zijn de fiscale gevolgen voor de uittredende vennoten ? 
 
.      Is de procedure van een kapitaalvermindering nog aan de orde ? 
 
.      Wat wijzigt er inzake bestuurdersbezoldigingen ?
 
.      Blijven tantièmes mogelijk ? 
 
.      Wat zijn de regels bij de belastbaarheid in de vennootschapsbelasting van een VZW die voorheen belastbaar was in de RPB ?  
 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus (full text, met documentatiebundel en stappenplannen per vennootschapsvorm)

Deze opleiding is nuttig voor belastingconsulenten, accountants, boekhouders, revisoren, bankiers, verzekeringsmakelaars, notarissen, advocaten en bedrijfsjuristen.

 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountants-verenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.
 
PROGRAMMA :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 
 

 


Deze activiteit boeken: DE AANPASSING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AAN HET NIEUWE VVVV

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie