DE FISCALE PROCEDURE : OPFRISSING EN ACTUALIA

Begin:
juli 2, 2019, 18:00
Einde:
juli 4, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
390,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

DE FISCALE PROCEDURE : OPFRISSING EN ACTUALIA
EEN 100 % PRAKTIJKGERICHTE BENADERING VOOR CIJFERMATIGE ÉN JURIDISCHE BEROEPEN
DRONGEN (Van Der Valk Hotel)
Deel 1 : DINSDAG 2 JULI 2019
Deel 2 : DONDERDAG 4 JULI 2019
Guy Poppe

 

De procedureregels in het fiscaal recht zijn vaak complex, maar belangrijk in de fiscale praktijk.  In deze tweedaagse gaan we aan de hand van een aantal topics dieper in op een aantal actuele items, waarvan ofwel het wetgevend kader de afgelopen jaren wijzigde of de rechtspraak nieuwe lijnen uittekende.

De eerste avond besteden we aandacht aan de regels van het visitatierecht en de rechten van de fiscus bij een controle inzake inkomstenbelastingen/btw en het inwinnen van informatie bij derden, ook vanuit het buitenland.  

Volgende  vragen komen onder meer aan bod:

·       Welke inlichtingen mag de fiscus  vragen ter voorbereiding van een controle ? 

·       Moet men de volledige boekhouding overmaken als de gevraagde info niet kan worden afgesplitst ?

·       Wat zijn beroepslokalen ? 

·       Hoe ver reikt het visitatierecht ? 

·       Kan men bij de bestuurder binnen stappen voor gegevens omtrent zijn vennootschap ?

·       Mag de taxatieambtenaar uw pc bedienen ? 

·       Wie moet wat bewijzen ? 

·       Kan de controleur meer vragen dan boekhoudkundige bescheiden ? 

·       Kan de controleur eisen dat de bescheiden verplaatst worden, en zo ja  welke formaliteiten moeten vervuld worden ? Kan men vragen kopijen van elektronische bestanden ? 

·       Het beroepsgeheim en de controle: waar liggen de grenzen ? 

·       Kan de fiscus onbeperkt inlichtingen inwinnen bij de belastingplichtige of een derde ? 

·       Hoe en hoe lang moeten boekhoudkundige bescheiden bijgehouden worden ?

·       Kan de btw-ambtenaar gebruik maken van de procedureregels van het WIB, vice versa ? 

·       Wie moet aanwezig zijn op een fiscale controle ? 

·       Wat is de waarde van een getekende akkoordverklaring na controle ?

·       Is een goedgekeurde ruling bindend voor de taxatieambtenaar ?  

·       Stand van zaken wat betreft internationale uitwisseling van informatie


De tweede avond behandelen we drie topics. De eerste betreft een stand van zaken wat betreft de bezwaarprocedure, de ambtshalve ontheffing, de fiscale bemiddeling, zowel op Vlaams als federaal niveau.  In de tweede topic komen de aanslag- en onderzoekstermijnen, die afgelopen meermaals werden gewijzigd in het kader van de internationale informatieverwerking, uitgebreid aan bod. In het derde topic gaan we dieper in op de rechtspraak inzake de bewijskracht van de boekhouding.

Volgende vragen/onderwerpen komen aan bod:

·       Kan een bezwaarschrift elektronisch worden ingediend ? 

·       Hoe bezwaar indienen tegen een vereenvoudigde aanslag ?

·       Aan welke vormvoorwaarden moet een bezwaarschrift voldoen  ?

·       Hoe worden de termijnen berekend ?

·       Wat zijn de concrete toepassingsgevallen voor ambtshalve ontheffing ?  Ook voor gewijzigde rechtspraak ?  

·       Wat is de taak van de bemiddelingsdienst ?   Voor welke aangelegenheden ?  

·       Kan de fiscus steeds een tweede aanslag vestigen na ontlasting door de rechter of de gewestelijke directeur (zogenaamde subsidaire aanslag)

·       Lopen de aanslag- en onderzoekstermijnen steeds gelijk ?

·       Over welke termijn beschikt de fiscus voor het verwerken/taxeren van uit het buitenland verkregen informatie ? 

·       Welke informatie wordt uitgewisseld binnen Europa ?

·       Wat zijn de recente maatregelen ter vermijding van fiscale fraude ? 

·       Wanneer is een boekhouding bewijskrachtig ? 

·       Wat kunnen de gevolgen zijn van een niet-bewijskrachtige boekhouding ? 

·       Hebben de nieuwe bewijsregels in het Burgerlijk Wetboek invloed op de bewijskracht van de boekhouding ?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus, met rechtspraakbundel. Vragen kunnen vooraf voorgelegd worden aan de spreker via e-mail gericht aan info@artelegis.be

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Was lang advocaat bij de Balie te Antwerpen. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountants-verenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

 

PROGRAMMA VOOR DE TWEE AVONDEN :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
LOCATIE : Van der Valk Hotel Drongen-Gent, Baarleveldestraat 2, 9031 Drongen
 
DEELNAMEPRIJS : 390,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
Bemerk : inschrijving voor een van beide avonden is principieel mogelijk. Gelieve in voorkomend geval, een e-mail te willen richten aan info@artelegis.be, met de specificatie van de avond waarvoor u opteert.
 
Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 8 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 8 punten. De erkenning wordt eveneens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen. 
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 

Deze activiteit boeken: DE FISCALE PROCEDURE : OPFRISSING EN ACTUALIA

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Agenda

Algemene gegevens

Artelegis vzw 
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tél: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0880.383.579
kmo-portefeuille nummer : DV.O104815