LICENTIES EN OVERDRACHT VAN INTELLECTUELE RECHTEN

Begin:
juni 27, 2019, 00:00
Einde:
juni 27, 2019, 00:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN DONDERDAGAVOND 27 JUNI 2019
BRUSSEL (Pictura Aeterna Art Gallery)
LICENTIES EN OVERDRACHT VAN INTELLECTUELE RECHTEN
Bart Lieben

MAXIMUM 15 DEELNEMERS !  

 

Naast “klassieke” M&A-transacties, sluiten ondernemingen meer en meer overeenkomsten waarbij zij een samenwerking beogen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling en/of intellectuele rechten (gezamenlijk) willen exploiteren. Bij het aangaan van dergelijke samenwerkingsverbanden en bij het vastleggen van de afspraken in een overeenkomst, dient rekening te worden gehouden met aandachtspunten vanuit verschillende rechtsdomeinen, en meer bepaald het contractenrecht, het intellectueel eigendomsrecht, het fiscaal en het mededingingsrecht.

Tijdens deze studieavond wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen en het beheren van dergelijke overeenkomsten.

Komen in het bijzonder aan bod:

1.     De belangrijkste beweegredenen om dergelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan, en hoe deze te vertalen in de desbetreffende overeenkomsten

2.     Het voorwerp van de overeenkomst: 

a.     welke intellectuele rechten ? Auteursrecht, merken, octrooien, tekeningen en modellen, …

b.     welke prerogatieven van de houder van de intellectuele rechten ?

c.     beperking van het voorwerp / het toepassingsgebied

d.     exclusiviteit of niet ?

e.     … 

3.     Rechten en verplichtingen van de partijen; waarborgen;

4.     Bepaling van vergoedingen / prijs / royalties;

5.     Fiscale aandachtspunten: cessie en concessie van auteursrechtelijk beschermde werken, intercompany-transacties, roerende voorheffing;

6.     Mededingingsrechtelijke aandachtspunten: Verordening Technologieoverdracht;

7.     Het belang van contractbeheer; rapportering en auditrecht;

8.     Hoe omgaan met inbreuken op intellectuele rechten ? Impact van recente en toekomstige wetswijzigingen: bedrijfsgeheimen, de nieuwe regels in B2B-relaties, de DSM-richtlijn (auteursrechten in de eengemaakte markt).

 

Bart Lieben is advocaat aan de balie van Antwerpen. Licentiaat in de rechten (UA, 1998), en Master in de Intellectuele Rechten (KUBrussel en KULeuven, 1999), Vennootschappenrecht (KUBrussel en KULeuven, 2000) en Ondernemingsrecht (UA, 2001). Voormalig senior legal counsel bij PwC, vanaf 2007 ingeschreven als advocaat bij de balie te Brussel, en stapte in 2013 over naar de balie te Antwerpen. Regelmatig spreker in binnen- en buitenland over topics inzake intellectuele rechten, informatica-, telecommunicatie- en mediarecht.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 18.00 u : onthaal en registratie der deelnemers
Van 18.30 u tot 21.30 u : uiteenzetting

 

LOCATIE : Pictura Aeterna Art Gallery, Vier-Heemskinderenstraat 26, 1000 Brussel
 

DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet (met versnaperingen en diverse dranken) en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ACCREDITATIES : zowel bij het IAB, als bij het BIBF, wordt de erkenning gevraagd voor 3 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 3 punten.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: LICENTIES EN OVERDRACHT VAN INTELLECTUELE RECHTEN

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Agenda

Algemene gegevens

Artelegis vzw 
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tél: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0880.383.579
kmo-portefeuille nummer : DV.O104815