DRIEDELIGE SNELCURSUS : HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT

Begin:
aug 27, 2019, 18:00
Einde:
aug 29, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
600,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

DRIEDELIGE SNELCURSUS : HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT 
(INCLUSIEF HET OUDE WETBOEK, WAAR DAT VAN KRACHT BLIJFT) 
LOKEREN (Biznis Hotel)
DINSDAGAVOND 27, WOENSDAGAVOND 28 EN DONDERDAGAVOND 29 AUGUSTUS 2019
Guy Poppe

 
GOED VOOR 12 UUR PERMANENTE VORMING  -  BEPERKT AANTAL PLAATSEN
 
 
De wet  van 23 maart 2019 (BS 4 april 2019) voerde het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in, WVV dat in werking trad op 1 mei 2019. Dit wetboek wijzigde het vennootschapslandschap op ingrijpende wijze. We belichten de nieuwe regels en plaatsen deze naast  de bestaande.  Ook het uitvoeringsbesluit op het nieuwe WVVV krijgt aandacht (KB van 29 april 2019), met daarin onder meer de openbaarmakingsverplichtingen en het jaarrekeningrecht.
 
Deel 1 : Vergelijking van de diverse vennootschapsvormen na het WVV 2019
 
In de eerste sessie vergelijken en analyseren we de diverse overgebleven vennootschapsvormen, zijnde de NV, de BV, de CV, de VOF, de commanditaire vennootschap en de maatschap, waarbij ook veel aandacht besteed zal worden aan de overgangsbepalingen, m.a.w. wat op welk moment moet gebeuren.
 
Volgende vragen/items komen (onder meer) aan bod :
Welke vennootschapsvormen worden afgeschaft ?  Wat zijn de overgangsbepalingen ?
Wat zijn de essentiële karakteristieken van de NV, de BV en de CV ?
Wat onderscheidt de CV van de BV ? 
Is het nog zinvol te opteren voor een VOF of CommV ?
Wat wijzigt er inzake de maatschap ?
Wat zijn de kapitaalvereisten van de diverse vennootschapsvormen ? 
Wat zijn de oprichtingsformaliteiten van de NV, de BV, de CV , de VOF en de CommV. ?
Hoe moet het nieuwe financiële plan er uitzien na 1 mei 2019 ?
Kan men een bestaande NV omvormen in een BV ? 
Wat  gebeurt er met het kapitaal van een BVBA ? 
Wat zijn de nieuwe regels inzake winstuitkeringen onder het nieuwe recht ? 
Afschaffen van de pluraliteitsvereiste : voor welk vennootschappen ? 
Vergelijking van de alarmbelprocedure in de NV, de BV en de CV
Wat zijn de neerleggingsverplichtingen van de jaarrekening ? 
Wat is het elektronisch aandelenregister ?
 
Deel 2 : Het bestuursorgaan, de bestuuurdersaansprakelijkheid en de AV 
 
In een tweede sessie analyseren we de organisatie en werking van de bestuursorganen van de NV, BV en CV (raad van bestuur , dagelijks bestuur en de algemene vergadering) na de hervorming, waarbij zowel de ongewijzigde bepalingen, als de nieuwe regels aan bod komen. Ook de regels van de bestuurdersaansprakelijkheid komen uitvoerig aan bod, alsmede de wapens die de aandeelhouders kunnen hanteren ten aanzien van bestuurders die hun taak niet naar behoren uitoefenen.
 
Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:
Hoe ziet het bestuursorgaan van de BV en CV er uit na de hervorming  ?
Welk zijn de mogelijkheden voor de organisatie van het bestuursorgaan in de NV ? 
Kan een bestuurder een opzeggingsvergoeding of –termijn bedingen bij het aanvaarden van zijn mandaat ?
Hoe werkt de algemene vergadering ?  Hoe oproepen ?  Binnen welke termijn ? 
Kan de schriftelijke besluitvorming, zo ja, hoe werkt deze ?
Wat zijn daden van dagelijks bestuur ?
Hoe luiden de regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid ? 
Welke mogelijkheden hebben de aandeelhouders ten aanzien van bestuurders die hun taak niet naar behoren uitoefenen  ?
Wat is de duurtijd van een bestuurdersmandaat ?  
 
Deel 3 : De vereffening anno 2019
 
In de derde sessie bespreken we de vereffeningsprocedure in de overgebleven vennootschappen, die eindelijk vereenvoudigd wordt in vele gevallen. Ook hier passen we de nieuw regels in in het bestaande kader.
 
Volgende items komen (onder meer) aan bod:
Onderscheid tussen gerechtelijke en vrijwillige vereffening
Wanneer kan een vennootschap gerechtelijk ontbonden worden ?
In welke gevallen is de tussenkomst van de rechtbank nog vereist bij een vereffening ?
Kan een VOF of gewone commanditaire vennootschap in één akte worden vereffend ?
Wat is de bevoegdheid van de vereffenaar  ?
Wat is de aansprakelijkheid van de vereffenaar ? 
De vernieuwde voorwaarden voor opening en sluiting van een vereffening in één akte in de NV en de BV : wat zijn de voorwaarden ? 
Welke verslagen moeten opgemaakt worden bij een vrijwillige vereffening ? 
Welke publicaties moeten gebeuren in het BS ?
Kan een vereffening heropend worden ?
 
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte syllabus waar het nieuwe recht naast het oude wordt geplaatst, met tal van vergelijkingstabellen. De deelnemers ontvangen ook het nieuwe wetboek en uitvoeringsbesluit, alsmede de concordantietabellen.
 
 
Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountants-verenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.
 
Programma voor de 3 avonden :
Vanaf 17.00 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 22.00 u : uiteenzetting (met uitgebreide mogelijkheid tot vraagstelling en discussie)
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder.
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
DEELNAMEPRIJS : 600 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815).
 
ACCREDITATIES : Door het BIBF en het IAB wordt de opleiding erkend voor 12 uur permanente vorming. Door de Nationale Kamer van Notarissen wordt de opleiding eveneens erkend voor 12 uur (erkenningsnummer 18/28305). De erkenning werd tevens aangevraagd bij het BIV. In tegenstelling tot wat eerst was vermeld, werd de erkenning door de OVB door ons aangevraagd (dossiernr. 2018-06835) en hoeven de deelnemende advocaten dus niet zelf de individuele erkenning aan te vragen.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20.
 

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: DRIEDELIGE SNELCURSUS : HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336