WINSTUITKERINGEN NA 1 MEI 2019

Begin:
sept 11, 2019, 14:00
Einde:
sept 11, 2019, 18:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN WOENSDAGNAMIDDAG 11 SEPTEMBER 2019
ANTWERPEN (Van der Valk Business Center)
WINSTUITKERINGEN NA 1 MEI 2019 :  
STRENGERE REGELGEVING, MAAR OOK FISCALE OPPORTUNITEITEN ?
Guy Poppe

 

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wijzigt het wettelijk kader voor winstuitkeringen drastisch, inzonderheid voor de bv.  Zo zal een dividenduitkering, en alle daarmee gelijkgestelde verrichtingen (zoals onder meer tantièmes en terugbetaling van de inbreng aan een vennoot) onder het nieuwe WVV aan een bijkomende verslaggeving onderworpen zijn. Hoe werkt deze in concreto?

Deze wijziging kan op fiscaal vlak ook opportuniteiten bieden, die we voor u uitdiepen.  We onderzoeken de gevolgen onder meer wat betreft de VVPRbis, de liquidatiereserve en de inkoop van eigen aandelen.

Vanaf 2020 kan ook gebruik gemaakt worden van dividenduitkeringen op grond van de aangelegde liquidatiereserves.  We lichten toe wat de mogelijkheden zijn.

Ook de VVPR-bis regeling wordt aangepast vanaf 1 mei 2019.  Wat zijn de mogelijkheden ? 

Tot slot lichten we alle aspecten toe met een aantal voorbeelden.

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

·      Welke vennootschapsrechtelijke regels gelden voor winstuitkeringen in 2019 ? 

·      Welke formaliteiten moeten onder het nieuwe recht gevolgd worden vooraleer een dividend kan worden uitgekeerd in een bv? Quid inzake de nv en de andere vennootschapsvormen ?

·      Vanaf wanneer zijn de strengere regels toepasselijk op bestaande vennootschappen ? 

·      Wordt het interim-dividend interessanter ?

·      Is het zinvol nog dit jaar een (super)dividend uit te keren in een bv ?

·      Hoe een onevenredige winsttoewijzing in concreto organiseren ?

·      Hoe werkt de inkoop van eigen aandelen na de hervorming van het vennootschapsrecht, en wat is het fiscale standpunt ? 

·      Biedt de mogelijkheid om assymetrisch winsten uit te keren een oplossing voor de toepassing van de liquidatiereserve bij gemengd aandeelhouderschap (rechtspersonen en natuurlijke personen) ?

·      Hoe werkt de kapitaalvermindering in de bv onder het nieuwe WVV ?

·      Quid wat betreft terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal van bestaande bvba’s ? 

·      Hoe werkt de VVPR-bis regeling vanaf 1 mei 2019 ? 

·      Kan de aftrekbaarheid van tantièmes aangevochten worden op grond van de antimisbruikbepaling (artikel 344 WIB 92) ?

·      Kapitaalvermindering of dividend ? 

·      Terugname inbreng uit een bv : dividend ?

Dit alles wordt uitgewerkt in een uitgebreide syllabus.
 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Was lang advocaat bij de Balie te Antwerpen. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountants-verenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

 
PROGRAMMA :
Vanaf 13.00 u : onthaal en registratie der deelnemers (met lunchbuffet)
Van 14.00 u tot 15.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 15.30 u tot 16.00 u : koffiepauze
Van 16.00 u tot 18.00 u : tweede deel uiteenzetting met uitgebreide mogelijkheid tot vraagstelling
 
LOCATIE : Van der Valk Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 


Deze activiteit boeken: WINSTUITKERINGEN NA 1 MEI 2019

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336