HET NIEUWE ERFRECHT : EEN 100 % PRAKTIJKGERICHTE BENADERING

Begin:
sept 25, 2019, 18:00
Einde:
sept 25, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

WORKSHOP VAN WOENSDAGAVOND 25 SEPTEMBER 2019
LOKEREN (Biznis Hotel)
HET NIEUWE ERFRECHT : EEN 100 % PRAKTIJKGERICHTE BENADERING
Toelichting aan de hand van cijfervoorbeelden en uitgewerkte verdelings- en vereffeningscasussen

Rudi Mattheus

BEMERK : WEGENS DE PRAKTIJKGERICHTE AANPAK EN MET HET OOG OP DE INTERACTIVITEIT,
WORDT
HET AANTAL DEELNEMERS BEPERKT 


Ondertussen is de hervorming van ons erfrecht, vervat in de wet van 31 juli 2017, reeds verschillende maanden in voege. Diverse seminaries werden gegeven door vooraanstaande en prominente professoren en juristen. 

Wij leerden in deze seminaries dat de wetgever gezocht heeft naar een nieuw evenwicht tussen de kinderen en de langstlevende echtgeno(o)t(e)/partner. Ook de relatie van het gezin ten opzichte van de ouders en ten opzichte van de verder verwijderde familieleden, werd geactualiseerd en aangepast aan de huidige tijdsgeest. 

Om deze nieuwe evenwichten te realiseren werden er wijzigingen doorgevoerd in de regels m.b.t. de erfrechtelijke reserve, m.b.t. de verdeling en m.b.t. de inbreng van schenkingen, in de verduidelijking en vooral versoepeling van het "klassieke" verbod op het aangaan van overeenkomsten over nog niet opengevallen nalatenschappen (zie de nieuwe globale en punctuele erfovereenkomst die nu mogelijk is). Tot slot werden rechtsonzekerheden die nog bestonden in het oude recht of regels die aanleiding gaven tot unfaire toestanden aangepast of geschrapt.

Veel practici blijven echter op hun honger zitten om te weten: Hoe moet ik al die regeltjes nu in de praktijk aan mekaar knopen om tot een correcte berekening te komen van de aandelen van de diverse (toekomstige) erfgerechtigden?

In deze sessie zullen wij dan ook, aan de hand van concrete cijfervoorbeelden, toelichten hoe deze nieuwe regels in de praktijk moeten worden toegepast. 

Ook zal er bijzondere aandacht besteed worden aan de nieuwe regelingen betreffende het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot, meer bepaald (de samenhang tussen) art. 858 ter  en art. 914. 

Met deze artikels heeft de wetgever getracht om voor de practici een verduidelijking te geven wat dit vruchtgebruik inhoudt. In hoeverre hij daarin de geslaagd is, wordt duidelijk in dit seminarie. 

Ook wordt er bijzondere aandacht besteed aan misvattingen en fouten die in de praktijk dikwijls voorkomen en die te zien hebben met het door mekaar halen van de regelingen van de VCF (Vlaamse Codex Fiscaliteit) en de regels opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Er is uiteraard uitgebreide mogelijkheid tot vraagstelling en discussie.

Rudi Mattheus is medevennoot bij AXIS Finance NV en is auteur van het boek ‘Praktijkboek kwetsbare personen na de hervorming’.
 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : registratie van de deelnemers (met onthaalkoffie)
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : pauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren

DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van dezelfde onderneming) worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Door de Nationale Kamer van Notarissen wordt de opleiding erkend voor 3,5 u (Dossiernr. 18/30310). Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 

Deze activiteit boeken: HET NIEUWE ERFRECHT : EEN 100 % PRAKTIJKGERICHTE BENADERING

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336