VZW MASTERCLASS (Deel 1)

Begin:
sept 23, 2019, 18:00
Einde:
sept 23, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

VZW MASTERCLASS
Een grondige studie in 5 delen van de nieuwe vzw-wetgeving
LOKEREN (Biznis Hotel)
Deel 1 : MAANDAGAVOND 23 SEPTEMBER 2019
Guy Poppe
 
 
Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is eindelijk wet geworden.
Op donderdagavond 28 februari 2019 keurde de plenaire vergadering van de Kamer het wetsontwerp inzake het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goed en hiermee waarschijnlijk de meest ingrijpende wijziging ooit van ons vennootschapsrecht. Het Wetboek trad in werking op 1 mei 2019 en voor op die dag reeds bestaande rechtspersonen op 1 januari 2020.  
 
In een reeks van 5 sessies gaan we telkens diepgaand in op een aantal deelaspecten van de nieuwe vzw wetgeving sensu lato. Een basiskennis wordt verondersteld en is vereist. De 5 sessies staan op zichzelf, zijn niet overlappend en voor elk van deze sessies kan afzonderlijk worden ingeschreven. Specifieke vragen kunnen door de deelnemers vooraf aan de docent worden overgemaakt via e-mail gericht aan info@artelegis.be.
 
De eerste avond behandelen we twee topics :
 
1. DE VZW EN HAAR BESTUURSORGANEN NA 1 MEI 2019
 
In deze sessie behandelen we, uitgaande van het nieuwe WVV, zowel de werking van de raad van bestuur, als de ledenvergadering en de samenhang tussen beide organen (benoeming – ontslag – rotatieregeling – bevoegdheden – publicatie - vergoeding ). Tevens komen de gewijzigde regels inzake de aansprakelijkheid van de bestuurders aan bod, zowel op grond van het gemeen recht, als hoofdens specifieke regelingen voor fiscale of sociale schulden.
 
We analyseren eveneens het fiscaal en sociaal statuut van een bestuurder van een vzw. Hierbij komen onder meer de zitpenningen, de kostenvergoeding van werkelijk gemaakte kosten, de voordelen van alle aard, de (forfaitaire) kostenvergoeding, aanvullende pensioenen en de mandaatsvergoedingen aan bod. Uiteraard komt ook het opmerkelijke cassatiearrest van 11 maart 2016 aan bod, arrest dat een bestuurder van een vzw gelijk stelt met een bestuurder van een handelsvennootschap voor wat de inkomstenbelastingen betreft. 
 
2.  DE BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ANNO 2019
 
Sedert de invoering van het nieuwe WVV, zijn de regels inzake bestuursaansprakelijkheid voor bestuurders van verenigingen, volledig gelijklopend met die welke gelden inzake vennootschappen. Een van de grote nieuwigheden is de beperking in functie van de omzet en het balanstotaal. Wij bespreken alle regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid, zowel de civielrechtelijke als de strafrechtelijke, alsmede de specifieke regels, zoals o.m. de aansprakelijkheid voor fiscale schulden. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden om de aansprakelijkheid te beperken. Ook de vraag of een werkend lid of een gedelegeerd bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld voor het beleid, komt aan bod. Het nieuwe WVV voerde ook een specifieke belangenconflictenregeling in, een onderwerp dat we grondig zullen analyseren.
 
 
Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.
 
PROGRAMMA :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
BELANGRIJK : wie inschrijft voor de volledige cyclus van 5 delen, betaalt slechts 825,00 EUR, hetzij 165,00 EUR per sessie (of 99,00 EUR met kmo-portefeuille). 
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULATIEVOORWAARDEN : Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 

Deze activiteit boeken: VZW MASTERCLASS (Deel 1)

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Agenda

Algemene gegevens

Artelegis vzw 
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tél: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0880.383.579
kmo-portefeuille nummer : DV.O104815