VZW MASTERCLASS (Deel 3)

Begin:
okt 14, 2019, 18:00
Einde:
okt 14, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

VZW MASTERCLASS
Een grondige studie in 5 delen van de nieuwe vzw-wetgeving
LOKEREN (Biznis Hotel)
Deel 3 : MAANDAGAVOND 14 OKTOBER 2019
Guy Poppe
 
 
Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is eindelijk wet geworden.
Op donderdagavond 28 februari 2019 keurde de plenaire vergadering van de Kamer het wetsontwerp inzake het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goed en hiermee waarschijnlijk de meest ingrijpende wijziging ooit van ons vennootschapsrecht. Het Wetboek trad in werking op 1 mei 2019 en voor op die dag reeds bestaande rechtspersonen op 1 januari 2020.  
 
In een reeks van 5 sessies gaan we telkens diepgaand in op een aantal deelaspecten van de nieuwe vzw wetgeving sensu lato. Een basiskennis wordt verondersteld en is vereist. De 5 sessies staan op zichzelf, zijn niet overlappend en voor elk van deze sessies kan afzonderlijk worden ingeschreven. Specifieke vragen kunnen door de deelnemers vooraf aan de docent worden overgemaakt via e-mail gericht aan info@artelegis.be.
 
De derde avond behandelen we terug twee topics :
 

1. DE VZW EN HET WINSTOOGMERK : GROTE REVOLUTIE, MAAR STRENGER UITKERINGSVERBOD

Het nieuwe wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat sinds in 1 mei 2019 in werking is getreden, laat toe dat de vzw commerciële daden stelt tot uitvoering van haar doelstelling. Wat zijn nu de gevolgen van deze wijziging en welke formaliteiten dient de vzw te vervullen ? Wat zijn de fiscale gevolgen van deze versoepeling ? 

Anderzijds wordt het uitkeringsverbod strenger gemaakt, door uitdrukkelijk ook de onrechtstreekse uitkeringen te viseren. Tal van bestaande praktijken, zoals het wegtrekken van gelden uit een vzw door hoge huurgelden of managementvergoedingen, zullen moeten herbekeken worden. We bespreken grondig deze ingrijpende wijziging.  

Ook de fiscale gevolgen van het stellen van commerciële daden wordt dieper ontleed.

Tot slot onderzoeken we de mogelijkheden die het WVV aanreikt om een vennootschap om te vormen tot een vzw, of omgekeerd.

2. DE VZW EN DE VRIJSTELLING VAN ONROERENDE VOORHEFFING : WAAR LIGGEN DE GRENZEN ?

Artikel 12, §1 en 253,1° WIB voorzien in een vrijstelling van onroerende voorheffing voor verenigingen zonder winstoogmerk. Er dienen twee voorwaarden vervuld zijn, namelijk (a) het gebrek aan winstoogmerk en (b) een filantropische bestemming. We onderzoeken aan de hand van de omvangrijke – en evoluerende – rechtspraak hoe in concreto de vrijstelling van onroerende voorheffing kan worden verleend aan  verenigingen. Zo komt onder meer de rechtspraak inzake rusthuizen aan bod, alsmede het begrip “weldadigheidsinstelling”, dat door het Hof van Cassatie werd uitgebreid.
 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.
 
PROGRAMMA :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
BELANGRIJK : wie inschrijft voor de volledige cyclus van 5 delen, betaalt slechts 825,00 EUR, hetzij 165,00 EUR per sessie (of 99,00 EUR met kmo-portefeuille). 
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULATIEVOORWAARDEN : Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 

Deze activiteit boeken: VZW MASTERCLASS (Deel 3)

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Agenda

Algemene gegevens

Artelegis vzw 
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tél: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0880.383.579
kmo-portefeuille nummer : DV.O104815