HET UBO-REGISTER : DEADLINE OP 30 SEPTEMBER 2019 !

Begin:
sept 18, 2019, 18:00
Einde:
sept 18, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN WOENSDAGAVOND 18 SEPTEMBER 2019
LOKEREN (Biznis Hotel)

HET UBO-REGISTER :  DEADLINE OP 30 SEPTEMBER 2019 !
Guy Poppe


De wet van 18 september 2017, gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017, past niet enkel de Belgische wetgeving aan aan de  4de Europese Witwasrichtlijn, maar herformuleert de tekst van de wet van 11 januari 1993 volledig. De nieuwe regeling trad in werking op 16 oktober 2017. Eén van de belangrijkste wijzigingen is het invoeren van het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register. 

Op 14 augustus 2018 heeft men het KB betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register gepubliceerd.  Het KB trad in werking op 31 oktober 2018. Deze formaliteit moet verricht worden uiterlijk tegen 30 september 2019.

In deze sessie kaderen we het UBO-register in de aangepaste witwaswet, om vervolgens dieper in te gaan op de concrete toepassing van  het UBO-register aan de hand van de recentste circulaires, en dit met tal van voorbeelden.

Volgende vragen /items komen aan bod :
• Wat is het UBO-register ? 
• Wat is de bedoeling ervan ?
• Wie kwalificeert als een uiteindelijke begunstigde in een vennootschap of een vzw ?
• Wie is gehouden tot aangifteplicht ? 
• Welke informatie moet men aan het UBO-register overmaken naargelang van het type uiteindelijke begunstigde waarover het gaat ?
• Kan een cijferbeoefenaar deze formaliteit vervullen voor zijn klanten ? Quid inzake aansprakelijkheid bij foutieve/onvolledige info ?
• Hoe werkt het intern mandaat en hoe werkt het extern mandaat  ?
• Wie heeft toegang tot de informatie in het UBO-register?
• Wat zijn de sancties bij niet-naleving van de melding ?
• Wie is uiteindelijk begunstigde in een maatschap ?
• Geldt dit ook voor een feitelijke vereniging ?
• Werkt het huwelijksvermogensrecht door inzake 
• Hoe werkt het electronisch aandelenregster ?

Tevens wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen aan de witwaswet van 18 september 2017 :
• Wat zijn de nieuwe, strengere regels voor het melden aan het CIF ? 
• Wie moet melden ? 
• Wat houdt de meldingsplicht concreet in?
• Wat zijn de risico’s als u nalaat de meldingsplicht te doen?
• Wat zijn mijn verplichtingen ten aanzien van het personeel in een kantoor?
• Hoe kan ik mij indekken tegen het risico?
• Hoe lang moet ik de stukken bijhouden en op welke wijze  ? 
• Wat zijn de sancties onder de nieuwe wet ?
• Wat zijn de nieuwe regels inzake de bewaartermijn van bescheiden ? 
• Tot welke bedragen zijn cash transacties nog toegelaten ?   Wat wijzigde de wet  van 18 september 2017 terzake ?  

Dit alles wordt toegelicht in een uitgebreide, praktijkgerichte syllabus. Vragen kunnen vooraf aan de docent bezorgd worden via e-mail gericht aan info@artelegis.be
 

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.
 
PROGRAMMA :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULATIEVOORWAARDEN : Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, of van annulatie op de dag zelf, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 

 


Deze activiteit boeken: HET UBO-REGISTER : DEADLINE OP 30 SEPTEMBER 2019 !

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336