Samenwerkingsovereenkomsten tussen (para)medische beroepen

Begin:
dec 10, 2019, 18:00
Einde:
dec 10, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN DINSDAGAVOND 10 DECEMBER 2019
DRONGEN (Van der Valk Hotel)
SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN TUSSEN (PARA)MEDISCHE BEROEPEN
Marc Gielis & Stefan Ruysschaert

DE NIEUWE BTW-REGELING WORDT VAN KRACHT OP 1 JANUARI 2020 !
 

Is het oprichten van een vennootschap voor (para)medische beroepen (nog of terug) zinvol ? Hoe de samenwerking tussen deze personen organiseren ? En hoe zitten de btw-regels in mekaar ?

Steeds meer vrije beroepen (in het bijzonder (para)medici) kiezen ervoor om hun beroep uit te oefenen in het kader van een vennootschap. Veelal uit fiscale overwegingen, zeker wanneer we de meest recente fiscale wijzigingen bekijken. 

Maar wat zijn de mogelijkheden, aandachtspunten en beperkingen ? 

Dit seminarie geeft een globaal en praktisch beeld van de voor- en nadelen van het werken met een vennootschap.

Onder meer de volgende items komen aan bod :

 • De belangrijkste voordelen van het werken met een vennootschap: de tariefvoordelen, de voordelen alle aard (zoals de bedrijfswagen) , …
 • Hoe gaan we te werk bij de omzetting van een eenmanszaak naar een vennootschap ? Hoe verloopt de overstap fiscaal ?
 • Welke instrumenten zijn in uw situatie bruikbaar om uw fiscale situatie te optimaliseren? Hoe moet u hieruit selecteren?
 • Hoe onttrekken we gelden aan de vennootschap : huurinkomen, intrest (rekening courant), dividend, … ?  Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen hiervan ?
 • Hoe zit de regeling van de liquidatiereserve in mekaar ?
 • Kan de vennootschap later ook een voordeel opleveren in het kader van successieplanning door vastgoed onder te brengen in de vennootschap ?  Wat te denken van vruchtgebruik ?
 • Nadenken over uw woning of ander onroerend goed : binnen of buiten de vennootschap?
 • Is een goodwillconstructie (nog) ideaal ? Zo ja, hoe moet deze gefinancierd worden ?
 • Fiscale optimalisatietechnieken : de mix tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
 • De notionele interestaftrek : hoe werkt dit en waarmee opletten …
 • Beleggen: sparen als natuurlijk persoon of als vennootschap ?
 • De fiscaal vriendelijke pensioenopbouw (groepsverzekering, individuele pensioentoezegging)
 • De rekening courant met de bijhorende problematiek
 • De roerende voorheffing van 15% (VVPRbis) en liquidatiereserve (VVPRter)

Maar ook de samenwerking mag niet vergeten worden.  In het tweede deel komt dit ter sprake in het bijzonder wat het BTW-luik betreft.  

De btw-eenheid en de kostendelende vereniging zijn twee uitgelezen btw-optimalisatietechnieken. Daar waar de btw-eenheid relatief goed gekend is in de markt, bleef de kostendelende vereniging vaak ondergewaardeerd. Daar is ondertussen verandering in gekomen.

Vanaf 1 juli 2016 is een nieuwe regeling voor de “kostendelende vereniging” (zelfstandige groeperingen) van toepassing.

De nieuwe regels beogen de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese. Daar waar men initieel had gedacht dat de vrijstelling strenger zou worden toegepast, blijkt het tegenovergestelde waar ! De vrijstelling kan vaker en in veel meer uiteenlopende situaties worden toegepast. Wel komen er een heel aantal (nieuwe) administratieve verplichtingen kijken bij de nieuwe regels : verplichte registratie, registers, indiening van btw-aangiftes, facturatie, enz.

De vrijstelling voor kostendelende verenigingen op zichzelf bekijken heeft evenwel weinig zin. In de praktijk moet altijd de overweging worden gemaakt welke optimalisatietechniek de beste is. Een vergelijking met de btw-eenheid dringt zich met andere woorden op.

Bovendien kent de Belgische btw-praktijk een uiteenlopend aantal (ruime) btw-vrijstellingen. In de praktijk is het aan u om te kiezen welke regels op u(w klanten) van toepassing zijn en hoe u zich btw-matig kunt optimaliseren.

In dit praktijkgerichte seminarie wordt in deel twee, de nieuwe regeling aangaande de “kostendelende verenigingen” toegelicht en staan we stil bij de belangrijkste praktijkgevallen. We gaan na waar het onderscheid ligt met de btw-eenheid en in welke gevallen u (niet) voor de ene of de andere kiest.

Komen onder andere aan bod :

- Over welke zelfstandige groeperingen gaat het? Moet het gaan om een rechtspersoon (welke?) Of niet ?

- Welke vorm kan een kostendelende vereniging en een btw eenheid aannemen ? 

- Wie kan er toetreden tot een kostendelende vereniging en tot een btw-eenheid ? 

- Wanneer welke techniek toepassen ? In welke sectoren kiest u best voor een kostendelende vereniging en wanneer gaat u voor een btw-eenheid ? Of wanneer voor geen van beiden ?

- Hoe moeten de kosten worden doorgerekend ? Met of zonder markup ? Met of zonder factuur ?

- Wat indien er diensten worden verstrekt aan derden ?

- Recht op aftrek voor de “kostendelende vereniging” en voor de leden : hoe berekenen?

- Hoe zit het met personeel van de “kostendelende vereniging”?

- Hoe is de relatie tussen btw-eenheid en kostendelende vereniging?

- Welke zijn de nieuwe administratieve verplichtingen?

- Wat te doen in een internationale context ? Kan de vrijstelling nog steeds worden toegepast en zo ja in welke gevallen?

Bijkomend wordt er verder ook stil gestaan rond het vastgoed met haar BTW-problematiek. Een combinatie die in de praktijk én niet evident is én daarom ook veel vragen en bezorgdheden opwerpt.

Marc Gielis is expert Van Breda Advisory, tevens belastingconsulent bij Bank J.Van Breda en C° NV.  Marc begeleidt in deze functie dagdagelijks uitoefenaars van vrije beroepen en ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Tevens is hij redactielid van “Het onroerend goed in de praktijk” (uitgeverij Kluwer), auteur van een aantal fiscale boeken en gastdocent aan Odisee, EHSAL Management School en Vives/Brugge Business School. Ook is hij een gewaardeerd spreker voor een aantal beroepsverenigingen.

Stefan Ruysschaert is Adviseur bij de FOD Financiën, doceert het vak btw aan de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee).
 
PROGRAMMA :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
LOCATIE : Van der Valk Hotel, Baarleveldestraat 2, 9031 Drongen
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 3 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 

Deze activiteit boeken: Samenwerkingsovereenkomsten tussen (para)medische beroepen

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie