Het overlaten van een familiale onderneming anno 2019-2020

Begin:
nov 18, 2019, 18:00
Einde:
nov 18, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN MAANDAGAVOND 18 NOVEMBER 2019
LOKEREN (Biznis Hotel)

HET OVERLATEN VAN EEN FAMILIALE ONDERNEMING ANNO 2019-2020
(EN ANDERE PLANNINGSINSTRUMENTEN NA HET WVV)

Guy Poppe

 

Het nieuwe wetboek voor vennootschappen en verenigingen zorgt voor een aantal nieuwe bepalingen die essentieel zijn bij successieplanning voor familievennootschappen en –maatschappen, zoals (o.m.) het éénhoofdig (statutair) bestuur, de ruimere bevoegdheid van de vruchtgebruiker, het meervoudig stemrecht en het onevenredig winstrecht op aandelen. Anderzijds werd de commanditaire vennootschap op aandelen afgeschaft. In het eerste deel lichten we deze nieuwe mogelijkheden uitvoerig toe.

In het tweede deel bespreken we de evoluties in het fiscale luik van een successieplanning voor familievennootschappen en -maatschappen. We bekijken de rol van de Belgische private stichting. Ook de sinds 2012 geldende Vlaamse gunstregeling inzake schenking en vererving van de familiale onderneming werd ingrijpend aangepast. ingevolge het afschaffen van het kapitaalbegrip in de bv en de mogelijkheid van het meervoudig stemrecht, wordt de vereiste participatievoorwaarde herschreven. Wij lichten het nieuwe wettelijk kader toe. 

Tevens besteden we aandacht aan de standpunten en rulings van VLABEL van de afgelopen twee jaar, alsmede de beperkte rechtspraak over deze materie. 

In laatste deel bespreken we het gebruik van de maatschap als controlevehikel bij overdracht anno 2019-2020, na de wijzigingen in het WER en het WVV.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

·      Wat wijzigt het WVV aan de voorwaarden voor de Vlaamse regeling schenking van de familieonderneming ? 

·      Wat zijn de aangepaste toepassingsvoorwaarden om van deze gunstregeling te kunnen genieten na het WVV ? 

·      Hoe luidt de participatievoorwaarde na de inwerkingtreding van het WVV ?

·      Vallen vennootschappen zonder kapitaal nog onder deze gunststelsels ? 

·      Wat doen we met de RC ?

·      Kunnen ook buitenlandse vennootschappen van deze regeling genieten ?

·      Wat zijn de tarieven  voor schenking en vererving van de familiale onderneming in Vlaanderen ?

·      Wat is het alternatief voor de CommVA. ? 

·      Moet ik mijn CommVA. onmiddellijk omzetten, of beter nog wat wachten ?

·      Kan ik in een nv een statutaire bestuurder met vetorecht voorzien ? 

·      Wat zijn de voor- en nadelen van een statutair bestuurder ?

·      Is de maatschap nog een interessant vehikel na de aanpassingen WER en WVV ? 

·      Moet ik de maatschapsovereenkomst herschrijven ?

Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige praktijkgerichte, full-text syllabus, met tal van voorbeelden en modelclausules.

Deze sessie is bedoeld voor al wie beroepsmatig in contact komt met deze zakelijke rechten:   advocaten, juristen, bedrijfsrevisoren, boekhouders accountants en successieplanners.

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

 
PROGRAMMA :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier dat u op deze pagina aantreft .
 
ANNULATIEVOORWAARDEN : Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 3 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen voor 3 punten.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 

Deze activiteit boeken: Het overlaten van een familiale onderneming anno 2019-2020

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336