De managementvennootschap anno 2020

Begin:
dec 4, 2019, 18:00
Einde:
dec 4, 2019, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN WOENSDAGAVOND 4 DECEMBER 2019
LOKEREN (Biznis Hotel)
DE MANAGEMENTVENNOOTSCHAP ANNO 2020
Guy Poppe

 

De managementvennootschap was jarenlang een veel gebruikt vehikel voor fiscale optimalisatie. In een fiscaal  en vennootschapsrechtelijk gewijzigde omgeving, is het zinvol de oefening opnieuw te maken vanaf welk bedrag een managementvennootschap opportuun is.

In het eerste deel onderzoeken we wat de impact is van de hervorming van de vennootschapsbelasting, waarvan de tweede fase in werking treedt vanaf aanslagjaar 2021. Enerzijds verlaagde het tarief van de vennootschapsbelasting aanzienlijk, maar anderzijds verstrengde de wetgever de minimale bezoldigingsregel. Doch ook de regels inzake interesten op rekening-courant, het doorrekenen van autokosten, de gewijzigde regels inzake kostenvergoedingen, de mogelijkheid om goedkope dividenden uit te keren uit opgebouwde liquidatiereserves en de strengere regels inzake aftrekbaarheid van interesten als beroepskosten, hebben invloed op het nut en het gebruik van een managementvennootschap, allemaal zaken die zijn/worden gewijzigd.     

Vanaf 1 januari 2020 treedt ook het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in werking voor alle bestaande vennootschappen. Zo wordt het niet langer mogelijk om in persoonlijke naam en als vaste vertegenwoordiger van een vennootschap-bestuurder op te treden, als gevolg waarvan de bestuursorganen zullen moeten herschikt worden. Ook de gewijzigde regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid, de uitbreiding van de belangenconflictregels tot de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon en de mogelijkheid om financiële voorwaarden te koppelen aan het mogelijk ontslag als bestuurder, hebben impact op de werking en organisatie en vragen om een grondige analyse.

In het laatste deel belichten we de problematiek van de schijnzelfstandigheid, die nog steeds een reëel gevaar is.

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

·       Vanaf welk inkomstenniveau wordt het zinvol om een vennootschap op te richten ?

·       Welke vennootschapsvorm is het meest geschikt als managementvennootschap ? 

·       Hoe anticipeer ik op het verbod om nog in persoonlijke naam en als vaste vertegenwoordiger op te treden en wat is fiscaal de beste oplossing ? Of toch maar beter in persoonlijke naam bestuurder en via de managementvennootschap prestaties factureren ?

·       Wanneer is er sprake van een vermogensrechtelijk belangenconflict bij een vaste vertegenwoordiger ? Welke procedure moet desgevallend gevolgd worden ? 

·       Kan een managementvennootschap ertoe leiden dat de vennootschap aan wie zij factureert een “grote” vennootschap wordt in de zin van artikel 15 W.Venn. (of artikel 1:24 WVV) ?

·       Aan welke voorwaarden moet een managementsovereenkomst voldoen om alle fiscale risico’s te vermijden ?

·       Hoe is de stand van zaken in de rechtspraak met betrekking tot het verwerpen van managementsvergoedingen of bestuurdersbezoldigingen anno 2019 ?

·       Kan de fiscus tantièmes verwerpen als beroepskosten ?

·       Kan de fiscus op grond van artikel 344, § 1 WIB 92 een managementvennootschap terzijde schuiven en de inkomsten in persoonlijke naam van de bedrijfsleider belasten ? 

·       Wat zijn de nieuwe regels voor interesten op rekening-courant vanaf 2020 ?

·       Wat moet ik zeker wijzigen aan de statuten van mijn bestaande managementvennootschap ?

·       Wordt een dividenduitkering terug interessant ? 

·       Wat is de stand van zaken mbt de schijnzelfstandigheid ? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige, praktijkgerichte syllabus met tal van toepassingen en simulaties.

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
LOCATIE : Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 40 % reductie, zodat u uiteindelijk slechts 117,00 EUR betaalt (ons erkenningsnummer : DV.O104815)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULATIEVOORWAARDEN : Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 3 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Bij de Nationale Kamer van Notarissen wordt de erkenning aangevraagd voor 3,5 u. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 

Deze activiteit boeken: De managementvennootschap anno 2020

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336