Fiscale implicaties van het nieuwe vennootschapsrecht

Begin:
mrt 9, 2020, 14:00
Einde:
mrt 9, 2020, 18:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE VAN MAANDAGNAMIDDAG 9 MAART 2020
ANTWERPEN (Van der Valk Business Center)

DE FISCALE IMPLICATIES VAN HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT :
ONVERWACHTE MOGELIJKHEDEN EN GEVAARLIJKE VALKUILEN !

Guy Poppe

 

Sinds 1 januari 2020 zijn de meeste bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. De fiscale wetgever heeft in de wet van 17 maart 2019 het WIB aangepast aan het nieuwe WVV, maar tal van (belangrijke) punten zijn aan de aandacht van de wetgever ontsnapt, of werden onduidelijk gewijzigd. Wij beperken ons niet tot de kritische analyse van de aanpassingen aan het WIB, maar zoeken vooral naar onverwachte opportuniteiten of gevaarlijke valkuilen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het gewijzigde vennootschapsrechtelijk kader.  Hierbij hebben we ook aandacht voor tal van vragen die in de praktijk gerezen zijn. 
 
Uiteraard worden alle circulaires, parlementaire vragen en de eerste commentaren  geanalyseerd en toegelicht. 
 
Volgende vragen komen aan bod :
Hoe werkt de VVPRbis-regeling nu in concreto voor de BV, de vof en CommV anno 2019 en 2020 ?
Hoe worden de regels van rentegevende voorschotten toegepast op een BV ?
Is het uit fiscaal oogpunt zinvol om een bestuurder natuurlijk persoon aan te stellen als bestuurder, of toch maar best via een vaste vertegenwoordiger ?
Wat wijzigt er inzake uitkeringen van tantièmes en (interim)dividenden ?
Is het fiscaal interessanter om voor een (tussentijds) dividend dan wel een voor een interimdividend te opteren ?
Hoe kan men het kapitaal uit de ex-bvba halen, en wat is de fiscale behandeling ervan ?  Quid ingeklikt kapitaal ?
Is het vanuit fiscaal oogpunt zinvol om te opteren voor inbreng van nijverheid ipv in geld ?
Hoe de liquidatiereserve optimaliseren in de BV met “gemengde” aandeelhouders (vennootschappen en natuurlijke personen) ? 
Moet er ook een “fiscale” afsluiting gebeuren op het tijdstip van ontbinding met vereffening ? 
Wat zijn de fiscale gevolgen van de versoepelde vennootschapsrechtelijke voorwaarden mbt de inkoop van eigen aandelen ?
Wat zijn de fiscale gevolgen van de omzetting van een CV in BV, of CommVA in een NV ? 
Hoe wordt het scheidingsaandeel in een BV belast ?
Wat zijn de gevolgen van het feit dat een VZW commerciële activiteiten mag ontplooien ?
Hoe staat de fiscus tav de statutaire zetelleer, of anders gesteld wanneer is een vennootschap nu in België belastbaar ?
Wat zijn de gevolgen op de inbrengrechten (Vlabel) ? 
Welke implicaties heeft de kapitaalloze BV op de regels van schenking en vererving van de familiale onderneming ?
 
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide fulltekst syllabus, met een actuele documentatiebundel.
 
Dit seminarie is zowel beste bestemd voor boekhouders, accountants, fiscaal adviseurs, juristen, advocaten en notarissen.
 

PROGRAMMA :
Vanaf 13.00 u : registratie van de deelnemers (met lunchbuffet)
Van 14.00 u tot 15.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 15.30 u tot 15.45 u : koffiepauze
Van 15.45 u tot 18.00 u : tweede deel uiteenzetting


LOCATIE : Van der Valk Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief lunchbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van het zelfde bedrijf) worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 3 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, gratis de individuele erkenning aanvragen bij de OVB.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 

 


Deze activiteit boeken: Fiscale implicaties van het nieuwe vennootschapsrecht

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336