Ontbinding en vereffening van vennootschappen : juridisch en fiscaal

Begin:
mrt 25, 2020, 18:00
Einde:
mrt 26, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
390,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN : EEN GRONDIGE VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE EN FISCALE ANALYSE NA HET WVV
TWEEDELIGE OPLEIDING OP WOENSDAGAVOND 25 & DONDERDAGAVOND 26 MAART 2020
DRONGEN (Van der Valk Hotel)
Guy Poppe

WORDT VERDAAGD NAAR EEN LATERE, BINNENKORT TE BEPALEN DATUM
VOOR MEER INFO : 0471/55.49.20

 

DEEL 1 : VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE ANALYSE (25-03-2020)

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wijzigde de vereffeningsprocedure vrij ingrijpend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen deficitaire en niet-deficitaire vereffeningen. Bij niet-deficitaire vereffeningen worden de formaliteiten aanzienlijk versoepeld, door de uitschakeling van de tussenkomst van de Ondernemingsrechtbank. Ook inzake de vereffening in één akte, zijn er een aantal fundamentele wijzigingen, die we voor u analyseren.

Wij analyseren voor u alle wijzigingen en kaderen die in de vroegere wetgeving. De syllabus bevat een aantal draaiboeken en modellen, die nuttige instrumenten zijn voor de praktijk.

Volgende vragen/punten komen (onder meer) aan bod:

 • Wat verstaan we onder een deficitaire vereffening ?
 • Hoe luidt de procedure ingeval van een deficitaire c.q. niet-deficitaire vereffening ? En wanneer is er sprake van een deficitaire verefffening ? 
 • Geldt dit onderscheid ook voor de VOF en CommV. ?
 • Wat wijzigt er inzake de vereffening in één akte ?  En voor de CommV. en VOF? 
 • Kan een vereffenaar een belangenconflict hebben ?  Wat is de procedure terzake ? 
 • Moet er een jaarrekening opgemaakt worden op datum van ontbinding ?
 • Wie kan vereffenaar worden ? 
 • Hoe maakt men de staat van actief en passief op ?
 • Wat zijn de bevoegdheden van de vereffenaar ?
 • Hoe werkt de gerechtelijke ontbinding ? 
 • Wat zijn de verplichtingen van de vereffenaar ? 
 • Welke verslagen moeten worden gemaakt ? 
 • Hoe ver reikt de aansprakelijkheid van de vereffenaar  ?
 • Hoe handelen indien de vereffenaar een belangenconflict heeft ? 
   

DEEL 2 : FISCALE ASPECTEN (26-03-2020)

In het tweede deel van onze opleiding inzake de ontbinding en vereffening van vennootschappen, concentreren we ons op een aantal fiscale aspecten. 

De ontbinding en vereffening van vennootschappen heeft immers ook fiscale implicaties. We bespreken alle fiscale aspecten, die verbonden zijn met de vereffening, zowel in hoofde van de ontbonden vennootschap als van haar aandeelhouders.

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Kan er nog een liquidatiereserve worden aangelegd door een vennootschap in vereffening ?
 • Kan een rekening-courant kwijtgescholden worden ? 
 • Welke btw-herzieningen moeten worden doorgevoerd ?
 • Hoe wordt een minderwaarde op een deelneming fiscaal verwerkt ?
 • Moet een fiscale aangifte worden gemaakt bij  ontbinding ? 
 • Wat zijn de aanrekeningsregels voor uitkeringen ? 
 • Kan een voorschot op liquidatiebonus ? 
 • Wat zijn de fiscale risico’s als aandeelhouders/bestuurders activa kopen van een vennootschap in vereffening ? 
 • Hoe kan men optimaal onroerende goederen uit vereffening halen ? 
 • Wat is het fiscale lot van vrijgestelde voorzieningen ? 
 • Hoe wordt een liquidatiebonus belast in concreto ?
 • Hoe verwerken in de aangifte vennootschapsbelasting ?
 • Kan het vereffenen van een vennootschap geherkwalificeerd worden op grond van artikel 344, §1 WIB 92, als er na ontbinding een nieuwe vennootschap wordt opgericht ?  
   

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide fulltext syllabus, met een actuele documentatiebundel, die modellen en stappenplannen bevat voor alle vormen van vereffening.

Deze opleiding is zowel bestemd voor fiscaal adviseurs, juristen, advocaten als notarissen.
 

PROGRAMMA VOOR DE TWEE AVONDEN :
Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers 
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting
Van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze met broodjesbuffet
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting
 
LOCATIE : Van der Valk Hotel, Baarleveldestraat 2, 9031 Drongen
 
DEELNAMEPRIJS : 390,00 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 3 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 8 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 8 punten. De erkenning wordt eveneens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen. 
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 

 

 


Deze activiteit boeken: Ontbinding en vereffening van vennootschappen : juridisch en fiscaal

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336