On demand webinar : Successieplanning met onroerend goed : wat zijn de mogelijkheden en risico's anno 2020 ?

Begin:
juni 3, 2020, 14:00
Einde:
juni 3, 2020, 18:00
:
-
Prijs:
125,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

ON DEMAND WEBINAR
SUCCESSIEPLANNING MET ONROEREND GOED :  
WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN EN RISICO'S ANNO 2020 ?

Guy Poppe

 

Successieplanning met vastgoed is geen eenvoudige opdracht. In het verleden werd regelmatig creatief omgesprongen met mogelijke pistes, zoals bv. geld schenken aan het ene kind en onroerend goed aan het andere kind. Een aantal van deze pistes kwamen de afgelopen jaren onder vuur te liggen.

Tijdens dit praktijkseminarie krijgt u een grondige analyse van de bouwstenen om een vermogens- en successieplanning voor vastgoed te organiseren, afgetoetst aan de recentste wettelijke spelregels. Ook de risico’s, meer bepaald de antimisbruikbepalingen en de standpunten van de federale rulingcommissie als Vlabel, komen uitgebreid aan bod.

Zowel het verwerven van onroerend goed als de overdracht van bestaand roerend vermogen bij leven of overlijden, worden voor u geanalyseerd. 

Volgende vragen komen aan bod:

 • Is het kopen in onverdeelde eigendom nog zinvol ?  Wat zijn de risico”s ? 
 • Biedt de gesplitste aankoop (blote eigendom en vruchtgebruik nog mogelijkheden ?  Wat is het standpunt van Vlabel ? 
 • Wat zijn  de regels voor schenking van onroerend goed in Vlaanderen ?  
 • Of is de verkoop een betere optie ? 
 • Wat zijn de gevolgen van het samen (kinderen en ouders) bouwen ?
 • Wat zijn de gevolgen van het bouwen door de ouders op de grond van de kinderen ? 
 • Is de maatschap ook interessant voor onroerend goed ? 
 • Is het inbreng in een vennootschap, gevolgd door de schenking van de aandelen, nog haalbaar ? 
 • Inbreng in huwelijksgemeenschap, gevolgd door schenking : kan Vlabel antimisbruik inroepen ? 
 • Biedt de private onroerende leasing een alternatief ? 
 • Of het onroerend goed inbrengen in een stichting ?  
 • Welke planningstechnieken zijn er bij overlijden  ? 
 • Enz.

Dit alles wordt uitgewerkt in een praktijkgerichte syllabus, met tal van voorbeelden.

Dit seminaries is o.m. bestemd voor juristen, cijfermatige beroepsbeoefenaars en adviseurs die geregeld te maken hebben met successieplanning.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

LOCATIE : ONLINE
 
Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.
 

DEELNAMEPRIJS : 125,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.


Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN :
 iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annuleringen zijn echter niet mogelijk, gelet o.m. op het feit dat de documentatie vóór het webinar wordt overgemaakt en vooral op het feit dat het webinar in principe, vanaf 3 juni 2020, om het even wanneer nog kan worden opgeroepen en gevolgd.

ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF en door het BIV, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. Door de Nationale Kamer van Notarissen wordt het seminarie erkend voor 3,5 u. Door de OVBwordt het webinar erkend voor 4 punten (Dossiernr. 2019-04889).


VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: On demand webinar : Successieplanning met onroerend goed : wat zijn de mogelijkheden en risico's anno 2020 ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336