Live webinar : Successieplanning met onroerend goed : wat zijn de mogelijkheden en risico's anno 2020 ?

Begin:
juni 3, 2020, 14:00
Einde:
juni 3, 2020, 18:00
:
-
Prijs:
125,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

WEBINAR VAN WOENSDAGNAMIDDAG 3 JUNI 2020
ONLINE
SUCCESSIEPLANNING MET ONROEREND GOED :  
WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN EN RISICO'S ANNO 2020 ?

Guy Poppe

 

Successieplanning met vastgoed is geen eenvoudige opdracht. In het verleden werd regelmatig creatief omgesprongen met mogelijke pistes, zoals bv. geld schenken aan het ene kind en onroerend goed aan het andere kind. Een aantal van deze pistes kwamen de afgelopen jaren onder vuur te liggen.

Tijdens dit praktijkseminarie krijgt u een grondige analyse van de bouwstenen om een vermogens- en successieplanning voor vastgoed te organiseren, afgetoetst aan de recentste wettelijke spelregels. Ook de risico’s, meer bepaald de antimisbruikbepalingen en de standpunten van de federale rulingcommissie als Vlabel, komen uitgebreid aan bod.

Zowel het verwerven van onroerend goed als de overdracht van bestaand roerend vermogen bij leven of overlijden, worden voor u geanalyseerd. 

Volgende vragen komen aan bod:

 • Is het kopen in onverdeelde eigendom nog zinvol ?  Wat zijn de risico”s ? 
 • Biedt de gesplitste aankoop (blote eigendom en vruchtgebruik nog mogelijkheden ?  Wat is het standpunt van Vlabel ? 
 • Wat zijn  de regels voor schenking van onroerend goed in Vlaanderen ?  
 • Of is de verkoop een betere optie ? 
 • Wat zijn de gevolgen van het samen (kinderen en ouders) bouwen ?
 • Wat zijn de gevolgen van het bouwen door de ouders op de grond van de kinderen ? 
 • Is de maatschap ook interessant voor onroerend goed ? 
 • Is het inbreng in een vennootschap, gevolgd door de schenking van de aandelen, nog haalbaar ? 
 • Inbreng in huwelijksgemeenschap, gevolgd door schenking : kan Vlabel antimisbruik inroepen ? 
 • Biedt de private onroerende leasing een alternatief ? 
 • Of het onroerend goed inbrengen in een stichting ?  
 • Welke planningstechnieken zijn er bij overlijden  ? 
 • Enz.

Dit alles wordt uitgewerkt in een praktijkgerichte syllabus, met tal van voorbeelden.

Dit seminaries is o.m. bestemd voor juristen, cijfermatige beroepsbeoefenaars en adviseurs die geregeld te maken hebben met successieplanning.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 14:00 u tot 18:00 u : uiteenzetting (met een pauze halverwege)

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding, die voorzien was voor woensdagavond 3 juni e.k. in Leuven, doch normaliter niet zal kunnen doorgaan omwille van de coronamaatregelen, zal diezelfde avond (uitsluitend) worden gegeven onder de vorm van webinar. De opleiding vangt aan om 18 u.

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander nu praktisch in zijn werk ? Korte tijd voor de aanvang van het seminarie, zult u per email een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus wordt in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt. Bemerk : wanneer u ingeschreven bent en gebeurlijk het webinar diezelfde avond niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, in die zin dat u dan (uiterlijk 48 u later) een login zult ontvangen, via dewelke u het webinar nog achteraf zult kunnen volgen (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd) ; wanneer u dan nog het webinar volledig volgt (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), dan bent u ook nog gerechtigd op uw punten.
 

DEELNAMEPRIJS : 125,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN :
 iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annuleringen zijn echter niet mogelijk, gelet o.m. op het feit dat de documentatie vóór het webinar wordt overgemaakt en vooral op het feit dat het webinar in principe, vanaf 3 juni 2020, om het even wanneer nog kan worden opgeroepen en gevolgd.

ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF en door het BIV, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. Door de Nationale Kamer van Notarissen wordt het seminarie erkend voor 4 u. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen. 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Successieplanning met onroerend goed : wat zijn de mogelijkheden en risico's anno 2020 ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336