Live webinar : Verslaggeving na het WVV : een overzicht van alle wijzigingen aan de hand van modellen

Begin:
apr 2, 2020, 19:00
Einde:
apr 2, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
195,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 2 APRIL 2020
VERSLAGGEVING NA HET WVV : EEN OVERZICHT VAN ALLE WIJZIGINGEN
AAN DE HAND VAN MODELLEN

Guy Poppe


Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wijzigde ook de verslaggevingsplicht. Zo leidt bv. de nieuwe liquiditeitstest tot een bijkomende verslaggeving, wijzigt de regeling van de belangenconflicten en de alarmbelprocedure, worden de mogelijkheden tot oproeping van de AV uitgebreid en wijzigen de regels inzake vraagrecht op de AV.

Ook inzake de jaarvergadering en de vergaderingen van het bestuursorgaan, vallen een aantal wijzigingen te noteren, zoals de uitbreiding van de schriftelijke besluitvorming tot bestuursorganen, de verplichte notuleringsplicht, alternatieve mogelijkheden voor oproeping tot de vergadering, nieuwe regels inzake het vraagrecht op de AV, de enig bestuurder in de NV, enz…  

Wij analyseren alle wijzigingen voor u, en bezorgen u een aantal modellen, modelclausules en draaiboeken die nuttig zijn voor de praktijk.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod :

 • Kan de schriftelijke besluitvorming ook voor de raad van bestuur ?
 • Hoe verloopt de notulering in een éénhoofdige BV/NV ?
 • Wat moet er in het jaarverslag staan ? Wat zijn de verschillen voor “kleine” en “grote” vennootschappen ?
 • Welke formaliteiten moeten vervuld zijn bij een dividenduitkering ?  
 • Wat moet het verslag voor de liquiditeitstest bevatten ? Wanneer moet dit beschikbaar zijn ?
 • Hoe roept u de algemene vergadering rechtsgeldig samen?  Wat zijn de (gewijzigde) termijnen ?
 • Wie bepaalt de agenda ?  Kan deze gewijzigd worden ? 
 • Wat zijn de regels inzake wijziging agenda van de AV?
 • Hoe kan het vraagrecht uitgeoefend worden op de AV ?
 • Wie benoemt de gedelegeerd bestuurder in de BV ?
 • Wie mag wie vertegenwoordigen op de AV en de RvB ?
 • Hoe ziet de verslaggeving bij belangenconflicten er uit ?
 • Wat moet er in het liquiditeitstestverslag opgenomen worden ?
 • Waar moeten we op letten bij het benoemen van bestuurders ? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide fulltext syllabus, die een handleiding vormt voor de jurist of cijferbeoefenaar, met een actuele documentatiebundel.

Dit seminarie is bestemd voor fiscaal adviseurs, juristen, advocaten en notarissen.

PROGRAMMA :
Ons seminarie "VERSLAGGEVING NA HET WVV : EEN OVERZICHT VAN ALLE WIJZIGINGEN AAN DE HAND VAN MODELLEN”, dat voorzien was voor maandag 16 maart jl. (en door BIBF en IAB erkend was ten belope van 4 uur permanente vorming), doch niet is kunnen doorgaan omwille van de coronamaatregelen, zal op donderdagavond, 2 april 2020, worden gegeven onder de vorm van webinar. De opleiding vangt aan om 19 u en het programma is identiek aan wat destijds aangekondigd was.
 
Wat betekent dit ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
 
Hoe gaat een en ander nu concreet in zijn werk ? Korte tijd voor de aanvang van het seminarie, zult u per email een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus wordt in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 
DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief lunchbuffet, koffiepauze en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van het zelfde bedrijf) worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 3 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 
ACCREDITATIES : de erkenning van de opleiding wordt gevraagd zowel aan het IAB, als aan het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Verslaggeving na het WVV : een overzicht van alle wijzigingen aan de hand van modellen

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336