Live webinar : Het onttrekken van onroerend goed aan een vennootschap

Begin:
mei 7, 2020, 18:00
Einde:
mei 7, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
125,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 7 MEI 2020
ONLINE
HET ONTTREKKEN VAN ONROEREND GOED AAN EEN VENNOOTSCHAP :
WAT KAN ER NOG ANNO 2020 NA HET NIEUWE WVV ?

Guy Poppe
 
 
Onroerende goederen uit een vennootschap halen is vaak een complex verhaal met tal van hete (fiscale) hangijzers, zowel wat betreft inkomstenbelastingen als registratierechten. Vaak werden onroerende goederen via kapitaalvermindering (al dan niet bij vereffening uit een vennootschap gehaald. Soms gebeurde dit ook wel eens middels een dividenduitkering. Nu rijst de vraag in welke mate dit nog mogelijk is een vennootschap zonder kapitaal onder het nieuwe WVV.  

In december 2019 heeft Vlabel een standpunt hierover ingenomen. Dus hoog tijd om de nieuwe vennootschapsrechtelijke regels te toetsen aan het Vlabel standpunt, en de talrijke rulings van de afgelopen jaren aan een kritische blik te onderwerpen.

Ook de twee andere gewesten komen – beknopt – aan bod.  

Er wordt ook dieper ingegaan op de concreet te vervullen formaliteiten na de inwerkingtreding van het WVV, zoals de (gewijzigde) belangenconflictregeling.

Uiteraard staan we ook stil bij de fiscale gevolgen op het vlak van de inkomstenbelastingen, zoals (onder meer) de meerwaardenproblematiek (en de optimalisatie met liquidatiereserve), het recente CBN advies inzake dividenduitkeringen in natura en de uithaal.

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Is het echt noodzakelijk om een onroerend goed uit een vennootschap te halen, of toch maar liever optimaliseren in de vennootschapsbelasting ? 
 • Kan een onroerend goed nog uit een BV zonder kapitaal gehaald worden ?
 • Wat met  vennootschappen waarvan de statuten nog niet aangepast werden aan het WVV ?
 • Wijzigt er iets bij uithaal van onroerende goederen uit een NV ?
 • Is er een verschil naargelang de BV opteert voor een beschikbaar dan wel voor een onbeschikbaar vermogen ?
 • Wanneer is het vast recht, verdeelrecht of verkooprecht toepasselijk ? 
 • Gelden dezelfde regels voor de uithaal bij vereffening uit een éénhoofdige BV?
 • Kan een onroerend goed nog steeds aan het vast recht uit de vennootschap gehaald worden, en zo ja, aan welke voorwaarden ?
 • Biedt schuldvergelijking (afboeking op rekening-courant) een alternatief ? 
 • Hoe wordt een dividend in natura geboekt ?
 • Hoe de uithaal bij vereffening optimaliseren inzake inkomstenbelastingen ? 
 • Wat zijn de regels bij uitbreng bij de vereffening/verdeling in het kader van een echtscheiding ?
 • Aan welke waarde het onroerend goed er uit halen ?
 • Enz. 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus (full text, met documentatiebundel en stappenplan). 

Deze opleiding is o.m. nuttig voor belastingconsulenten, accountants, boekhouders, revisoren, bankiers, verzekeringsmakelaars, notarissen, advocaten en bedrijfsjuristen.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 18.00 u tot 22.00 u : uiteenzetting (met pauze halverwege)

LOCATIE : ONLINE

DEELNAMEPRIJS : 125,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van het zelfde bedrijf) worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 3 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, gratis de individuele erkenning aanvragen bij de OVB.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Het onttrekken van onroerend goed aan een vennootschap

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336