Webinar : Update en aangifte vennootschapsbelasting AJ 2020

Begin:
geen opgave
Einde:
geen opgave
:
-
Prijs:
125,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

ON DEMAND WEBINAR
UPDATE EN AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING AJ 2020
Guy Poppe

 

In deze opleiding overlopen we de aangifte vennootschapsbelasting AJ 2020. We beperken ons niet enkel tot de nieuwe wetgeving, maar ook relevante rulings, rechtspraak, parlementaire vragen en circulaires komen aan bod. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de tweede fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting, die vanaf aanslagjaar 2021, maar soms ook reeds vanaf 1 januari 2020 toepasselijk wordt.
 
Volgende zaken komen (onder meer) aan bod:
Aan welke percentage zijn autokosten aftrekbaar ?  Quid m.b.t. “valse” hybrides  ?
Bezoldigingstheorie en de aftrek van woningkosten tweede verblijven in vennootschappen : stand van zaken
Publicitaire kosten van onthaal: toch niet aftrekbaar ?
Investeringsaftrek 2019 versus 2020
Nieuwe regels inzake afschrijvingen en bijkomende kosten : wat wijzigt er ?
Aftrek managementvergoeding: wie moet de prestaties doen ?  Een licht in de duisternis ?
Liquidatiereserve : wanneer aanleggen ? Wanneer uitkeren ?
VVPR bis na het nieuwe WVV ? 
Zijn tantièmes steeds aftrekbaar als beroepskost ?
Hoe anticiperen op de tweede fase VenBel en de verdere verlaging van het tarief ? 
Versoepeld standpunt gespreide belasting meerwaarden : wanneer moet opgave ingediend zijn ?
Voorzieningen voor gebeurtenissen na balansdatum : mogelijk of niet ?
Wanneer zijn voorzieningen fiscaal nog vrijstelbaar ?
Zijn interesten op lening tot financiering een dividenduitkering aftrekbare beroepskosten ?
Rulings over de definiering “kleine” vennootschappen
Kapitaalverminderingen in 2020 : risico op herkwalificatie ?
De nieuwe provisie voor sociaal passief
Hoe definiëren we de marktrente vanaf 2020 ?
Enz. Enz.
 
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide (fulltext) syllabus, met een documentatiebundel van rechtspraak en rulings. 
 
LOCATIE : ONLINE

PROGRAMMA :
Deze opleiding werd op maandagavond 4 mei 2020 gegeven onder de vorm van live webinar. Thans is de opleiding on demand te volgen.
Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Er zal echter op diverse momenten ook een "open chat" worden georganiseerd, t.t.z. momenten waarop de spreker live bereikbaar zal zijn en u uw vragen rechtstreeks aan hem zult kunnen stellen ; uiteraard zullen de deelnemers vooraf via mail van data en uur worden verwittigd.
 
DEELNAMEPRIJS : 125,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus en de "open chat"-momenten. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annuleringen zijn evenwel niet mogelijk.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 3 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, bij de OVB gratis de individuele erkenning aanvragen.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 050/599.166 of 0471/55.49.20
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Webinar : Update en aangifte vennootschapsbelasting AJ 2020

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie